iDAN

31 Mei 2016

‘Kena Sihir’ Sebagai Satu Pembelaan Dalam Kes Perceraian


Author: Darussyifa Bandar Baru Salak Tinggi

Pengenalan

Ilmu dan amalan sihir merupakan antara ilmu dan amalan yang tertua di dunia. Ilmu ini melibatkan penggunaan khidmat jin dan syaitan dan diamalkan dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Ia sering digunakan untuk menghilangkan perasaan kasih sayang antara ahli keluarga, memisahkan antara suami dan isteri, menghilangkan kewarasan akal, menyebabkan penyakit sehingga ke tahap membunuh mangsa tanpa perlu disentuh. Maka tidak hairanlah jika timbul dakwaan wujudnya penggunaan ilmu sihir dalam perceraian antara suami dan isteri. Allah SWT telah menyatakan kemungkinan terjadinya hal ini melalui firmanNya yang bermaksud: “Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua (Harut & Marut) ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya…” (Al-Quran 2: 102).

Di Malaysia, isu penggunaan ilmu sihir bagi mencerai beraikan pasangan suami isteri ada dibangkitkan dalam beberapa kes dalam mahkamah Syariah. Antaranya ialah kes Mustafa Batcha lawan Habeeba Abd. Rahman [1410] JH 41, kes Re Wan Norsuriya [1418] JH 211 dan kes Muhammad Kamran Babar Nazir Khan dan Yani Yuhana Mohd Zambri. Malangnya, isu tersebut tidak mendapat perhatian disebabkan ketiadaan garis panduan dan peruntukan undang-undang berkaitan sihir.
Penggunaan Sihir Dalam Perceraian

Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102, para ulama sependapat bahawa ilmu sihir digunakan untuk memecah belahkan hubungan suami dan isteri. Perceraian dengan menggunakan ilmu sihir ini biasanya berlaku dalam keadaan yang pelik dan luar dari kebiasaan.

Melalui pengalaman yang penulis pernah hadapi, ada suami yang mengadu bahawa lidahnya seakan-akan dikuasai sesuatu sehingga melafazkan talaq terhadap isterinya. Ada pula yang mendakwa tidak sedar dan tidak ingat bila dan di mana dia melafazkan cerai. Terdapat juga suami atau isteri mendakwa berlaku perubahan mendadak pada perasaan hingga timbul rasa benci dan meluat yang amat sangat hingga memukul pasangannya tanpa kerelaan hati. Penulis pernah berdepan dengan kes isteri yang beriya-iya mendesak suaminya agar menceraikannya tanpa sebarang sebab. Tidak kurang juga ada isteri memohon cerai fasakh atas alasan suami mengalami lemah syahwat ketika hendak menyetubuhinya sedangkan dengan isterinya yang lain tidak begitu.

Dalam kes Mustafa Batcha lawan Habeeba Abd. Rahman, perayu mendakwa telah melafazkan talaq dalam keadaan beliau tidak sedar kerana dipengaruhi sihir. Menurut perayu, gangguan sihir bermula setelah beliau berjaya mendapatkan tender kantin di sebuah kilang. Semenjak itu, fikirannya menjadi tidak tenteram, berasa benci dan marah pada isterinya tanpa sebab. Pernah beliau memukul isterinya sedangkan dia sendiri tidak menyedari apa yang dilakukannya. Dalam keadaan tidak sedar juga beliau telah membuat permohonan untuk menceraikan isterinya. Perayu menemui bungkusan kain putih di dalam kantin tersebut. Beliau mendapatkan rawatan dari seorang perawat tradisional dan menurut perawat tersebut, beliau telah kena sihir kerana berjaya mendapatkan tender kantin tersebut. Penyihirnya itu berasa dengki lalu menyihirnya agar rumahtangganya bercerai berai. Setelah mendapatkan rawatan dan keluar dari kantin tersebut, beliau telah pulih dan boleh berfikir secara normal. Perayu merayu agar mahkamah menyemak semula perceraian talaq tiga yang telah direkodkan oleh mahkamah sebelumnya. Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan kes ini belum didengar sewajarnya dan memerintah ianya dibicarakan semula ekoran kegagalan Hakim Mahkamah Rendah Syariah untuk mendapatkan pendapat pakar (racyu al-khabīr) berkenaan isu tersebut. YAA Hakim menyarankan agar perawat yang merawat perayu dipanggil untuk diminta pendapatnya sebagai pakar.

Kes di atas adalah salah satu kes melibatkan sihir yang di bawa ke mahkamah. Realitinya, terdapat beratus-ratus (mungkin beribu-ribu) lagi kes yang hampir sama dialami oleh mangsamangsa sihir di luar mahkamah. Melalui temubual yang dijalankan terhadap beberapa orang hakim mahkamah Syariah di Kuantan dan Kuala Terengganu, mereka percaya bahawa penggunaan sihir dalam kes-kes perceraian memang wujud. Malah hakim-hakim tersebut pernah berdepan dengan kes sedemikian. Oleh kerana ketiadaan satu garis panduan dan peruntukan dalam enakmen berkaitan isu ini, maka para hakim mengambil jalan lebih selamat iaitu dengan mengadili kes berkenaan atas alasan yang zahir pada pandangan mata kasar dan dapat diterima logik akal. Selain itu, para hakim juga melihat faktor-faktor sampingan seperti latar belakang dan sikap pengadu dalam membuat penghakiman. Justeru, gesaan YAA Hakim dalam kes Mustafa Batcha perlu dilihat sebagai satu isyarat betapa perlunya diwujudkan tatacara khusus bagi membicarakan kes-kes sedemikian demi menyelamatkan rumah tangga dari angkara sihir.

Hukum Syara’ Berhubung Kes Perceraian Dalam Keadaan Akal Tidak Sempurna

Isu perceraian khususnya perceraian melalui talaq merupakan satu isu yang sangat sensitif dan perlu ditangani secara berhati-hati dan teliti. Ianya salah satu perkara yang boleh terjadi sama ada dengan niat sengaja atau niat main-main. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bermaksud: ”Tiga perkara yang dibuat sungguh-sungguh jadi sungguhsungguh, dan dibuat main-main jadi sungguh-sungguh, iaitu nikah, talaq dan rujuk.”

Justeru, para ulama sangat berhati-hati dalam membicarakan persoalan hukum cerai talaq ini. Syeikh Abi Bakr Usman menyatakan terdapat beberapa syarat yang perlu ada bagi menjadikan suatu lafaz talaq itu sah iaitu suami, isteri, sighah, qasad talaq dan kekuasaan suami. Kekuasaan yang dimaksudkan di sini ialah kemahuan hati yang disertai dengan kewarasan akal yang sempurna. Oleh itu, talaq yang dilafazkan oleh seorang suami dalam keadaan akalnya yang tidak sempurna atau dalam keadaan kemahuannya yang dikuasai oleh seseorang atau oleh sesuatu adalah tidak sah. Ini adalah selari dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1995), Abu Daud (1952) dan Ibn Majah (1972) yang bermaksud: ”Tidak gugur talak dan tidak sah memerdekakan hamba ketika dalam keadaan ighlaq (marah yang bersangatan).”

Syeikh Abdul Rahman Al-Jaziri menyatakan dalam kitabnya Al-Fiqh cala al-Mazāhib al-Arbacah, juzu 4 halaman 142 yang bermaksud: ”Maka disyaratkan pada orang yang mentalak
itu beberapa perkara; antaranya ialah berakal sempurna. Maka tidak sah talaq orang gila (majnun) walaupun gilanya itu terputus-putus yang datang sekejap kemudian hilang. Apabila dia menjatuhkan talaq sewaktu dalam keadaan gilanya, maka talaq tersebut tidak diambil kira. Yang dikatakan gila (junun) ialah sesiapa yang hilang akalnya disebabkan oleh sakit, demam, sakit kepala yang bersangatan.” Pendapat yang sama turut diutarakan oleh Imam As-Shāficī, Imam Al-Mawardi dan Dr. Wahbah al-Zuhaily.

