iDAN

07 Mac 2016

Laknat bagi Orang yang Memutuskan Tali Silaturrahim


Manusia dituntut untuk saling mempererat tali silaturrahim antara yang satu dengan lainnya, tidak dibenarkan sesama manusia untuk saling bermusuhan dan saling menyakiti. terlebih kita adalah satu nenek moyang ia itu dari Nabi Adam AS.

Dikatakan bahwa seseorang yang telah memutuskan tali silaturrahim, maka ia akan dilaknat oleh Allah SWT. seperti Sabda Allah SWT dalam Surat Muhammad ayat 22-23,:

“Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerosakan di muka Bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah SWT dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka”

Dan, Rasulullah SAW pun juga bersabda:

“Tidaklah seorang Muslim memanjatkan do’a pada Allah SWT selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturrahim melainkan Allah SWT akan beri padanya tiga hal: Allah SWT akan segera mengabulkan do’anya, Allah SWT akan menyimpannya baginya di akhirat kelak, dan Allah SWT akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal.”

Para sahabat lantas mengatakan, “Kalau begitu kami akan memperbanyak berdo’a.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas berkata,” Allah SWT nanti yang memperbanyak mengabulkan do’a-do’a kalian”.” (HR. Ahmad)

Silaturrahim merupakan wujud iman kita kepada Allah SWT dan hari akhir. Dan juga dasar tegaknya Islam. Allah SWT menyuruh kita untuk saling mengenal dan berbuat baik dengan sesama ( An-Nisa: 36).

Dengan demikian, akan terwujud rasa kasih sayang yang terjalin dalam jalinan ukhuwah Islamiyah. Nikmatnya ukhuwah Islamiyah akan terasa bila sesama kita juga mengerti akan pentingnya saling membantu dalam kebaikan. Itulah yang kita harapkan. Bahkan semua orang merindukannya.

Berikut merupakan nampak yang ditimbulkan jika silaturrahim di antara sesama manusia telah terputus. Dan hal tersebut akan berpengaruh kepada dunia dan akhirat kelak. diantaranya, :

Pertama
Segala amalnya tidak berguna dan tidak berpahala. Walaupun kita telah beribadah dengan penuh keikhlasan, siang dan malam, tetapi bila kita masih memutus tali silaturrahim dan menyakiti hati orang-orang Islam yang lain, maka amalannya tidak ada ertinya di sisi Allah SWT.

Kedua
Amalan solatnya tidak berpahala. Sabda Rasulullah SAW: “Terdapat 5 macam orang yang salatnya tidak berpahala, ia itu: isteri yang dimurkai suami kerana menjengkelkannya, budak yang melarikan diri, orang yang mendendam saudaranya melebihi 3 hari, peminum khamar atau arak dan imam solat yang tidak disenangi makmumnya.”

Ketiga
Rumahnya tidak dimasuki malaikat rahmat. Sabda Raslullah SAW: “ Sesungguhnya malaikat tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturrahim.

Keempat
Orang yang memutuskan tali silaturrahim diharamkan masuk syurga. Sabda Rasulullah SAW: “Terdapat 3 orang yang tidak akan masuk syurga, ia itu: orang yang suka minum khamar atau arak, orang yang memutuskan tali silaturrahim dan orang yang membenarkan perbuatan sihir.

Dengan Demikian, Sangatlah kita harus menjaga tali silaturrahim di antara sesama manusia, serta tetaplah menjaga tali persaudaraan kita agar menjadi Hamba Allah SWT yang dicintainya.