iDAN

19 Ogos 2009

BERNIKAH-LAH Wahai Remaja Moden!!! (Agama)

November 26, 2007 n-fashya "Apabila cinta itu berbunga, terasa indahnya memenuhi segenap ruang imaginasi. Jiwa dan hati meronta-ronta ingin kepada si dia. Ingin sekali mengenalinya, dan mendekatinya. Untuk menawan hatinya, agar perasaanya menjadi sama seperti apa yang dirasa oleh dirinya. Apabila cinta itu mengetuk pintu hati, siapakah yang mampu menghalang. Siapakah yang mampu mengejutkan. Siapa pula yang akan membimbing… " Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya bahawa Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu (suami-isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. (Ar-Rum 30: 21) Di dalam ayat di atas menunjukkan betapa Allah telah menciptakan manusia itu dijadikan fitrahnya berpasang-pasangan yang mana di kalangan mereka itu adalah saling memerlukan di antara lelaki dengan wanita. Iaitu saling melengkapi. Malah, setiap satunya sama ada lelaki atau wanita, memiliki keinginan terhadap satu dengan yang lainnya. Ini, lantas membuktikan bahawa manusia itu diciptakan dengan mempunyai fitrah untuk memilki dan dimiliki terhadap pasangan mereka masing-masing menurut pilihan dan citarasa keinginan mereka. Mereka memiliki sikap dan sifat untuk disayangi dan menyayangi. Itulah sifat neutral/fitrah setiap insan. Ia adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang tidak boleh dihalang dan merupakah suatu sunnahtullah atau ketetapan, malah keperluan bagi kehidupan manusia yang sempurna dan harmoni. "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia itu fitrah kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita dan anak-anak". (Ali Imran 3:14) Apabila sampai waktu dan ketikanya, fitrah dan naluri itu akan datang mendesak dengan kuatnya, untuk mendekati dan mencari-cari/memilih-milih pasangan mereka masing-masing. Mereka akan saling mencari dan memerlukan. Alhamdulillah, ramai yang berjaya mengharungi prsoalan perasaan dan naluri ini dengan baik. Mereka berjaya menempuh dan melepasi gerbang pernikahan yang sah dan menuju kehidupan yang fitrah. Namun, dalam persoalan ini jugalah, kebiasaannya sebahagian mereka merangkul banyak kesilapan. Ini biasa sekali berlaku kepada insan bergelar remaja. Apabila fitrah dan naluri cinta mereka terhadap golongan berbeza jantina tidak ditangani dan disalurkan kepada jalan yang sewajarnya. Apatah lagi bila ianya terus ditekan dan dikongkong. Ia mampu meletus. Ditambah pula dengan dorongan nafsu dan pengaruh persekitaran, ia menjadi sukar dikawal bagi sebahagian daripada mereka. Dalam keadaan tidak terkawal, mungkin pelbagai natijah dan fenomena yang buruk mampu berlaku. Sepertimana yang kita perhatikan di masa ini, di dada-dada akhbar dan di media-media massa. Yang banyak sekali menceritakan perihal gejala seks bebas, persetubuhan haram, hamil tanpa nikah, dan sehingga kepada tahap pembuangan bayi di tempat-tempat tertentu dan mungkin juga membawa kepada aktiviti pengguguran anak luar nikah. Maka, dalam keadaan yang meruncing seperti ini, apakah kita masih perlu menutup mata dan menafikan fitrah remaja masa kini yang kebanyakan mecapai kematangan awal? Malah, mereka memiliki kemampuan dari banyak aspek. Apakah ibu bapa, perlu lagi menafikan hak anak-anak mereka untuk memenuhi naluri dan fitrah mereka secara yang halal? Kebanyakan ibu-bapa zaman ini bukanlah dari golongan orang-orang yang miskin, malah sebahagian besar mereka adalah dari golongan yang berada dan mampu mengeluarkan belanja anak-anak lebih dari yang kebiasaan. Jadi, Di sini, tidak lain… saya ingin membawakan beberapa solusi atau jalan pencerahan dengan membawakan saranan-saranan dari jalan atau petunjuk agama yang pastinya didasari sumber-sumber wahyu yang sahih dengan sedikit padangan secara ringkas… Inilah masanya untuk kita kembali melihat dan memikirkan hakikat hubungan dua insan berlainan jantina ini dari kacamata yang halal yang dipandukan oleh agama yang kita yakini. Dan bukan didasari emosi, material, dan kedudukan, serta masa semata-mata. Pertamanya, kita pergi kepada dalil ini yang merupakan firman Allah s.w.t. (yang maksudnya): “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (an-Nuur 24: 32) Dalil-dalil yang lain pula, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jika seseorang hamba itu menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan sebahagian daripada agamanya, oleh kerana itu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk sebahagian yang tersisa.” (Hadis Hasan Menurut Sheikh al-Albani, di dalam ash-Sahihah, (no. 625)) Dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Menikahlah, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang ramai kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian menjadi seperti pendita Nasara (Kristian).” (Hadis Riwayat al-Baihaqi, (7/78)) Daripada beberapa dalil awal yang saya bawakan di atas, menunjukkan bahawa betapa saranan Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua untuk mengambil jalan yang halal dalam memenuhi fitrah hubungan lelaki dan wanita. Lantas menutup jalan-jalan yang haram daripadanya… “Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul, iaitu; perasaan malu, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan menikah. (Hadis Riwayat at-Tirmidzi, (no. 1086) di dalam kitab an-Nikah, menurut beliau hadis ini hasan sahih) Dan diketahui juga, bahawa menjalinkan hubungan melalui ikatan nikah itu adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh nabi kita s.a.w. sendiri dan merupakan sunnah yang wajar kita ambil serta contohi. Zaman ini, bukanlah masanya untuk kita bermalu-maluan dalam persoalan nikah di usia yang awal atau usia remaja. Malah, tiada salahnya dari sudut syara’ sekalipun untuk mengambil keputusan berkahwin awal walau masih berada di institusi-institusi pengajian tertentu. Malah, hakikatnya… menikah adakah jalan yang paling baik dan direkomendasikan sendiri oleh Nabi kita sendiri melalui pelbagai hadis-hadisnya. Solusi ini wajar diambil dan difikir-beratkan oleh golongan ramaja masa ini. Malah oleh golongan ibu-ibu dan bapa-bapa supaya tidak berfikiran sempit mengongkong perkara yang halal terhadap anak-anak mereka. Yang akhirnya, memungkinkan kepada akibat yang haram dan noda… Dalam persoalan seperti ini, sebenarnya saya suka dan mahu untuk mengutarakan supaya kita semua mengambil atau melihat secara positif-nya, inilah salah satunya jalan yang baik untuk mengatasi hubungan terlarang seperti aktiviti “couple” atau berpasang-pasangan di antara insan berlainan jantina. Alangkah baik-nya jika mereka yang ber-couple itu adalah terdiri daripada mereka yang bergelar suami dan isteri. Bukankah itu lebih manis, daripada mereka yang bercouple namun, hakikatnya mereka sedang melakukan perbuatan terlarang dan dibenci oleh Allah s.w.t. dan mendorong mereka kepada kancah penzinaan akibat tidak di-ikat dengan pertalian yang sah. Kita semua wajar melihat semua ini dengan skop dan pandangan yang lebih luas. Bercouple-lah secara halal dengan ikatan nikah! Daripada Abdullah Ibnu Mas’ud r.a., Ia menyatakan, “Kami bersama Nabi s.a.w. sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu Baginda bersabda kepada kami; ‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Kerana dengan menikah itu, ia akan dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Kerana dengan berpuasa itu akan dapat menahan syahwatnya. (Hadis Riwayat al-Bukhari, (no. 5066)) “Tiga orang yang pasti Allah tolong adalah: Budak (hamba) yang ingin membebaskan (memerdekakan) dirinya, Lelaki yang menikah kerana ingin menjaga kesucian dirinya, dan pejuang di jalan Allah.” (Hadis bertaraf Hasan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1655), an-Nasaa’i (6/61)) Anjuran menikah ini dijelaskan lagi melalui dua hadis nabi di atas. Yang mana, melalui-nya (nikah) ia bakal mencegah pelbagai keburukan kepada individu yang tersebut. Yang mana, dengan nikah dapat menjaga dan memelihara kita daripada perkara yang tidak molek dan dibenci. Kesucian diri dapat dijaga dengan baik, pandangan akan dapat ditundukkan, dan naluri syahwat dapat disalurkan kepada jalan yang betul. Malah, melalui ikatan nikah yang sah ini, Nabi s.a.w. telah menjelaskan kepada kita bahawa ia sebenarnya membawa kita kepada ibadah yang lebih baik dan sempurna malah dengan jalinan hubungan di bawah naungan pernikahan tersebut, ia membuahkan pahala dan bukan sebaliknya yang menatijahkan dosa. Ini jelas membezakan di antara dua hubungan yang terbina samaada tanpa nikah dan hubungan dengan pernikahan. Apa yang saya perkatakan ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan Abu Dzarr, bahwa sejumlah Sahabat Nabi s.a.w. berkata kepada beliau: “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapatkan banyak pahala. Mereka melaksanakan solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa Sebagaimana kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka.” Beliau bersabda: “Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang dapat kalian sedekahkan. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma’ruf adalah sedekah, mencegah dari yang munkar adalah sedekah, dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah sedekah.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?” Beliau bersabda: “Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala.” (HR. Muslim (no. 1006). Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa: “Sabda Nabi: ‘Persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah,’ dimutlakkan atas jima’. Ini sebagai dalil bahwa perkara-perkara mubah/harus akan menjadi ketaatan dengan niat yang benar. Jima’ menjadi ibadah jika diniatkan untuk memenuhi hak isteri dan mempergaulinya dengan baik sebagaimana Allah mensyari’atkan kepadanya, atau diniatkan untuk mendapatkan anak (keturunan) yang soleh, atau memelihara dirinya.”) Malah, dalam hadis yang lain… Kita diperjelaskan bahawa agama kita ini bukalah agama yang didasari kepada fahaman rahib atau pendita mahupun sami. Agama kita bukanlah agama yang menghalangi fitrah manusia untuk memenuhi naluri fitrah insani. Agama kita bukanlah agama yang melarang untuk menjalinkan hubungan di antara lelaki dengan wanita. Malah ia adalah suatu yang dianjurkan, digalakkan, dan dituntut! Namun, pelulah dengan salurannya yang sebenar. Agama kita tidak seperti agama kristian yang mana paderi-paderi mereka diharamkan dari melangsungkan perkahwinan. Ia adalah seperti hadis yang berikutnya ini yang mana diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dari Anas bin Malik, ia menuturkan: “Ada tiga orang yang datang ke rumah isteri-isteri Nabi untuk bertanya tentang ibadah Nabi Ketika mereka diberi khabar, mereka seakan-akan merasakan tidak bererti. Mereka mengatakan: “Apa ertinya kita dibandingkan Nabi, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?” Salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan sentiasa bersolat malam selamanya.” Orang kedua mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka” Orang ketiga pula mengatakan: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah s.a.w. datang, lalu bertanya: “Apakah khabar yang menyatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesunguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, bersolat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku.” (Hadis Riwayat Bukhari, (no. 5063) di dalam kitab an-Nikah) Al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash , ia menuturkan: Rasulullah bersabda: "Wahai ‘Abdullah, aku diberi khabar, bukankah engkau selalu berpuasa di siang hari dan solat pada malam hari?” Aku menjawab: “Benar, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Jangan engkau lakukan! Berpuasa dan berbukalah, bangun dan tidurlah. Sebab jasadmu mempunyai hak ke atasmu, matamu mempunyai hak ke atasmu, dan isterimu mempunyai ke hak atasmu.” (Hadis Riwayat Bukhari, (no. 5199) kitab an-Nikaah, & Muslim (no. 1159)) Berikut pula adalah sebahagian atsar (riwayat) yang tsabit (berkait) dari para sahabat dan tabi’in berkenaan anjuran untuk bernikah: Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, Ibnu ‘Abbas bertanya kepadaku: “Apakah engkau sudah menikah?” Aku menjawab: “Belum.” Dia mengatakan: ‘Menikahlah, karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak isterinya.” Imam Ahmad ditanya: “Apakah seseorang diberi pahala bila mendatangi isterinya, sedangkan dia tidak memiliki syahwat?” Dia menjawab: “Ya, demi Allah, karena ia menginginkan anak. Jika tidak menginginkan anak, maka ia mengatakan: ‘Ini adalah wanita muda.’ Jadi, mengapa ia tidak diberi pahala?” (al-Mughni bisy Syarhil Kabiir (7/31)) Demikianlah beberapa anjuran, galakkan dan keutamaan untuk menjalinkan ikatan pernikahan yang dapat saya sampaikan secara ringkas. Yang seterusnya merupakan salah satu solusi yang didasari dengan sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang sahih. Seterusnya menjelaskan yang ia merupakan ajaran nabi kita Muhammad Rasulullah s.a.w. Kepada ibu-ibu dan bapa-bapa moden zaman ini… anda sewajarnya berfikiran dengan lebih terbuka demi masa depan anak-anak anda. Juga anda wajar meneliti semula apakah sunnah-sunnah anjuran Nabi junjungan mulia kita dalam persoalan ini. Apakah tindakan kita menghalang anak-anak tesebut dari menuju ikatan pernikahan sebagai suatu yang benar dan wajar? Ataukah mungkin, sebenarnya hanya sebagai suatu hal yang menyanggahi sunnah?! Seterusnya… Persoalan-persoalan seperti tamatkan pelajaran dahulu baru fikir fasal kahwin, belum cukup umur untuk kahwin, dia tidak sekufu, kamu masih perlu dapatkan kerja dan kumpulkan duit dahulu ataupun alasan kamu wajar memiliki rumah dahulu… semua itu wajar difikirkan semula dan sebahagiannya sebenarnya tidak lagi relevan kepada remaja zaman ini. Apabila orang yang kamu redha agama dan akhlaknya datang meminang, hendaklah kamu kahwinkannya. Sekiranya kamu tidak melakukannya nescaya akan timbul fitnah dan kerosakan di atas muka bumi. (Riwayat at-Tirmizi dalam kitab nikah, (no. 1080) daripada Abu Hatim al-Munzi) "Aku memohon cinta-Mu (ya Allah), cinta sesiapa yang mencintai Engkau dan mencintai amal yang membawa aku dekat kepada Engkau". (Hadis Riwayat at-Tirmizi) http://n-fashya.blog.friendster.com