Tegasnya, para ulama sepakat mengatakan bahawa talaq yang dilafazkan oleh seorang yang tidak berakal sempurna atau dipengaruhi sesuatu sehingga hilang kawalannya adalah tidak sah. Jika didasarkan dengan pengalaman penulis dan juga apa yang dicatat oleh kebanyakan mereka yang terlibat dalam merawat mangsa sihir, keadaan tidak sempurna akal dan hilang kawalan sering dialami oleh mereka yang disihir, bahkan lebih dari itu. Ia juga memberi kesan kepada emosi, fizikal, kerjaya, hubungan dengan orang di sekeliling hinggalah pada kediaman atau premis mangsa. Selalunya, mangsa akan mudah rasa tertekan, berserabut, benci, marah, meluat atau sedih yang bersangatan dan tidak dapat dikawal. Adakalanya mangsa mendengar bisikan-bisikan agar menceraikan isteri atau diperlihatkan gambaran-gambaran pasangannya melakukan perbuatan curang sehingga menimbulkan kemarahan yang melampau. Rasulullah SAW pernah disihir sehingga Baginda merasakan seolah-olah sudah bermalam di rumah salah seorang isterinya sedangkan Baginda SAW tidak melakukan demikian. Peristiwa ini dicatat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini menunjukkan kemampuan penyihir mempengaruhi pemikiran dan kehendak mangsa terutama dalam perkara berkaitan rumahtangga. Sebagai contoh, sihir pemisah atau sihir pembenci digunakan bagi memisahkan pasangan suami isteri atas sebab-sebab tertentu yang selalunya dikaitkan dengan masalah peribadi, dengki, balas dendam, khianat dan sebagainya. Hasilnya, timbul rasa benci antara suami isteri, selalu berlaku perselisihan faham, timbul prasangka dan was-was terhadap pasangan, rasa marah yang tidak tahu puncanya, gelisah bila bersama, rasa ingin bercerai dan ada yang melihat rupa pasangan menjadi sangat buruk dan hodoh. Ada juga penyihir yang menggunakan bahan-bahan dari haiwan yang suka bercakar seperti tulang kucing dan anjing yang dipuja, lalu di tanam di bawah rumah atau diletakkan atas bumbung rumah mangsa. Natijahnya, kehidupan mangsa dan pasangannya yang aman bertukar menjadi huru hara dan selalu bertengkar ibarat kucing dan anjing.

Dalam kitab Fatāwa wa ishtishārāt al-Islām al-Yaum, juz 11, hal. 358, ditegaskan: Dan adapun orang yang disihir yang mana sihir tersebut menyebabkan hilang kewarasan dan kesedaran akalnya, sehingga menyebabkan dia mengucapkan apa yang dia tidak mahukan, maka sesungguhnya talaq yang diucapkan ketika itu tidak berlaku berdasarkan hadis Nabi SAW: “Tidak jatuh talaq yang dilafazkan dalam keadaan ighlaq”.

Pendapat ini selari dengan pendapat Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitab Mukhtasar Al-
Fatawa Al-Misriyyah halaman 544 yang bermaksud: “Dan sesiapa yang disihir sehingga ke tahap dia tidak menyedari apa yang diucapkan maka talaq tersebut tidak berlaku. Manakala sekiranya sihir yang dikenakan itu tidak menyebabkan perubahan pada kewarasan akal dan kesedarannya, seperti sihir untuk menghalangnya dari melakukan persetubuhan sahaja, maka talaq itu sah.”

Bekas Presiden Universiti Islam Madinah, Syeikh Abdul Muhsin Ibn Hamd Al-cIbād pernah ditanya berkenaan hukuman bagi seseorang yang melakukan kesalahan dalam keadaan dia dirasuk atau disihir. Beliau menjawab dengan maksud: ”Sekiranya dia melakukan kesalahan itu dalam keadaan akal yang tidak waras, maka dia tidak dikenakan hukuman. Manakala sekiranya dia melakukan kesalahan tersebut sedangkan akalnya waras, maka dia dikenakan hukuman walaupun dia mengalami kesakitan, kemurungan dan ketidakselesaan. Perkara yang hanya memberikan pelepasan baginya hanya akal yang tidak waras.”

Oleh yang demikian, bolehlah disimpulkan bahawa sekiranya mana-mana suami menjatuhkan talaq dalam keadaan hilang pertimbangan akal akibat disihir, maka hukum talaq tersebut tidak sah. Seseorang yang melakukan perbuatan dalam keadaan tiada akal (ghair cāqil) tidak akan menanggung sebarang akibat perbuatan beliau berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Saidatina Aisyah r.a. yang bermaksud: ”Diangkat pena dari tiga golongan: Dari orang yang tidur sehinggalah dia terjaga, dari kanak-kanak sehinggalah dia baligh dan dari orang gila hinggalah dia berakal atau sedar dari gilanya.”

Dalam pada itu, ada juga kes tuntutan cerai fasakh yang difailkan atas sebab kecederaan dan
kecacatan fizikal yang dialami oleh mana-mana pasangan seperti penyakit kusta, sopak atau kudis yang sukar diubati, ratqa (tertutup kemaluan wanita dengan daging), qarna (tertutup kemaluan wanita dengan tulang), cunnah (mati pucuk bagi lelaki). Sebenarnya, sesetengah kes mati pucuk, hilang tenaga kelakian dan lemah syahwat yang dialami oleh lelaki boleh juga disebabkan oleh angkara sihir. Jenis sihir yang biasa digunakan untuk tujuan ini ialah sihir batang keladi dan sihir jerutan. Menurut Walter Farber, sihir jenis ini telah pun diamalkan sejak tamadun Mesopotamia lagi dan ianya berterusan sehingga ke hari ini.

Penggunaan sihir sebegini juga banyak dilaporkan berlaku di Eropah sekitar kurun ke-15. Sihir santau yang dihasilkan dari benda-benda gatal dan berbisa seperti miang buluh, rebung, ulat bulu pula boleh menyebabkan tubuh mangsa berkudis dengan bau yang busuk, badan terasa sakit seolah-olah ditusuk sesuatu yang tajam dan terasa bisa-bisa pada badan. Sekiranya mana-mana pasangan mengadu bahawa punca kecacatan atau kecederaan fizikal yang dialami itu dipercayai adalah angkara sihir melalui tanda-tanda yang lazim, maka pihak mahkamah perlu memberi peluang kepada pihak yang teraniaya untuk membela diri.

Beban Pembuktian ’Kena Sihir’ Sebagai Pembelaan

Pengalaman menyaksikan kes-kes pasangan suami isteri yang bercerai angkara perbuatan sihir menyedarkan penulis agar satu pembaharuan dalam perundangan perlu dilakukan bagi membela nasib mereka yang teraniaya terutama isteri dan anak-anak. Pihak yang teraniaya ini seharusnya diberikan peluang untuk membela dan mempertahankan rumahtangga mereka atas alasan pasangannya ’kena sihir’. Setiap kali cadangan seumpama ini dikemukakan kepada pihak yang mempunyai autoriti, penulis akan diajukan soalan iaitu bagaimana perkara ini hendak dibuktikan dalam mahkamah.

Untuk merealisasikan bentuk pembelaan ini, beban pembuktian oleh pihak yang mendakwa akan diperincikan. Bagi kes cerai talaq, sekiranya:
a) seorang suami mendakwa talaq dilafazkan dalam keadaan dirinya dipengaruhi sihir; atau,
b) seorang isteri mendakwa suaminya melafazkan talaq dalam keadaan diri suami tersebut dipengaruhi sihir;
maka pihak yang mendakwa perlu membuktikan kepada mahkamah bahawa:
i). wujud tanda-tanda dan ’simptom-simptom lazim terkena sihir’ pada diri suami;
ii). suami mengalami ketidak warasan/ ketidak sempurnaan akal akibat terkena sihir semasa
beliau melafazkan talaq.
iii).ketidak warasan pemikiran akibat terkena sihir itu menjejaskan kebolehan untuk mempertimbangkan apa yang dilakukannya itu benar atau salah.

Oleh itu, sekiranya seorang suami mendakwa bahawa dia telah menceraikan isterinya dalam keadaan akalnya tidak sempurna akibat terkena sihir, maka beban pembuktian adalah ke atas beliau untuk menunjukkan bahawa wujudnya ’simptom lazim terkena sihir’ ke atas diri beliau dan sihir tersebut benar-benar menyebabkan beliau hilang kewarasan akal. Manakala jika seorang isteri mendakwa suaminya telah menceraikannya dalam keadaan akal suami tersebut tidak sempurna akibat terkena sihir, maka beban pembuktian adalah ke atas isterinya untuk membuktikan bahawa wujudnya simptom lazim terkena sihir pada diri suaminya dan sihir
tersebut benar-benar menyebabkan suaminya hilang kewarasan akal.

