iDAN

26 Februari 2014

JANUMET yang kutelan hari-hari

 Bila aku baca semua kesan yang berkemungkinan bakal aku alami bila makan ubat sakit kronik ini, memang aku rasa keberatan nak makan. Tak makan sakit lagilah teruk & melarat. Janumet adalah salah satu ubat sakit kronikku yang sentiasa kutelan setiap hari. Selain janumet ada empat lagi ubat yang PKupm kasi, tak termasuk ubatan sampingan yang perlu akan amalkan.Kesan sampingan yang serius telah berlaku dalam orang yang mengambil JANUMET .
Lihat " Apakah maklumat yang paling penting yang perlu saya tahu mengenai JANUMET ? ".
Gula darah rendah ( hipoglisemia ). Jika anda mengambil JANUMET dengan ubat lain yang boleh menyebabkan gula darah rendah, seperti sulfonylurea atau insulin, risiko anda mendapat gula darah rendah yang lebih tinggi. Dos ubat sulfonylurea atau insulin mungkin perlu diturunkan semasa anda menggunakan JANUMET . Tanda-tanda dan gejala gula darah rendah boleh termasuk :


        
sakit kepala
        
mengantuk
        
kelemahan
        
pening
        
kekeliruan
        
cepat marah
        
kelaparan
        
denyutan jantung yang cepat
        
berpeluh
        
rasa gelisah


    
Reaksi alahan yang serius. Jika anda mempunyai sebarang tanda-tanda tindak balas alahan yang serius , berhenti mengambil JANUMET dan hubungi doktor anda dengan segera. Lihat " Siapa yang tidak boleh mengambil JANUMET ?" . Doktor anda mungkin memberi anda ubat untuk reaksi alahan anda dan menetapkan ubat yang berbeza untuk penyakit kencing manis anda.
Penyakit buah pinggang , kadang-kadang memerlukan dialisis.


Kesan-kesan sampingan yang paling biasa JANUMET termasuk:

    
hidung tersumbat atau berair dan sakit tekak
    
jangkitan pernafasan
    
cirit-birit
    
loya dan muntah-muntah
    
gas, sakit perut , senak
    
kelemahan
    
sakit kepala
    
gula darah rendah ( hipoglisemia ) apabila digunakan dalam kombinasi dengan ubat-ubatan tertentu , seperti sulfonylurea atau insulin.
Mengambil JANUMET dengan makanan boleh membantu mengurangkan kesan sampingan perut biasa metformin yang biasanya berlaku pada awal rawatan. Jika anda mempunyai masalah perut yang luar biasa atau tiba-tiba, berbincang dengan doktor anda. Masalah perut yang bermula kemudian semasa rawatan mungkin menjadi tanda sesuatu yang lebih serius .


JANUMET mungkin mempunyai kesan sampingan yang lain , termasuk:
bengkak tangan atau kaki. Bengkak tangan dan kaki boleh berlaku jika anda mengambil JANUMET dalam kombinasi dengan rosiglitazone (Avandia ®). Rosiglitazone adalah satu lagi jenis ubat kencing manis .
Ini bukan semua kesan sampingan yang mungkin JANUMET . Untuk maklumat lanjut , tanya doktor atau ahli farmasi.


Beritahu doktor anda jika anda mempunyai apa-apa kesan sampingan yang mengganggu anda, sesuatu yang luar biasa , atau tidak pergi.


Hubungi doktor anda untuk nasihat perubatan tentang kesan sampingan. Anda boleh melaporkan kesan sampingan kepada FDA pada 1 -800- FDA -1088 .