Kaminey 2 (Singgahsana)

Bila tenguk di situs Planet Bollywood yang cerita Kaminey dapat undian 8.5 memang teruja amat aku mahu melihat ceritera ini. Lagi pun asyik menonton cerita Orang Putih naik muak juga. Terkadang ada juga filem orang putih macam Doreamon sahaja. Seperti filem Land of the Lost yang baru ku tonton. Tenguk iklan di TV bukan main gempak bila tenguk filemnya di pawagam setakad bolehlah!. Jika aku kasi undian 5.1 sahaja kot!.

Kaminey nampak bagaikan mahu mengambil corak pembikinan filem Slumdog Millionaire (2008). Agak keras, rakus, ganas & penat melihat babak-babaknya. Mungkin sebab itu ia dilabelkan sebagai filem tontonan 18 Tahun ke atas. Jika aku mungkin aku akan labelkan sebagai 18-PL.

Di internet filem ini tercatat PG13. Bimbingan ibu bapa untuk kanak-kanak bawah umur 13 tahun (PG-13).

Setahu aku filem hindustan ini sesuai tontonan keluarga Umum (U). Aku pun buatlah tempahan melalui alam maya, bila tiba di panggung sudah ceritera lain pula. Teringat semasa aku ditahan di pintu masuk panggung bersama Aziq tahun lalu. Sebab dia tak cukup umur ingin bersamaku menonton filem 18 tahun ke atas. Filem itu filem aksi tak tahulah pula kot ada banyak babak seks. Itu yang aku pertikai di Astro sesiang hari pun bersepah filem 18 tahun ke atas ditayangkan. Siapa yang dapat memantaunya. Lazimnya ibu ayah berkerja, anak-anak ramai yang berada di rumah selepas waktu sekolahnya.