Bagi kes tuntutan cerai fasakh atas alasan yang hanya melibatkan unsur fizikal tanpa mempengaruhi mental mangsa (seperti penyakit kusta, sopak atau kudis, ratqa, qarna dan cunnah), maka pasangan yang percaya bahawa alasan tersebut berpunca dari ‘kena sihir’, maka beliau perlu membuktikan kepada mahkamah bahawa:
a) wujudnya kecederaan atau kecacatan pada fizikalnya;
b) wujudnya simptom-simptom lazim terkena sihir yang mempunyai kaitan dengan kecederaan atau kecacatan itu;
c) kecederaan atau kecacatan fizikal itu menjadi alasan tuntutan fasakh oleh pasangannya.

Sekiranya berjaya dibuktikan, mahkamah seharusnya mengeluarkan perintah agar mangsa atau pasangannya mendapatkan rawatan pemulihan dari pengaruh sihir tersebut dalam tempoh tertentu sebelum kes tersebut dibicarakan semula.

Keperluan Meminta Pendapat Pakar Bagi mengenalpasti ’simptom lazim terkena sihir’

Mangsa-mangsa sihir biasanya akan mengalami simptom-simptom tertentu yang boleh dinamakan sebagai ’simptom lazim terkena sihir’. Bagi menilai sama ada simptom-simptom yang didakwa akibat terkena sihir itu benar-benar tergolong dalam simptom lazim terkena sihir, maka pendapat pakar yang memahami selok belok ilmu dan amalan sihir perlu diminta. Perkara ini telah pun dibincangkan oleh para ulama. Menurut Al-Khatib As Syarbini, seorang yang dahulunya terkenal sebagai ahli sihir, tetapi telah bertaubat dari mengamalkan ilmu tersebut boleh dipanggil sebagai saksi bagi memberikan keterangan mengenai selok belok ilmu sihir. Oleh itu, mana-mana individu yang mempunyai pengalaman yang luas dan diiktiraf masyarakat sebagai pakar perubatan Islam boleh dipanggil bagi memberi pendapat sebagai pakar. Terpulang kepada hakim untuk menerima atau menolak keterangan tersebut. Keperluan kepada pendapat pakar dalam isu sihir telah diisyaratkan oleh Y.A.A. Hakim Mahkamah Rayuan dalam kes Mustafa Batcha lwn Habeeba Abd Rahman: ”Hakim yang Arif tidak langsung mencatatkan di dalam rekod perbicaraannya fakta kes tersebut dan juga beliau telah tidak memanggil dukun yang mengubati Perayu untuk mendapatkan keterangan untuk mempastikan sama ada Perayu benar-benar sakit kena buatan orang (sihir) yang menyebabkan perceraian.”

Oleh itu, sekiranya mana-mana pasangan dalam kes perceraian mendakwa wujudnya penggunaan sihir bagi mencerai beraikan rumah tangganya, maka pihak mahkamah boleh meminta pendapat pakar (yang dilantik oleh mahkamah atau oleh pihak yang mendakwa) bagi mengenal pasti dan menentukan perkara-perkara berikut:
a) Adakah benar simptom-simptom yang dialami oleh mangsa benar-benar berpunca dari perbuatan sihir, ataupun hanyalah simptom akibat gangguan makhluk halus yang berpunca dari saka yang diwarisi, amalan kebatinan khurafat, rawatan tradisional yang menyeleweng atau selainnya;
b) Sejauh mana sihir yang dikenakan itu memberi kesan terhadap mental dan fizikal mangsa;
c) Adakah wujud sebarang kolerasi dan pertalian antara simptom yang dialami, bahan sihir (jika ada) dan kesannya kepada mangsa;
d) Adakah wujud qarinah yang boleh dikaitkan dalam dakwaan yang dikemukakan;
e) dan lain-lain perkara yang berkaitan.

Metodologi sebegini adalah bersesuaian dengan peruntukan seksyen 33 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah negeri negeri di Malaysia yang memberi kuasa kepada mahkamah untuk memanggil seseorang yang pakar dalam suatu sains atau seni untuk memberikan pendapat mereka di mahkamah.

Sekiranya hakim (setelah meneliti dan mendengar pendapat pakar tentang hal tersebut) mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa orang yang mendakwa itu benar-benar mengalami simptom-simptom disihir, maka beliau boleh mengeluarkan perintah agar orang tersebut dirujuk ke pusat-pusat rawatan yang boleh dipercayai dan diberikan tempoh tertentu untuk menjalani rawatan. Tujuan utama dijalankan rawatan adalah bagi memastikan mangsa benar-benar pulih dari pengaruh sihir dan dapat dibicarakan di mahkamah dalam keadaan beliau sempurna akal. Kebiasaannya, apabila mangsa bebas dari ikatan sihir, beliau akan mempertimbangkan tindakan yang telah diambilnya dengan lebih rasional. Dalam keadaan ini, maka mahkamah boleh mendengar semula tuntutan yang difailkan sama ada oleh mangsa atau pasangannya. Kaedah ini lebih adil kerana semua pihak dalam tuntutan atau permohonan tersebut berada dalam keadaan akal yang sempurna.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, isu penggunaan sihir dalam rumahtangga memang berlaku dan pernah dibangkitkan dalam beberapa kes di Mahkamah Syariah. Para ulama Islam juga sepakat mengatakan bahawa perceraian yang didalangi ilmu sihir tidak sah di sisi syara. Justeru, isu ini perlu diteliti dan diperincikan agar menjadi panduan untuk para hakim dalam menghakimi keskes perceraian yang melibatkan sihir. Dibimbangi sekiranya hakim tidak memahami selok belok isu ini akan tersalah hukum. Secara tidak langsung, misi iblis dan syaitan untuk mencerai beraikan anak Adam dapat direalisasikan melalui institusi kehakiman Islam. Penelitian terhadap isu ini bukan sahaja dapat memberikan keadilan kepada pasangan suami dan isteri, malah dapat mengembalikan kerukunan dan keharmonian rumahtangga mereka. Langkah-langkah yang dicadangkan dlam kertas kerja ini merupakan salah satu langkah bagi membela nasib pasangan yang teraniaya akibat diceraikan angkara penggunaan sihir.

Sumber:
Dr. Mahyuddin bin Ismail, Jabatan Sains Kemanusiaan, Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan,
Universiti Malaysia Pahang.
Tajuk kajian: ‘Kena Sihir’ Sebagai Satu Pembelaan Dalam Kes Perceraian: Analisa Dari Sudut Hukum Syara’ Dan Pengaplikasiannya Di Mahkamah Syariah Di Malaysia,

Mengenalpasti Bentuk Sihir dan Tanda-Tanda Sihir

Author: Darussyifa Bandar Baru Salak Tinggi

Muqaddimah


Hubungan manusia dan sihir merupakan hubungan yang cukup lama, ia terbentuk sewaktu awal kejadian manusia diatas muka bumi ini sehinggalah hari ini. Berpunca dari perasaan dengki, cemburu, cinta dan kasih dan sebagainya mewujudkan ilmu sihir ini. Untuk membicarakan pengertian sihir secara terperinci adalah terlalu sukar, ini memandangkan sihir terlalu seni untuk dibicarakan.
a) Berkata Ibnu Manzur : "Tukang sihir menampakkan sesuatu yang bathil itu benar dan mengubah sesuatu daripada hakikatnya.Sesungguhnya tukang sihir telah mengubah sesuatu daripada bentuknya yang asal"
b) Ibnu Qayyim: "Sihir ialah berpunca daripada kesan campurtangan ruh-ruh yang jahat (jin&syaitan)."
c) Abu Laits berkata : "Sihir adalah suatu perbuatan yang di lakukan dalam rangka mendekatkan diri pada syaitan dengan bantuan syaitan tersebut."

Taarif Sihir

Al-Qurtubi dalam menakrifkan sihir menyebut bahawa sebahagian dari jenis sihir memiliki pengaruh terhadap hati seseorang seperti: perasaan cinta, benci, mendapatkan kebaikan dan musibah, disamping itu mampu terkesan kepada sakit badan atau sebuah ungkapan tentang perkara yang tidak nampak pada pandangan kasar manusia tetapi mampu dimiliki bagi mereka yang berusaha untuk menyakiti orang lain seperti menganggu kesihatan, harta kekayaan atau hubungan antara manusia dengan menggunakan mentera dan alat alat khusus.