(Nasib oreng sakit kronik ini memang tak menentu; hanya kepda Allah SWT sahaja kita berserah)

19 Februari 2014

Allah Ada Tanpa Tempat dan Arah (lengkap dengan dalil-dalil)

Allah Tanpa Tempat dan Arah
Allah ta’ala berfirman: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya”. (Q.S. as-Syura: 11)
Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al Qur’an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya. Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa alam (makhluk Allah) terbagi atas dua bagian; yaitu benda dan sifat benda. Kemudian benda terbagi menjadi dua, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil (para ulama menyebutnya dengan al Jawhar al Fard), dan benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian (jisim).
Benda yang terakhir ini terbagi menjadi dua macam;

1. Benda Lathif: sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin dan sebagainya.
2. Benda Katsif: sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda padat dan lain sebagainya.

Adapun sifat-sifat benda adalah seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah ta’ala tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan merupakan al Jawhar al Fard, juga bukan benda Lathif atau benda Katsif. Dan Dia tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda. Ayat tersebut cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Karena

seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak yang serupa dengan-Nya. Karena dengan demikian berarti ia memiliki dimensi (panjang, lebar dan kedalaman). Sedangkan sesuatu yang demikian, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut.
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda: “Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan) dan belum ada sesuatupun selain-Nya”. (H.R. al Bukhari, al Bayhaqi dan Ibn al Jarud).

Makna hadits ini bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan), tidak ada sesuatu (selain-Nya) bersama-Nya. Pada azal belum ada angin, cahaya, kegelapan, ‘Arsy, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka berarti Allah ada sebelum

terciptanya tempat dan arah, maka Ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan Ia tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru (makhluk).
Al Imam Abu Hanifah dalam kitabnya al Fiqh al Absath berkata:

“Allah ta’ala ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan) dan belum ada tempat, Dia ada sebelum menciptakan makhluk, Dia ada dan belum ada tempat, makhluk dan sesuatu dan Dia pencipta segala sesuatu”.

Al Imam Fakhruddin ibn ‘Asakir (W. 620 H) dalam risalah aqidahnya mengatakan : “Allah ada sebelum ciptaan, tidak ada bagi-Nya sebelum dan sesudah, atas dan bawah, kanan dan kiri, depan dan belakang, keseluruhan dan bagian-bagian, tidak boleh dikatakan “Kapan ada-Nya ?”, “Di mana Dia ?” atau “Bagaimana Dia ?”, Dia ada tanpa tempat”.


Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah.

Al Imam al Bayhaqi (W. 458 H) dalam kitabnya al Asma wa ash-Shifat, hlm. 506, mengatakan: “Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah shalllallahu ‘alayhi wa sallam:


Maknanya: “Engkau azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak ada sesuatu di atas-Mu dan Engkaulah al Bathin (yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada sesuatu di bawah-Mu” (H.R. Muslim dan lainnya).

Jika tidak ada sesuatu di atas-Nya dan tidak ada sesuatu di bawah-Nya berarti Dia tidak bertempat”.

Hadits Jariyah
Sedangkan salah satu riwayat hadits Jariyah yang zhahirnya member persangkaan bahwa Allah ada di langit, maka hadits tersebut tidak boleh diambil secara zhahirnya, tetapi harus ditakwil dengan makna yang sesuai dengan sifat-sifat Allah, jadi maknanya adalah Dzat yang sangat tinggi derajat-Nya sebagaimana dikatakan oleh ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah, di antaranya adalah al Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim. Sementara riwayat hadits Jariyah yang maknanya shahih adalah:

Al Imam Malik dan al Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat Anshar datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam dengan membawa seorang hamba sahaya berkulit hitam, dan berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya saya mempunyai kewajiban memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin, jika engkau menyatakan bahwa hamba sahaya ini mukminah maka aku akan memerdekakannya, kemudian Rasulullah berkata kepadanya: Apakah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Ia (budak) menjawab: “Ya”, Rasulullah berkata kepadanya: Apakah engkau bersaksi bahwa saya adalah Rasul (utusan) Allah? Ia menjawab: “Ya”, kemudian Rasulullah berkata: Apakah engkau beriman terhadap hari kebangkitan setelah kematian? ia menjawab : “Ya”, kemudian Rasulullah berkata: Merdekakanlah dia”.
 