18 tahun ke atas: Tidak sesuai ditonton golongan bawah umur 18 tahun.
  • 18-SG: Unsur seram dan ganas yang tidak keterlaluan
  • 18-SX: Unsur seks yang tidak keterlaluan
  • 18-PA: Unsur sensitif politik, agama dan kebudayaan
  • 18-PL: Pelbagai (Lebih daripada satu unsur-unsur di atas)
Melihat akan filem Kaminey untuk tontonan 18 tahun ke atas, memang buat aku tertanya-tanya. Apakah kami boleh lepas masuk ke panggung. Aku cuma pergi bersama Azim & Afiz. Azim baru 11 tahun. Tak kan Azim nak biarkan dia sendirian di luar panggung, biar bebetul. Tambahan tayangan larut malam. TGV Sunway Pyramid Petaling Jaya sekitar 25 km dari Jenaris; jika dekat memang aku sempat hantar Azim pulang. Terkilan pula Azim seyogia janjinya dia berjanji mahu sangat temankan aku menonton filem hindustan. Yang lain memang agak keberatan.

TGV Sunway Pyramid ada dua belas panggung, aku congak-congak jika terhalang kemasukan kami mungkin aku tukar filem lain. Kebiasaannya hari Rabu harga tiket memang murah, tetapi jika buat tempahan melalui alam maya terpaksa tambah RM1 setiap tiket. Agak sesak juga penonton lewat malam begitu. Rasanya bilangan penonton Melayu & kaum cina seimbang. Satu yang menarik Sunway Pyramid ini ramai pelancung asing terutama dari Arab. Parkir sebenarnya banyak tetpi kena mahir pintu mana yang mudah dimasuki.

Aku memang tak selalu ke sini, nasib Afiz rupanya diam-diam tahu serba sedikit selok-belok Sunway Pyramid ini. Entah berapa kali aku berpusing di tempat parkir asyik tersesat di kawasan sampah sarapnya.

Menunggu tayangan yang agak lewat Afiz & Azim tidur di Avanza di aras B2, agak mewah parkirnya beberapa langkah sahaja telah berada di depan pintu lifnya. Aku yang gelisah sebab sehari dua ini tetiba gaham sebelah atas kiri meragam. Sakitnya melampau. Berkumur dengan air biasa pun terasa nyilu & berdenyut-denyut. Tak terfikir mahu membeli ubat sakit gigi kerana tak menganggap ianya akan serius. Rupanya sakit gigi ini menyerang... Mak Datok! sakitlah amat sampaikan mahu keluar air mata.

Sakit gigi berpakat lagi dengan masalah gatal-gatal badan, adoi! memang sakitnya. Aku pula terleka tak makan siang tadi semua ubatan kronikku, enam jenis tak boleh tidak. Emmm! apa nak di panggil ubat enam jenis. Enam Penawar... enam delima... sipahit enam... enam jahanam macam ceritera P Ramlee pula.

Sidelima enam; okey kot!.

Sidelima satu pencair darah untuk jantung, Sidelima dua darah tinggi Sidelima tiga pun darah tinggi, empat diabetes, lima kolestrol & Sidelima enam yang panjang kecil amat ini aku tak pasti. Paling maksimun aku boleh bertangguh atau terlupa cuma tiga hari. Selebih dari tiga hari memang aku tidak sanggup berani mencuba. Tiga hari itu pun kalau Dr Imah tahu aku tak makan mahu tak akan dirawatnya aku lagi.

Tambahan lagi dua yang pasti aku makan, Shilintong (Chinese Natural Herbs - Shi Lin Tong) untuk sakit buah pinggang & Goji untuk stabilkan keseluruhan.

Nampaknya jika aku berjadual dengan betul enam ubatan ini kira okeylah!. Bulan lalu melalui ujian terapi nampaknya aku memang kembali normal.

Kembali ceritera Kaminey tadi;

Dua pintu pawagam@panggung terasing & selorong dengan Bilik Air. Azim yang aku kejutkan sekitar jam 11:10 malam terasa mahu ke bilik air, elok benarlah ketika yang sama aku hulur tiket & kami menyusup masuk ke panggung 11. Awalnya memang kami beriga sahaj di panggung tersebut. Mila lampu mahu dipadamkan barulah datang sekumpulan Benggali moden (tiada serban) sekitar 10 orang kot & sepasang remaja Melayu. Tak sampai dua orang penontonnya.