Dalil Al Quran

Kedapatan hujjah yang kukuh terhadap sihir ini antaranya dalam surah Al Baqarah ayat 102 (terjemahan). (Tafsir Al-Qurtubi 2/55)

"Dan mereka mengikuti apa2 yang dibaca oleh syaitan-syaitan3 pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (Tidak mengerjakan sihir), Hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat4 di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami Hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya5. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka Mengetahui."

Dalil Hadis

Rasulullah s.a.w menerangkan permasalahan sihir ini di beberapa keadaan antaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bajalah bin 'Abdah meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khaththab -Radhiallahu 'anhu telah menetapkan perintah, yaitu: "Bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan." Kata Bajalah selanjutnya: "Maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap tiga tukang sihir perempuan."

Dalil Sirah

Pada tahun ke 7 hijriah selepas balik dari Hudaibiyah, seorang penyihir Yahudi yang terkenal telah menyihir Rasulullah s.a.w sehingga Rasulullah merasakan seolah-olah telah bersama dengan isterinya selama enam bulan sedangkan ia tidak bersama. Sehinggalah Rasulullah didatangi oleh malaikat jibril dan mikail berada di kepala Rasulullah dan di hujung kaki Rasulullah lalu di beritahu yang Rasulullah s.a.w telah disihir dan sihir tersebut di letak di dalam telaga Zarwan sehinggalah Rasulullah mengambil bahan tersebut dan ditanam bahan tersebut.

Sifat yang ada kepada Penyihir

1- Mempersembahkan hidup dan matinya untuk syaitan serta semua milik harta dan keturunan untuk syaitan.
2- Harus bersedia untuk mendurhaka kepada Allah.
3- Harus menjadi keras hatinya dari perasan kasihan kepada mangsa.
4. Tidak takut dan gentar ketika datangnya jin atau iblis walaupun dalam keadaan yang menakutkan.
5. Tidak ada perasaan penyesalan apabila ia melakukan khianat dan tidak dibantu oleh iblis dalam kerja terkutuknya dan seharusnya ia sentiasa merintih kepada iblis dalam setiap kerjanya.
6. Harus ada keyakinan dengan mantap kepada kekuatan syaitan dan harus baginya memusuhi agama Islam.
7. Seboleh mungkin memencilkan diri dari orang ramai kecuali apabila menjadi satu tuntutan dalam ilmu sihirnya dengan tujuan untuk mendatangkan mudharat kepada manusia.

Bagaimana cara penyihir menimbulkan kesan kepada badan

Terjadinya hubungan bahan bahan ini dengan orang yang di sihir dengan cara :
1- Melalui makanan atau minuman. Orang yang akan disihir harus memakan atau meminumnya agar pengaruh sihir masuk kedalam badan
2- Melalui perantaraan tanah yang ditabur di jalan yang akan di lalui oleh orang yang akan di sihir. Jika orang tersebut melangkahinya maka terkena sihir ini.
3- Melalui rambut, kuku, baju yang ada peluh orang yang akan disihir, ini termasuk bahan yang boleh di tampal di tanam , ditusuk di balikkan patung, ditanam atau di masukkan kedalam sungai atau laut. Jin hamba kepada tukang sihir mengenali orang yang akan disihir dengan bau peluhnya.
4- Melalui angin yang diseru dan di panggil nama orang yang akan di sihir.

Jenis jenis sihir

1- Sihir pemisah (perceraian)  Berubah keadaan dari cinta menjadi benci, semakin banyak keraguan yang timbul antara suami isteri, saling bertengkar walaupun perkara yang remeh temeh dan sukar memaafkan, berubah bentuk isteri di mata suami dan sebaliknya, orang yang di sihir membenci semua perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain, orang yang terkena sihir benci tempat yang di duduki oleh pihak lain, di luar rumah merasa tenang dan apabila pulang kerumah merasa bosan. Bahan yang di gunakan seperti tahi besi yang di tabur di jalan yang di lalui oleh mangsa atau di tanam di mana-mana kawasan rumah

2- Sihir Percintaan (penunduk)  Puncak cinta dan keadaan nafsu yang berlebihan, hasrat yang kuat untuk selalu bersama, tidak ada kesabaran untuk berhubungan badan, kerinduan yang sangat dan selalu ingin bertemu, ketaatan yang buta terhadap pasangan
.
3- Sihir membatal atau menunda perkahwinan  biasanya melalui 2 cara jin merosakkan. 
a) Jin masuk dan menutupkan keinginan perempuan terhadap orang yang mahu meminang atau menikahinya.
b) Jin tidak dapat masuk tetapi menyihirnya dengan memberi khayalan dari luar, ia memberi khayalan kepada pasangan bahawa ia saling buruk. Dengan demikian maka setiap lelaki yang meminangakan mengundur diri tanpa sebab padahal sebelumnya sudah saling setuju.

4- Sihir yang mengikat lelaki dan perempuan 
A) Kepada lelaki 
1) sebelum kahwin alat kelamin berfungsi dengan baik tetapi selepas kahwin maka alat kelamin tidak mampu berfungsi. 
2) alat kelamin berfungsi dengan baik di luar rumah akan tetapi apabila mendatangi isteri alat kelaminnya hilang fungsi. 
3) Alat kelamin berfungsi dengan isteri ketika bergurau senda tetapi apabila bersama hilang fungsi.
B) Kepada perempuan pula : 
1) Ada penghalang di dalam alat kelamin isteri berupa daging yang menutupi lubang vagina isteri. 
2) Ketika ingin mengauli isteri, isteri merapatkan paha agar suami tidak dapat bersama kerana halangan perasaan atau kesakitan. 
3) Adanya pendarahan apabila disetubuhi, tetapi apabila menjauhi isteri maka darah tersebut berhenti.

5- Sihir dimandulkan  tidak dapat zuriat walau pun di sahkan oleh doctor pakar bahawa ia tidak mempunyai masalah.

6- Sihir pukau  
1) Menyebabkan sesorang itu kaku, kelu dan tak mampu bertindak balas samada melalui pandangan, pendengaran atau anggota badan yang lain. Ia sudah berada di bawah penguasaan pemukau tersebut dan bertindak mengikut arahan yang diberi oleh pemukau tersebut. 
2) menyebab mangsa tidur lena tidak mengetahui perkara yang berlaku di sekelilingnya. Bagaimana terjadi pukau? 
1) pandangan mata yang tajam yang mengandungi racun syaitan (member salam dan mengarahkan). 
2) Melalui sentuhan dengan berjabat tangan atau menepuk belakang mangsa. Rasululullah menyebut :
“Pandangan mata itu merupakan panahan dari panahan iblis yang boleh terkena kepada hati mukmin.”

7- Sihir Gila  mangsa menjadi sasau, meracau, bertempik, kebingungan, pelupa, kadang kadang tidak sedar diri, mata mangsa terbeliak dan melilau, ditahap yang kritikal berjalan yang tidak ada arah tuju dan tidur tidak menentu dan mula ingin berada pada tempat yang gelap.

8- Sihir Sakit anggota badan  Tandanya mengalami sakit yang berpanjangan pada salah satu anggota badan, kerap kali di serang sawan, mengalami kelumpuhan pada salah satu anggota tubuh, melumpuhkan semangat dalam melakukan aktiviti seharian.

9- Sihir Pendarahan (Darah istihaadah)  Tandanya darah yang tidak berhenti pendarahan walaupun sudah melalui tahap masa kebiasanya. Menurut ibn Al athir darah isthihadah ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita selepas hari hari haid sebagaimana biasa. Jin yang bergerak di dalam saluran darah orang yang disihir tersebut. Biasanya jin akan menendang rahim sekuat hatinya dan darah keluar dari saluran tersebut. Inilah yang berlaku kepada seorang wanita di zaman Rasulullah Hamnah binti Jahsy lalu Rasulullah menyebut :
“Sesungguhnya darah itu hasil sepakan syaitan, syaitanlah yang menendangnya”

10- Sihir Santau  Santau dapatlah di bahagikan kepada dua bahagian. 1) santau menggunakan bahan yang gatal dan miang lalu di jampi serapahnya untuk di tujukan kepada seseorang. 2) Santau yang menggunakan bahan miang, bisa terdiri dari lipan bara, bisa ular, ubur-ubur, ulat mati berangan dan sebagainya. Di gaul dan di peram beberapa bulan dihantar kepada yang ingin dituju tanpa dibaca. Tanda-tandanya ialah gatal, batuk berdarah dan miang seluruh tubuh badan terutama menjelang senja dan batuk berdarah serta kulit membengkak pecah dan berair disertai rasa bisa. Biasanya kalau sekiranya tahap yang kritikal seseorang tersebut akan Nampak kebiruan dan kehitaman pada jari jemarinya.