Al Hafizh al Haytsami (W. 807 H) dalam kitabnya Majma’ az-Zawa-id Juz I, hal. 23 mengatakan: “Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi shahih”.
Riwayat inilah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar ajaran Islam, karena di antara dasar-dasar Islam bahwa orang yang hendak masuk Islam maka ia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan yang lain.

Tidak Boleh dikatakan Allah ada di atas ‘Arsy atau ada di mana-mana
Senada dengan hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari di atas perkataan sayyidina Ali ibn Abi Thalib -semoga Allah meridlainya-:

Maknanya: “Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia (Allah) sekarang (setelah menciptakan tempat) tetap seperti semula, ada tanpa tempat” (Dituturkan oleh al Imam Abu Manshur al Baghdadi dalam kitabnya al Farq bayna al Firaq h. 333).

Karenanya tidak boleh dikatakan Allah ada di satu tempat atau di mana-mana, juga tidak boleh dikatakan Allah ada di satu arah atau semua arah penjuru. Syekh Abdul Wahhab asy-Sya’rani (W. 973 H) dalam kitabnya al Yawaqiit Wa al Jawaahir menukil perkataan Syekh Ali al Khawwash: “Tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di mana-mana”.

Aqidah yang mesti diyakini bahwa Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat.

Al Imam Ali -semoga Allah meridlainya- mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya Allah menciptakan ‘Arsy (makhluk Allah yang paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi Dzat-Nya” (diriwayatkan oleh Abu Manshur
al Baghdadi dalam kitab al Farq bayna al Firaq, hal. 333)

Sayyidina Ali -semoga Allah meridlainya- juga mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya yang menciptakan ayna (tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya
bagaimana”
(diriwayatkan oleh Abu al Muzhaffar al Asfarayini dalam kitabnya at-Tabshir fi ad-Din, hal. 98).

A llah Maha suci dari Hadd
Maknanya: Menurut ulama tauhid yang dimaksud al mahdud (sesuatu yang berukuran) adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil maupun besar. Sedangkan pengertian al hadd (batasan) menurut mereka adalah bentuk baik kecil maupun besar. Adz-Dzarrah (sesuatu yang terlihat dalam cahaya matahari yang masuk melalui jendela) mempunyai ukuran demikian juga ‘Arsy, cahaya, kegelapan dan angin masing-masing mempunyai ukuran.

Al Imam Sayyidina Ali -semoga Allah meridlainya- berkata yang maknanya: “Barang siapa beranggapan (berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran maka ia tidak mengetahui Tuhan yang wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)” (diriwayatkan oleh Abu Nu’aym (W. 430 H) dalam Hilyah al Auliya’, juz I hal. 72).

Maksud perkataan sayyidina Ali tersebut adalah sesungguhnya berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang kecil atau berkeyakinan bahwa Dia memiliki bentuk yang meluas tidak berpenghabisan merupakan kekufuran.

Semua bentuk baik Lathif maupun Katsif, kecil ataupun besar memiliki tempat dan arah serta ukuran. Sedangkan Allah bukanlah benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda, karenanya ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah mengatakan: “Allah ada tanpa tempat dan arah serta tidak mempunyai ukuran, besar maupun kecil”. Karena sesuatu yang memiliki tempat dan arah pastilah benda. Juga tidak boleh dikatakan tentang Allah bahwa tidak ada yang mengetahui

tempat-Nya kecuali Dia. Adapun tentang benda Katsif bahwa ia mempunyai tempat, hal ini jelas sekali. Dan mengenai benda lathif bahwa ia mempunyai tempat, penjelasannya adalah bahwa ruang kosong yang diisi oleh benda lathif, itu adalah tempatnya. Karena definisi tempat adalah ruang kosong yang diisi oleh suatu benda.