Kaminey berkisar ceritera keluarga gerladangan, keluarga susah. Ayah pelakon utama (orang putih panggil hero, kita nak panggil apa iyer jaguan, wira macam kereta pula, pahlawan cerita purbalah pulak.. dari kamus perwira, wirawan, pahlawan, tokoh/pemeran utama, junak bagi bahasa Serbian) Wirawannya kembar seiras. Ayah wirawan (Charlie) membunuh diri di balai polis setelah dituduh mencuri. Yang abg ini... Charlie suka mencari jalan pintas menjadi kaya, bergaul dengan samseng & kaki berjudi dengan lumba kuda, adiknya wirawan gagap Guddu.

Apabila Guddu bercinta, kekasihnya si Sweety mengandung yang memaksanya berkahwin. Abg Sweety adalah ketua samseng & telah berangan ingin menjodohkan Sweety dengan orang lain demi mencapai untuk menjadi ADUN di daerahnya.

Charlie & rakannya mencerederakan penunggang kuda lantaran hilang pertaruhan kemudian lari dari kumpulannya & mencuri jip kepunyaan polis gerladangan.. Lobo & Lele yang di bonet jip tersebut terdapat dadah.

Yang kena tangkap Guddu dibelasah teruk oleh Lobo & Lele. Bukan setakat itu sahaja Guddu juga dibelasah teruk oleh abg kekasihnya yang telah pun menjadi isteri. Hari mereka berkahwin abg si Sweety... Sunil 'chopper' Bhope telah menghantar orang upahan untuk mebelasah Guddu.

Dari situlah berkembangnya ceritera Kaminey ini. Azim telah tertidur sekitar jam 1:00 pagi. Afiz pula tenggelam timbul. Aku tak berapa dapat menghayati filem ini lantaran gangguan sakit gigiku. Moralnya ceritera Kaminey ini adalah ikatan saudara kembar atau adik beradik payah mahu diputuskan. Ibarat air yang dicincang tidak akan putus. Wirawan mestilah terselamat cumanya memang salah seorang kembang ini cedera parah ketika di hujung babak. Aku pula tak dapat apa pun aura dari cerita ini selain dari syok dengan lagunya Dhan Te Nan di nyanyikan oleh Sukhwinder Singh, Vishal Dadlani & Robert Bob Omulo.

Tiba Jenaris sekitar jam 2:30 pagi. Azim & Afiz memang terlelap lena. Aku yang tak cukup tidur & mengantuk amat.

Dari Blog Mazidul (Singgahsana)

iDAN berkata...

Pengeboman di Bali. Jika kita buat undian di kalangan umat Islam saya yakin pasti majoriti dari kita menolak kekerasan pun kekejaman yang dilakukan oleh pejuang Jemaah Islamiyyah ini. Tetapi buat kata AnakMelayu membunuh, hukumannya juga bunuh. Tentunya itu yang mahu dicetuskan oleh kumpulan Jemaah Islamiyyah. Samalah jika kita ini suami atau isteri orang yang berzina, apakah hak kita untuk hidup di dunia ini. Jelas hukum zina rejam sampai mati, bunuh juga: apakah perundangan Islam itu kejam. Telah terlalu ramai bangkai bernyawa di dunia ini lantaran kita tidak menjalankan hukum Islam secara syumul atau menyeluruh. Kerajaan di mana-mana negara yang mengganggap maksiat itu perkara remeh malahan dilindungi lagi; seharusnya kena sedar akan bala & musibah yang bakal menimpa. Kenapa terjadi di Bali bukan di negara kita, bukan juga di Siam (?). Impak perundangan atau amalan agama sesebuah negara tentunya menjadikan tragedi begini tercetus sementelah ada golongan yang telah tidak berdaya lagi menahan diri melihat maksiat ini terjadi. (Mungkin) Saya menganggap ini adalah bala yang dicetuskan oleh ketidak mampuannya kita mengamalkan Islam yang sebenar. Ad-Din. Bala yang diturunkan Allah Azzawajalla sesungguhnya tidak mengenal siapa. Jemaah Islamiyyah sekadar mencetuskannya & menerima hukuman setimpal. Mangsa terkorban sememang menjadikan kita simpati lantaran mereka semua bukan orang yang berdosa. Kesan serangan ini buat kata Sdr Mazidul hanya tinggal tanah kosong. Bila kita menungkan sendirian "Siapa" agaknya yang perlu dipersalahkan. Jemaah Islamiyyah & pemimpin sememangnya lah sahih diwartakan bersalah. Sebaliknya?, punca angkaranya?. Asal kejadian tercetus pengeboman ini kenapa?. (?) terlalu banyak persoalan yang perlu kita selesaikan jika mahukan peristiwa tragis ini tidak berulang lagi. Yang pasti kita sebagai umat Islam sentiasalah mendekatkan diri dengan Dia Nan Esa, agar kita mendapat perlindungan & hidayahnya.