11- Sihir Penutup  Biasanya di kenakan kepada peniaga. Antara tandanya, bau hanyir di tempat perniagaan, lesu untuk datang bekerja, pertengkaran sesama anggota kerja yang tak berkesudahan walaupun perkara kecil, seringkali orang melihat tempat kerja tertutup sedangkan kedai di buka.


Tanda-tanda Umum di sihir

1) Pening kepala yang berpanjangan terutama pada waktu senja
2) Mimpi yang menakutkan
3) Sakit dada dan resah menjelang senja
4) Sakit di dalam perut bagaikan di pulas urat perut atau terasa bagaikan ada benda yang bergerak di dalam tubuh dan sering terasa bagai di tusuk di perut.
5) Mula nampak alam ghaib
6) Berlaku perkara yang pelik di sekitar umpamanya berbau kemenyan, hanyir, wangi dan sebagainya
7) Berlaku sakit yang tidak di ketahui punca dari doktor
8) Terdengar suara-suara yang memanggil namanya
9) Pening atau pengsan apabila dibaca ayat ruqyah kepadanya.

Penutup

Mudah-mudahan kertas kerja yang ringkas ini akan berjaya membuka sedikit ruang ilmu agar menambahkan lagi amalan kita di sisi Allah agar kita terjauh dari syirik kepada Allah. Wallahua’lam.

Akhukum fiddin

Ustaz Ahmad Dusuki Abd Rani

Lahir di Jerantut Pahang, mendapat pendidikan awal di sekolah kebangsaan Damak Jerantut kemudian melanjut pelajaran terakhir peringkat menengah di Maahad muhammadi (L) pengkalan Chepa kelantan dan peringkat ijazah di Universiti Al Azhar mesir dalam bidang Syariah dan undang-undang syukbah Islamiah pada tahun 1999. Sekarang sebagai pendakwah bebas di samping menjadi penasihat Rumah kebajikan Anak yatim Al munirah Johansetia klang serta pengamal perubatan nabawi di Darul At Tibb an-nabawi Johan setia Klang.

SIHIR MENUTUP WARUNG, TOKO DAN TEMPAT USAHA

oleh Fadhil ZA

Agar Azim Berjaya.


9,519 Ahli KuCuiT agar dapat doakan anak bongsu sy si Azim berjaya ujian memandunya kali ini. Ini kali ketiga Azim pergi ujian memandu di jalan raya. Parkir udah okey.

Pegawai JPJ langsung tak kasi peluang dengan satu kesalahan sahaja udah disuruh patah balik. Ketat sangat ujian memandu sekarang. Isunya jika pergi kali kedua pihak sekolah memandu mahukan sekitar RM150 untuk ulang ujian memandu. Maknanya untuk pergi ujian sahaja jika tiga kali 150x3 udah nak cecah sekitar RM500 terpaksa keluarga keluar duit untuk anak-anak. Tak termasuk ujian mendapat lesen L. Kelas memandu lagi.

Kelas memandu di sekitar Jenaris mahukan RM1500 tak boleh runding lagi... untuk sertai kelas memandu kereta. Udah cecah sekitar RM2000. Makin ekonomi keluarga kalut makin mendesak akta JPJ juga kelas memandu kenakan pelanggan.

Dulu ayahnya buat 4 kesalahan di jalan raya; masa itu ada peluang sekitar 5 kesalahan. Maksudnya masih ada peluang untuk lulus jika buat kesalahan kecil, seperti mati enjin. Kawalan stering. Tidak sesuai gear dengan kelajuan memandu. Ada apak si Azim simpan dalam fail keputusannya. Jika gagal pun diberikan apa kesalahannya. Sekali ujian udah lulus.

Tak boleh sama masa dulu & sekarang. Dulu lain sekarang lain.

Penguji JPJ pasti ada alasan sendiri kenapa suruh si Azim patah balik masa baru masuk ke jalan raya. Dua kali macam tu. Tenaga pengajar pun satu hal kenapa tidak ingatkan pelajar memandu apakah kesalahan besar yang terpaksa kena patah balik dari jalan raya. Dua kali Azim terkena masalah yang sama macam satu sumpah keramat dari penguji JPJ. Perkara sebegini buat semua pelajar mereka KECEWA amat sangat. Bukan dia sahaja mendapat nasib yang sama. Dari sekitar 10 orang yang pergi ujian. Hanya lulus berdua. Itu pun guna kereta auto... diuji pelajar perempuan. Yang lain 8 pelajar kebanyakannya lelaki semua gagal. Kan pelik tu!!!.

Setahu sylah bukan nak ngungkit... di jalan raya pemandu perempuan yang sering buat kalut. Hahaha bab nak berhp macam tak sabar... sambil memandu sering buka hp... hatta kereta jadi huyung-hayang. Dah selalu perhatikan, ramai sangat perempuan ni tak prihatin bab hp ni. Lelaki pun ada juga macam tu tapi jenis lelaki lembut, sentimental; sy tak pernah buat... (Ada yang marah ni!!!)

Bagaimana pun hari ini sy berharap sangat 9,519 Ahli KuCuiT doakan agar Azim berjaya mendapat lesen memandunya. Dia okey sahaja di jalan raya. Apaknya sering uji dia bawa kereta. Tak ada masalah pun.

27 Mei 2016

Azim & UPSI iii
iDANRADZi

May 20 at 12:59 PM

​Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Himpunan terima kasih atas balasan e-mel yang terperinci dari Meja Dekan yang amat malas sy ganggu. Semuanya telah terjawab serta amat membantu untuk anakda sy untuk menerima tawaran Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan atau Diploma Game Development and Design (DGDD) di UPSI.

2. Kami sekeluarga pastinya terhutang budi dengan semua penjelasan ini & doa kami UPSI akan segera mendapat pengiktifan untuk mengujudkan Ijazah Saujana Muda (Rekabentuk Permainan). Agar silibus pengajaran DGDD ini dapat diselari/selaraskan untuk anak-anak kita mudah & cermat menempoh dunia pembelajaran. Seperti Syukran Neji di UK yang cuma perlu dua tahun pembelajaran untuk digree Ijazah Saujana Muda (Rekabentuk Permainan); ini satu pencapaian UPSI yang patut dibanggakan.

3. Sebenarnya ada ketika suasana kehidupan seseorang ini amat sukar diramalkan. Tapi sebagai hamba Allah yang hina kita perlukan perancangan masa depan & tak putus berdoa untuk mencapainya. Kerjaya itu bagaikan satu ibadah yang berkaitan dengan dunia & akhirat. Tak salah ada ketika kita menyusap akar, bergadai harta benda demi mengejar ilmu. Yang penting ilmu itu dapat dimanfaatkan untuk milik manusia yang bakal kita tinggalkan.

Waalaikumussalam warahmatulallahi wabarakatuh...

nota: kes talian telefon tetap itu janganlah ambil hati sangat; memang masalah talian tetap sekarang makin sukar untuk didail sebab ramai insan kini sentiasa bergantung dengan hp pintar... pesara macam sy yang kembali ke dunia asal. Dekat dengan talian tetap +603 87371884 sebab pakej percuma bila sewa streamyx.


To: iDANRADZi
Sent: Friday, May 20, 2016 10:02 AM
Subject: Re: Pertanyaan Penyair iDANRADZi

​السلامعليكم dan salam sejahtera,

​Maaf Encik.

Alat kawalan telefon di UPSI (Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif) telah berlaku kerosakan akibat petir baru-baru ini.

​Encik boleh call saya melalui no telefon saya yang disenaraikan di bawah emel ini.

1. Ya, yuran dalam lingkungan itu. Yuran diploma di UPSI adalah rendah berbanding institusi pengajian tinggi di Malaysia yang menawarkan program yang sama. Encik boleh bandingkan dengan LimKokWing, MMU dan mana-mana insitusi yang menawarkan program yang sama Untuk pengetahuan Encik, program Diploma Game Development and Design (DGDD) tidak ditawarkan di mana-mana universiti awam di Malaysia.​ Terdapat juga penawaran program diploma yang setara (permainan digital) yang ditawarkan di beberapa politeknik di Malaysia dan terdapat juga diploma yang sama ditawarkan di Kolej Komuniti Selayang. Kedua-dua menawarkan kadar yuran yang lebih rendah daripada UPSI selaras dengan perbezaan infrastruktur, kelengkapan makmal komputer dan studio permainan, kelayakan tenaga pengajar dan banyak faktor lain yang turut mempengaruhi kadar yuran.