Al Imam As-Sajjad Zayn al ‘Abidin ‘Ali ibn al Husain ibn ‘Ali ibn Abi Thalib (38 H-94 H) berkata : “Engkaulah Allah yang tidak diliputi tempat”, dan dia berkata: “Engkaulah Allah yang Maha suci dari hadd (benda, bentuk, dan ukuran)”, beliau juga berkata : “Maha suci Engkau yang tidak bisa diraba maupun disentuh” yakni bahwa Allah tidak menyentuh sesuatupun dari makhluk-Nya dan Dia tidak disentuh oleh sesuatupun dari makhluk-Nya karena Allah bukan benda. Allah Maha suci dari sifat berkumpul, menempel, berpisah dan tidak berlaku jarak antara Allah dan makhluk-Nya karena Allah bukan benda dan Allah ada tanpa arah. (Diriwayatkan oleh al Hafizh az-Zabidi dalam al Ithaf dengan rangkaian sanad muttashil mutasalsil yang kesemua perawinya adalah Ahl al Bayt; keturunan Rasulullah).

Hal ini juga sebagai bantahan terhadap orang yang berkeyakinan Wahdatul Wujud dan Hulul.
Bantahan Ahlussunnah terhadap Keyakinan Tasybih; bahwa Allah bertempat, duduk atau bersemayam di atas ‘Arsy.

Al Imam Abu Hanifah -semoga Allah meridlainya- berkata :

“Barangsiapa yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah berada di langit ataukah berada di bumi maka dia telah kafir”. (diriwayatkan oleh al Maturidi dan lainnya).

Al Imam Syekh al ‘Izz ibn ‘Abd as-Salam asy-Syafi’i dalam kitabnya “Hall ar-Rumuz” menjelaskan maksud Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan : “Karena perkataan ini memberikan persangkaan bahwa Allah bertempat, dan barang siapa yang menyangka bahwa Allah bertempat maka ia adalah musyabbih (orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)”. Demikian juga dijelaskan maksud Imam Abu Hanifah ini oleh al Bayadli al Hanafi dalam Isyarat al Maram.

Al Imam al Hafizh Ibn al Jawzi (W. 597 H) mengatakan dalam kitabnya Daf’u Syubah at-Tasybih :
Maknanya: “Sesungguhnya orang yang mensifati Allah dengan tempat dan arah maka ia adalah Musyabbih (orang yang menyerupakan Allah dengan Makhluk-Nya) dan Mujassim (orang yang meyakini bahwa Allah adalah jisim: benda) yang tidak mengetahui sifat Allah”.

Al Hafizh Ibnu Hajar al ‘Asqalani (W. 852 H) dalam Fath al Bari Syarh Shahih al Bukhari mengatakan :
“Sesungguhnya kaum Musyabbihah dan Mujassimah adalah mereka yang mensifati Allah dengan tempat padahal Allah maha suci dari tempat”.

Di dalam kitab al Fatawa al Hindiyyah, cetakan Dar Shadir, jilid II, h. 259 tertulis sebagai berikut: “Adalah kafir orang yang menetapkan tempat bagi Allah ta’ala “.

Juga dalam kitab Kifayah al Akhyar karya al Imam Taqiyyuddin al Hushni (W. 829 H), Jilid II, h. 202, Cetakan Dar al Fikr, tertulis sebagai berikut : “… hanya saja an-Nawawi menyatakan dalam bab Shifat ash-Shalat dari kitab Syarh al Muhadzdzab bahwa Mujassimah adalah kafir, Saya (al Hushni) berkata: “Inilah kebenaran yang tidak dibenarkan selainnya, karena tajsim (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya dan meyakini bahwa Allah adalah jisim –benda-) jelas menyalahi al Qur’an. Semoga Allah memerangi golongan Mujassimah dan Mu’aththilah (golongan yang menafikan sifat-sifat Allah), alangkah beraninya mereka menentang Allah yang berfirman tentang Dzat-Nya (Q.S. asy-Syura : 11) :

Maknanya: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya dan Dia disifati dengan sifat pendengaran dan penglihatan yang tidak menyerupai pendengaran dan penglihatan makhluk-Nya”.
Ayat ini jelas membantah kedua golongan tersebut”.