Itu antara yang aku berikan respon di Blog Mazidul, sahabat kepada sahabat baikku Tuan Haji Yasin. Aku pernah menulis akan kisah misteri di sebalik Tsunami di Aceh. Tentunya ianya ada terselit di jurnalku di easyjournal. Yang aku masih ingat begaimana Pak Jupri banyak bercerita tentang maksiat yang berluasa berlaku sebelum kejadian Tsunami. Malahan Pak Jupri & disahkan oleh Pak Zul & rakan-rakanku yang lain. Antara yang selamat ketika kejadian. Aku masih terbayang Pak Zul Putih yang meninggal dunia, jenazahnya pun tidak dapat ditemui.

"Kebanyakan mayat perempuan yang saya lihat semua kemaluan mereka disumbati dengan perbagai barangan seperti ranting kayu & lain-lain objek "Kenapa begitu bapak.." "Seolah-olah petanda yang Tuhan mahu menunjukkan betapa perempuan mangsa tsunami tersebut ramai yang melakukan maksiat, maka itulah pembalasannya...!" Pak Jupri menceritakan bagaimana pangkat anak saudaranya ... seperti yang pernah aku tulis,; Gempa bumi sesungguhnya bukan sekadar bencana alam tetapi ianya adalah bala petaka bagi mengingatkan manusia. Kes Aceh lantaran ingin mengejar anggota GAM oleh anggota TNI, PNS juga Polri telah menjadikan Aceh tempat segala bencana. Penuh kekejaman, hanyirnya maksiat. Keujudan askar dari kerajaan pusat yang semakin ramai di Aceh telah menyebabkan keadaan sosial di sana amat geroh & runtuh. Seperti cerita Pak Jupri. "Saya diacukan senjata semata-mata ingin menegur anak buah saya agar jangan mengikuti anggota TNI, "Jika kau menghalang gadis ini mengikuti saya ke kem, saya tidak maafkan kamu". Diugut mahu dibunuh lantaran ingin menghalang agar maksiat tidak bermaharajalela. Memang keruntuhan moral di Aceh sebelum tsunami amatlah gawat. Di mana saja yang ramai sangat kebanjiran anggota askar akan pasti mengakibatkan keruntuhan moral. Pesta maksiat menjadi-jadi. Apatah lagi jika askar yang hadir bukan orang beragama Islam. Arak zina jadi ulaman belaka. Bila moral sudah tenat, tidak dapat lagi siapa pun menegur perkara mungkar. Hati setiap mengamal maksiat, kemungkaran memang telah pekat hitam. Telah lali. Memang bala akan datang. Memang bakal datang... itu janji Allah Azzawajalla. Tsunami di Acheh bukan ledakan ombak yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyyah, tetapi adalah bala gempa bumi yang diturunkan oleh Ilahi. Kita seharusnya sedar akan fenomena ini yang bila-bila masa boleh berulang tanpa ada amaran atau petanda. Tidak mungkin apa yang tersurat itu tiada yang tersirat. Kita selalulah evaluasi (muhasabah ) diri agar manjadi umat yang baik & disayangi Ilahi. Di samping memohon perlindungan agar tidak sampai menjadi mangsa bencana.