2. Kemudahan penginapan (hostel/kolej kediaman) untuk pelajar diploma disediakan sepanjang pengajian. Terdapat dua keadaan yang menyebabkan pelajar tidak duduk di kolej kediaman pada tahun kedua jika pelajar: (1) tidak aktif di kolej kediaman ATAU (2) pelajar sendiri memilih untuk duduk di luar kolej kediaman ​. Jika pelajar memilih untuk menyewa di luar, terdapat beberapa pilihan rumah sewa. Gugusan rumah sewa terdapat di Taman Bahtera. Boleh hubungi JHEPA (Hal Ehwal Pelajar) untuk tujuan ini.

3. Terdapat dua saluran bagi lepasan diploma di Malaysia (1) sambung pengajian ke peringkat sarjana muda, ATAU (2) bekerja. 


4. Bagi mereka yang memilih sarjana muda, bergantung kepada universiti/program pengajian yang dipohon. Jika pelajar memilih (contohnya) Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi) dengan Kepujian di UPSI, pelajar akan mendapat pengecualian kredit sehingga 30 kredit bagi kursus yang setara. Bermaksud pelajar akan menempuh 2 tahun (diploma) + 3 tahun (sarjana muda) berbanding pelajar STPM/Matrikulasi/STAM yang perlu menyempurnakan 4 tahun (sarjana muda). Namun ada syarat universiti yang perlu dipenuhi iaitu mendapat sekurang-kurangnya gred B bagi kursus yang ingin dikecualikan.

5, Bagi pelajar yang memilih sarjana muda yang ditawarkan selain dari UPSI, universiti berkenaan turut mempunyai ruang untuk pengecualian kredit bergantung kepada Peraturan Akademik universiti berkenaan. Berikut adalah universiti selain dari UPSI yang terlibat yang mana graduan DGDD meneruskan pengajian mereka: UTeM, UiTM, UTHM, USM, dan UUM. Setakat ini program DGDD telah mengraduatkan 6 kohort dan Syukran merupakan salah seorang dari Kohort pertama dan Alhamdulillah graduan dari program DGDD ini diterima untuk melanjutkan pelajaran di UK.

6. Namun, sebilangan besar dari graduan ini telah bekerja di beberapa syarikat permainan digital di Malaysia dan Singapura. Program DGDD juga telah diiktiraf oleh MDeC dan kebanyakan syarikat permainan mempunyai hubungan rapat dengan MDeC dan UPSI. Salah seorang penasihat program DGDD ini sendiri adalah Presiden International Game Developers Association (Malaysia Chapter) iaitu Encik Bazil Akmal Bidin.

​Generasi Z sekarang ini ​berbeza dari segi keperluan dan kehendak mereka. Cara mereka berfikir juga berbeza. Atas perkembangan teknologi dan perubahan generasi ini lah, berlaku perubahan jawatan, pengucupan dan pertumbuhan syarikat berasaskan teknologi baharu...untuk itu, saya percaya dengan kesungguhan dan minat dalam meningkatkan ilmu, graduan dapat mencapai kejayaan dalam bidang yang mereka ceburi, dengan doa dan sokongan dari ibubapa dan keluarga.

Saya ucapkan tahniah di atas tawaran yang diterima oleh anak Encik. Semoga maklumbalas saya dapat membantu sedikit sebanyak untuk anak Encik sekeluarga membuat keputusan besar demi masa hadapan anak Encik sendiri.

​Semoga usaha kita diberkati Allah​
2016-05-19 15:35 GMT+08:00 iDANRADZi <idanradzi@yahoo.com>:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan (Calon Sains dan Sastera)

Anakda sy telah menerima tawaran di atas, pasti sebagai ayah sy teringin amat nak tahu visi juga masa depan anakda sy jika terima tawaran ini; dari maklumat melalui laman web/situs UPSI macam ada beberapa perkara menjadi persoalan tentang maklumat kursus ini. Bila dapat maklumat dari kalangan blogger bekas pelajar kursus ini pastinya jadi tambah kontras. Hala tuju juga arah kerjaya anakda sy nanti.

1. Berapa sebenarnya yuran untuk 6 semester, benarkan sebanyak RM9595.30sen. Pesara seperti sy pastilah rasa terlalu mahal bila dibandingkan dengan Ijazah di IPTA lain.

Selalunya banyak kampus IPTA sediakan penginapan sekadar setahun atau dua semester sahaja. Bagaimana kemudahan penginapan di UPSI ini?.

Bagaimana kemudahan sewa, atau adakah komplek perumahan yang ditawarkan oleh UPSI di sekitar Tanjung Malim sana untuk disewa sepanjang temph pengajian, nak tahu juga sedikit maklumat?.

2. Selepas habis belajar ke mana arah anakda sy ini jika nak sambung ijazahnya, layak ke bidang mana?. Berapa tahun pengajian jika mahu sambung ijazah berkaitan dengan kursus Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan ini?

Melalui situs UPSI andaian sy MACAM sesuai ke Ijazah Rekabentuk Animasi Ijazah atau Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk (Pengiklanan) yang UPSI tawarkan. Bolehkah? Berapa banyak pula kadar yuran sepanjang kursus?.

Apa kelayakan minima seperti CGPA bagi pelajar punyai Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan untuk memiliki segulang ijazah setara?.

(nota: PTPTN sebenarnya tidak mencukupi menampung belanja anak belajar. Sebab jika isteri masih berkerja, selalunya tidak akan dapat pinjaman penuh; setahun dua lagi isteri jadi pesara; memang bajet perlu diperketatkan; ish!!!)

Agar dapatllah sy mendapatkan pencerahan perkara 1 dan perkara 2 sebab ibu ayah pelajar buat masa ini sedang sibuk untuk memantau, memilih & menghantar anak-anak mereka ke kursus yang sesuai untuk anakda mereka seawal bukan Jun ini.

Wassalam


iDAN http://idanradzi.blogspot.com

e-mel sebelumnya...

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sebenarnya anakda sy si Azim ni memang anak yang hebat & pintar. Dia dapat tawaran Matrik Teknikal Pahang kena daftar pada awal Jun ini. Azim juga adalah salah seorang pelajar yang memenangi Anugerah Harta Intelek Negara 2015 baru-baru ini. OKU –D (Orang Kurang Upaya – Detector). Sy telah majukan cadangan ke JPM agar projek si Azim & rakan dia ni dimanfaatkan untuk OKU di Malaysia. Tapi tiada jawaban.

1. Dia amat berminat dengan Kursus ini. Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan. Isu utama adalah bajet yang kena ibu ayah tanggung. Sy adalah pesara & pesakit kronik udah tua. Ibu si Azim memang mampu tanggung semua perbelanjaan pembelajarannya tapi bagi tempoh yang tidak pasti; hanya berkerja sekitar 3 tahun lagi jika mampu. Jika kami memohon PTPTN kami hanya layak terima bantuan separuh sahaja pinjaman PTPTN sebab faktor gaji ibunya melebihan syarat untuk pinjaman penuh. Elaun pesara sy lebih kurang RM1K sahaja tanpa BR1M. Jika khudrat tidak menyebelahi kami; ibu Azim pencen awal atau sy pergi dulu belanja bajet belajar Azim di UPSI sy nampak akan pasti menjadi bebanan Azim sebagai anak bongsu. Minta rayuan sana-sini pastinya satu perkara keliru. Sebab tiada apa juga insuran.

2. Sy sudah berbincang dengan abang-abang Azim agar bantu dia jika ditakdirkan sy & ibunya tiada. Sebab itu sy nak tahu sangat berapa lama sampai Azim ni akan tamatkan ijazahnya. Sy tak mahu anak-anak sy tiada ijazah sebab pengalaman/pengamatan sy menjadi buruh kasar selama 28 tahun di UPM; zaman kini diploma pun orang tak pandang. Perkara ini payah mahu sy kupas panjang-panjang. Banyak sy meraban di blog sy tentang kes sengsara ini.

3. Jika memang UPSI ada link atau kerjasama dengan mana-mana universiti tempatan atau luar negara & ada perhatian dari pihak kerajaan atau MARA untuk memendekkan tempoh belajar seperti Syukran Neji di UK sana. Tempoh tamatkan ijazah selama 2 tahun. Maksudnya 3 tahaun diploma & 2 tahun Ijazah; akan ambil masa sekitar 5 tahun untuk pegang segulung ijazah pastinya ini akan amat cantik dengan faktor ekonomi keluarga kami.

4. Sebab itu sy sarankan kepada Azim terima sahaja matrik. Akan banyak jimatkan kos belajar pun tempoh pegang segulung ijazah. Sebagai contoh abang Azim Anif jangka masa dia memegang ijazah hanya sekitar tak sampai 4 tahun (setahun atau 10 bulan di matrik 3 tahun setengah atau 7 semester UTHM tanpa pinjaman PTPTN masa di matrik)

Ini telah membunuh harapan & impian Azim ke UPSI. Jika masih mencari-cari ijazah yang sesuai seperti ijazah Sarjana Muda (Reka bentuk Permainan) yang masih tidak ujud di negara kita, sy takut Azim hanya belajar setakad diploma sahaja. Kasihan Azim.

5. Jika Azim telah habis Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan. Berapa tahun perlu diambil masa untuk mendapatkan Ijazah Saujana Muda (Animasi). Abangnya si Azim... Aziq kini di UTM Skudai terpaksa ambil masa selama 5 tahun untuk usaikan ijazahnya termasuk setahun buat Asasi di UiTM. (bermaksud kena secara awal pembelajaran silibus pengajian dia di UTM masa Asasi hanya asas untuk Aziq ke UTM Skudai. Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan ini apakah dapat memendekkan tempoh belajar bagai Syukran Neji jika Azim nak ambil Ijazah Saujana Muda (Animasi) di UPSI?.

Bagaimana pun pasti sy juga turut berbangga UPSI telah dapat mengujudkan satu kursus diploma yang setaraf dengan negara luar. Tahniah!. Agar segera KPM atau Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mengambil berat keujudan Ijazah Saujana Muda (Rekabentuk Permainan) di UPSI sebab pelajar diploma Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan telah pun ramai di negara kita. Bukan hanya lepasan UPSI tapi ada beberapa kolej yang telah mengujudkan kursus diploma yang sama.

Waalaikumussalam warahmatulallahi wabarakatuh.

iDAN

Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak Darul Ridzuan Malaysia

Wkumslm

Tak ada apa yg perlu digusarkan dengan program ini. Untuk pengetahuan tuan, bidang industri kreatif sedang meningkat naik dan mendapat perhatian umum tidak kira dlm mahupun luar negara.
Suka saya maklumkan permohonan kemasukan baru-baru ini mencecah belasan ribu tetapi anak tuan antara 60 org (sahaja) yg berjaya diterima masuk.

Program ini mendapat akreditasi penuh MQA. Lulusan diploma kami tidak punya masalah untuk menyambung ke peringkat ijazah pertama. Malahan USM sangat berminat dan telah mengambil ramai pelajar lulusan diploma kami ini. Setakat ini UPSI cuma menawarkan Ijazah Sarjana Muda (Animasi) untuk mereka, tapi kami sedang dlm usaha mewujudkan Ijazah Sarjana Muda (Rekabentuk Permainan). Untuk peringkat lebih tinggi, kami sudah pun ada program master dan PhD dalam bidang ini.

Lulusan kami juga mempunyai statistik Graduate Employability yang tinggi. Ia bermakna mereka semua sama ada berjaya mendapat kerja menggunakan diploma mereka, sambung belajar atau membuka perniagaan yang berkaitan games dan grafik.

Setakat ini kejayaan program kami terletak kepada kepakaran pensyarah2 (antaranya, Dr Tan Wee Hoe merupakan consultant games di US, dekan sendiri Dr Maizatul graduan PhD Games dari Jerman dan Dr Amri graduan PhD Serious Games dari Southampton Uni, UK), kemudahan infrastruktur yang kami ada, dan jalinan dgn industri yang kuat bersama Animonsta, Les Copaque dll. Namun, faktor kejayaan paling penting adalah minat anak tuan sendiri. Jika anak tuan juga berbakat dalam seni lukis dan kreatif, ia adalah satu bonus untuk berjaya.

Berkenaan yuran pengajian, sebagai universiti awam ia adalah berpatutan. Rata2 pelajar kami mendapat pinjaman PTPTN. Namun begitu, memang benar baki pinjaman semata2 tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan sepenuhnya setelah ditolak yuran pengajian dan yuran kolej nanti. Ada pelajar ditampung keluarga dan ada pelajar yang membuat kerja sambilan. Untuk makluman, pihak universiti ada menyediakan kemudahan pinjaman kecil dan wang zakat bagi pelajar yang mempunyai masalah kewangan yang serius.

Berkenaan Syukran Neji, memang benar beliau antara 20 anak org asli yang terpilih mendapat tajaan JAKOA. Beliau antara pelajar yang berbakat tinggi, kreatif dan rajin berusaha. Kami bangga dengan beliau dan lulusan kami yang lain. Ia juga menunjukkan diploma kami memang diiktiraf di luar negara.
Sekian.

Terima kasih.

Life is 'Imba'

19 Mei 2016

Percaya atau tidak?

Rekacipa Azim & rakannya ini menang sampai peringkat antarabang. Pingat Emas di Korea. Tapi cikgu di SMTKL belot tak bawa Azim ke Korea cuma cikgu, anak cikgu, dua rakan Azim & wakil dari KPM (tak pasti) sahaja yang pergi; sambil bertanding dapat melancong. Tak tahu apa sebenarnya terjadi kenapa Azim tidak dibawa. Sedangkan Azim & rakan-rakan berempat naik ke pentas.

Di Malaysia cuma menang Pingat Perak; sebab ayahnya orang Perak... tapi okeylah Azim yang bersalam dengan Abg Najib ambil anugerah. Tahniah Azim anak apak.

Sayang amat ciptaan untuk memudahkan kehidupan OKU ini tidak mendapat perjatian dimata & hati agensi kebajikan negara kita. Tersimpanlah rekacipta ini tanpa dimajukan.


Azim kiri sekali...


cadangan sy kepada Abg Najib masa nak bentangkan Bajet baru-baru ni...
Tak masuk dalam bajet sebab tarak ada untung kut!.


Azim menang!!!!! yes.
tapi pengadil Msia x kasihan OKU kasi pingat Perak
baik lagi pengadi parajuri Korea prihatin kasi Azim Pingat Emas...(hahahaha)

Azim & UPSI ii

Timbalan Pendaftar Kanan (Akademik)
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : +605-450 6929/6932/6313
Faks : 605-4582670.

Adoi udah dail tiga talian tak dapat cakap. Sabarx3 mungkin dia tengah berihat. Cuba pejabat Am pun tak dapat cuba pensyarah bertugas pun tak dapat. Orang sekarang tak main lagi talian tetap. Semua udah nak canggih pakai telefon bimbit/hp. Nak buat macam mana.

Warkah Untuk Aziq...

Memang betul kata angah tu... ayah buat kajian ketika kini ada tiga tempat buat kos yang sama Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan (Calon Sains dan Sastera) di Msia (semalam ayah temui 3 tempat buat kos yang sama) ... menjelang tiga tahun akan datang dianggarkan udah ada pelajar sesaing Azim sekitar 300 orang...  sebab biasa mereka ambil sekitar 40 pelajar setiap tempat tiga tempat pastinya sekitar 100 orang.

Diploma ini bermula di UPSI sekitar tahun 2013.  kolej lain x pasti sangat bila bermula... udah pasti masa azim konvo ada sekitar 400 pelajar dari dalam negara... tak masuk pelajar ambil kos yang sama dari luar negara; antaranya ayah kesan... pelajar kita belajar di Algonquin College di Ottawa.

Ottawa semua kita tahu perkembangan komik mereka hebat... bersaing dalam bidang kreatif ini sebenarnya dalam kajian ayah hanya mampu bertahan sekitar 20 tahun sukar nak capai ke 30 tahun... Maksudnya dari usian awal 20an ke 40an sahaja... 

Rakan ayah yang buat kerja kreatif ini menjelang umur 50an udah mula jumud timbul banyak rentangan sakit kepala, darah tinggi, stres & sakit kronik lain. Ini memang lumrah kehidupan. Ketahanan daya fikir atau otak manusia ni pasti merosot. Sampai sebelum mati ada yang nyanyuk. Ayah dulu pun pernah buat kerja ini tak banyak mana sekitar umur 40an udah tak mampu lagi nak berkreatif sebab banyak gangguan masalah semasa, kerjaya, kesihatan, keluarga & lain-lain. Maksudnya okey ketika usia remaja & awal dewasa tak sesuai sangat untuk orang berumur untuk berkreatif sebab kena perah daya kreatif yang mendatangkan stres.  Mahu jadi penulis itu mungkin okey sebab ramai penulis hebat ketika tua; tapi kena ambil Ijazah lain. Atau jika Azim dapat jadi pengarah filem ketika udah tua mungkin okey... mengarah sahaja. Nak mengadap komputer bermain dengan multimedia sampai jauh malam memang satu yang tak mungkin. Boleh jem otak tu.

Lain pula suasana bidang teknikal atau kejuruteraan macam angah ceburi, sebagai contoh doktor perubatan masih boleh bertahan sampai usia bersara, mungkin sebab sekadar merawat pesakit mencadangkan ubat untuk dimakan. Lagi tua lagi sifu. Orang panggil otai. Seperti doktor pakar yang rawat ayah; baru sahaja pencen itu pun tak tua sangat udah bersara. Bersara tak sampai usia 60 tahun. Tapi tak semua macam tu ada juga lagi tua lebih kreatif otaknya, cuma orang sehebat ini tak seramai mana.

Bila ayah fikirkan masak-masak kenapa tidak Azim rebut peluang lebih luas biarpun payah getir. Payah-payah belajar... sakit-sakit berjaga malam dapat segulung  Ijazah. Banding penat belajar memerah daya kreatif hanya dapat diploma. Biarpun kata angah gaji mahal di luar sana tapi mana mungkin nak dapat gaji setaraf ijazah. Paling mencabar masa nak buat pinjaman perumahan nanti dapatkah label gaji gaji tahap diploma membantu berbanding mereka pegang Ijazah. Pihak bank ini lebih percaya kepada pendapatan peminjam.

Ambil risiko dengan bidang yang samar-samar amat bahaya. Kecuali ada jaminan akan sambung terus ke mana untuk mendapat Ijazah. Iyer kena sambung ke tahap ijazah. Seperkara lagi yang perlu dikaji cukupkah untuk bajet pembelajaran. Persekitaran penginapan bila tak lagi dapat tinggal di kampus kena siap sedia.

Pengalaman ayah berkerja bermula dengan kedudukan rendah di penjawat awam menjadi mangsa sampai ketua tak dinaikkan pangkat memang amat bahana. Diperlekehkan orang amat menyakitkan. Bila saat nak bersara dicampak ayah untuk jadi Ofis Boy ini satu penghinaan buat ayah di UPM, bukanlah hina kerja Ofis Boy itu tapi hina kemahiran kerja selama 28 tahun langsung tidak dinilaikan majikan. Perkara ini yang amat ditakuti kut berlaku terhadap anak-anak.

Ini pengalaman amat sakit sebab sekitar 20 tahun ayah berkerja dalam bidang teknikal sendirian menjaga makmal. Sekadar mendapat elaun tanggung kerja Juruteknik di beberapa tahun. Tentunya sekadar cukup makan untuk menyara anak. Jika isteri tidak berkerja pastinya amat sukar hidup ini. Bila UPM dapat orang baru...ayah tak dipandang lagi sebab tiada segulung diploma atau ijazah dapat membela ayah. Sijil kemahiran yang melambak pun dibakulsampahkan oleh pihak UPM. Sebab itu ayah mahu sangat anak-anak ayah bermula kerja dengan diploma paling baik ijazah. Agar anak-anak ayah pegang ijazah, itu target utama dalam pembelajaran juga bekalan masa depan.

UPSI pun tak kasi skala yang nampak menyakinkan apakah bidang ijazah yang sesuai lepasan diploma ini, Bila ayah tenguk silibus Ijazah Multimedia pun nampak amat padat bagai tak mampu Azim untuk sambung belajar. Tak mungkin siap dua tahun banding ijazah biarpun Azim memiliki Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan yang tak ada berkaitan sangat silibus Ijazah Multimedia ini. Mungkin ayah silap tafsir dalam masalah ini sepatutnya ada bekas pelajar yang telah lalui diploma ini boleh kasi pencerahan.

Malaysia masih nampak amat lambat berkembangnya dunia animasi atau perfileman. Di Jepun seperti juga Ottawa Kanada mungkin bidang animasi juga kreatif ini jauh lebaih berkembang. Masa ayah ke Jepun  tahun 80an dulu pun mereka memang amat pesat dalam penerbitan komik juga filem animasi. Buktinya sampai di Malayia amat banyak komik juga filem animasi/kartun di TV. Bayangkan sekitar 30 tahun di Malaysia nilai komersial tenaga kreatif ini amat perlahan. JIka ada pun ada boleh bilang dengan jari filem animasi terbitan tempatan. Kluang Man, Kampung Boy, Upin & Idin Boi Boi itu pun versi yang sama berulang.  Banyak komik udah tak terbit, jika terbit pun tak ramai pengikutnya, Ujang, Gila-Gila, ada banyak yang sudah tidak terbit seperti Batu Api, Bambino, Barongan, Gempak, Bujal ada banyak lagi udah tinggal kenangan.


Syarikat perfileman seperti Upin & Udin atau Boi Boi tak banyak bersaing. Kena tunggu setahun dua baru terbit satu filem pasarannya pun sekadar sekitar negara mungkin lepasi Endon sahaja. Jika nanti masalah kemahiran anak tempatan ini makin banyak memegang sijil kreatif ini tak ada tempat mereka mangasah bakat, nak cari kerja akan payah, bagaimana ianya nak dibaik juga maju. Kerajaan kena bersungguh-sungguh memintas masalah ini agar jangan berlaku. Kena terus majukan bidang ini. Nak tenguk sangat filem negara kita tak kiralah filem animasi tempatan tapi filem superhero kita mungkin Hang Tuah akan menjadi idola seantero dunia. Ini bukan mustahil. 

Usaha kerajaan kita nak memasarkan filem tempat sampai ke peringkat antarabangsa pun macam ada tak ada. Peranan menteri yangt berwajib dalam bidang ini & seniman serta karyawan seharusnya seiring. Ini yang ayah rasa Azim serta angah pastinya kecewa nak perjudikan masa muda Azim ini untuk ke arah bidang ini. Bukan angah tak tahu Azim adik angah yang hebat sampai menang anugerah peringkat kebangsaan.  Anugerah Harta Intelek 2015 tahun lalu. Tapi apa faedahnya; ayah sudah pun cadangkan agar ciptaan Azim tu dimanfaat untuk OKU ke JPM, ada siapa ambil peduli. Amat mengecewakan Azim juga angah yang menyokongnya bidang kreatif pun anovatif ini untuk Azim terokai. Ayah risau Azim tak ke mana jika ambil kursus ini. Bayangkan UPSI yang seharusnya hebat dalam dunia seni juga internet ini pun alahai penat nak komen. Nanti ada yang terasa bila kekurangan didedahkan.Negara jiran kita Endon pun ada memperuntukkan pengusaha kecil di bidang ini untuk bermula niaganya. Negara kita macam masih samar apatah lagi jika tak dapat dengan kalangan NGO kerajaan.

http://bisnisusaha.info/ide-peluang-usaha-kreatif-dan-inovatif-modal-kecil-untung-besar

Ini salah seorang bekas pelajar kos yang Azim nak ambil... cer semak situs dia ni... Syukran ini memang hebat; bagaimana dengan rakan Syukran yang lain ke mana mereka ni?.

http://syukran93.blogspot.my/2012/05/reka-bentuk-dan-pembangunan-permainan.html

Pelajar ini dapat menyambung ijazah di UK. Atas usaha kerajaan terhadap kaum Orang Asal. Apakah UPSI boleh bantu pelajar mereka sambung belajar di luar negara atas tajaan MARA atau sebagainya. Yang paling penting ada arah tuju juga ada bantuan yang dapat mencari lorong pelajar lain seperti pelajar ini.

Syukran ada pelajar contoh yang dapat sambung ijazah di luar negara. Hanya perlu dua tahun. ayah telah kasi e-mel UPSI sebab berulang kali ayah telefon tidak dilayan tengah tunggu maklum balas pihak UPSI. Arah tuju kursus yang mereka anjurkan ini.

https://lifeimba.com

Tahniah Syukran... agar dipermudahkan pembelajaran Syukran ... yang penting pulang ke tanah air nanti Syukran akan dapat kerjaya yang sesuai.