Imam Abu Hanifah Mensucikan Allah dari Arah
Al Imam Abu Hanifah –semoga Allah meridlainya- dalam kitabnya al Washiyyah berkata yang maknanya: “Bahwa penduduk surga melihat Allah ta’ala adalah perkara yang haqq (pasti terjadi) tanpa (Allah) disifati dengan sifat-sifat benda, tanpa menyerupai makhluk-Nya dan tanpa (Allah)
berada di suatu arah”

Ini adalah penegasan al Imam Abu Hanifah –semoga Allah meridlainya- bahwa beliau menafikan arah dari Allah ta’ala dan ini menjelaskan kepada kita bahwa ulama salaf mensucikan Allah dari tempat dan arah.
Imam Malik Mensucikan Allah dari sifat Duduk, Bersemayam atau semacamnya.

Al Imam Malik –semoga Allah meridlainya– berkata: “Ar-Rahman ‘ala al ‘Arsy istawa sebagaimana Allah mensifati Dzat (hakekat)-Nya dan tidak boleh dikatakan bagaimana, dan kayfa (sifat-sifat makhluk) adalah mustahil bagi-Nya” (Diriwayatkan oleh al Bayhaqi dalam al Asma’ Wa ash-Shifat).

Maksud perkataan al Imam Malik tersebut, bahwa Allah maha suci dari semua sifat benda seperti duduk, bersemayam, berada di suatu tempat dan arah dan sebagainya.

Sedangkan riwayat yang mengatakan wa al Kayf Majhul adalah tidak benar dan Al Imam Malik tidak pernah mengatakannya.

Dzat Allah Tidak Bisa Dibayangkan


Al Imam asy-Syafi’i -semoga Allah meridlainya– berkata: “Barang siapa yang berusaha untuk mengetahui pengatur-Nya (Allah) hingga meyakini bahwa yang ia bayangkan dalam benaknya adalah Allah, maka dia adalah musyabbih (orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya), kafir. Dan jika dia berhenti pada keyakinan bahwa tidak ada tuhan (yang mengaturnya) maka dia adalah mu’aththil -atheis- (orang yang meniadakan Allah). Dan jika berhenti pada keyakinan bahwa pasti ada pencipta yang menciptakannya dan tidak menyerupainya serta mengakui bahwa dia tidak akan bisa membayangkan-Nya maka dialah muwahhid (orang yang mentauhidkan Allah); muslim”. (Diriwayatkan oleh al Bayhaqi danlainnya)

Al Imam Ahmad ibn Hanbal dan al Imam Tsauban ibn Ibrahim Dzu an-Nun al Mishri, salah seorang murid terkemuka al Imam Malik -semoga Allah meridlai keduanya- berkata: “Apapun yang terlintas dalam benakmu (tentang Allah) maka Allah tidak menyerupai itu (sesuatu yang
terlintas dalam benak)” (Diriwayatkan oleh Abu al Fadll at-Tamimi dan al Khathib al Baghdadi)
Hukum Orang yang meyakini Tajsim; bahwa Allah adalah Benda

Syekh Ibn Hajar al Haytami (W. 974 H) dalam al Minhaj al-Qawim h. 64, mengatakan: “Ketahuilah bahwasanya al Qarafi dan lainnya meriwayatkan perkataan asy-Syafi’i, Malik, Ahmad dan Abu Hanifah -semoga Allah meridlai mereka- mengenai pengkafiran mereka terhadap orangorang yang mengatakan bahwa Allah di suatu arah dan dia adalah benda,
mereka pantas dengan predikat tersebut (kekufuran)”.
Al Imam Ahmad ibn Hanbal –semoga Allah meridlainyamengatakan:

“Barang siapa yang mengatakan Allah adalah benda, tidak seperti benda-benda maka ia telah kafir” (dinukil oleh Badr ad-Din az-Zarkasyi (W. 794 H), seorang ahli hadits dan fiqh bermadzhab Syafi’I dalam kitab Tasynif al Masami’ dari pengarang kitab al Khishal dari kalangan pengikut madzhab Hanbali dari al Imam Ahmad ibn Hanbal). Al Imam Abu al Hasan al Asy’ari dalam karyanya an-Nawadir mengatakan : “Barang siapa yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda maka ia telah kafir, tidak mengetahui Tuhannya”.
As-Salaf ash-Shalih Mensucikan Allah dari Hadd, Anggota badan, Tempat, Arah dan Semua Sifat-sifat Makhluk

Al Imam Abu Ja’far ath-Thahawi -semoga Allah meridlainya- (227-321 H) berkata: “Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupunbesar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya).

Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang) tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut”.
Perkataan al Imam Abu Ja’far ath-Thahawi di atas merupakan Ijma’ (konsensus) para sahabat dan Salaf (orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah).
Diambil dalil dari perkataan tersebut bahwasanya bukanlah maksud dari mi’raj bahwa Allah berada di arah atas lalu Nabi Muhammad shallallahu ‘alayhi wasallam naik ke atas untuk bertemu
dengan-Nya, melainkan maksud mi’raj adalah memuliakan Rasulullah shalalllahu ‘alayhi wasallam dan memperlihatkan kepadanya keajaiban makhluk Allah sebagaimana dijelaskan dalam al Qur’an surat al Isra ayat 1. Juga tidak boleh berkeyakinan bahwa Allah mendekat kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alayhi wasallam sehingga jarak antara keduanya dua hasta atau lebih dekat, melainkan yang kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alayhi wasallam di saat mi’rajadalah Jibril ‘alayhissalam, sebagaimana diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari (W. 256 H) dan lainnya dari as-Sayyidah ‘Aisyah -semoga Allah meridlainya-, maka wajib dijauhi kitab Mi’raj Ibnu ‘Abbas dan Tanwir al Miqbas min Tafsir Ibnu ‘Abbas karena keduanya adalah kebohongan belaka yang dinisbatkan kepadanya.
Sedangkan ketika seseorang menengadahkan kedua tangannya ke arah langit ketika berdoa, hal ini tidak menandakan bahwa Allah berada di arah langit. Akan tetapi karena langit adalah kiblat berdoa dan merupakan tempat turunnya rahmat dan barakah. Sebagaimana apabila seseorang ketika melakukan shalat ia menghadap ka’bah. Hal ini tidak berarti bahwa Allah berada di dalamnya, akan tetapi karena ka’bah adalah kiblat shalat. Penjelasan seperti ini dituturkan oleh para ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah seperti al Imam al Mutawalli (W. 478 H) dalam kitabnya al Ghun-yah, al Imam al Ghazali (W. 505 H) dalam kitabnya Ihya ‘Ulum ad-Din, al Imam an-Nawawi (W. 676 H) dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim, al Imam Taqiyy ad-Din as-Subki (W. 756 H) dalam kitab as-Sayf ash-Shaqil dan masih banyak lagi.

Perkataan al Imam at-Thahawi tersebut juga merupakan bantahan terhadap pengikut paham Wahdah al Wujud yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-Nya atau pengikut paham Hulul yang berkeyakinan bahwa Allah menempati makhluk-Nya. Dan ini adalah kekufuran berdasarkan Ijma’ (konsensus) kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh al Imam as-Suyuthi (W. 911 H) dalam karyanya al Hawi li al Fatawi dan lainnya, juga para panutan kita ahli tasawwuf sejati seperti al Imam al Junaid al Baghdadi (W. 297 H), al Imam Ahmad ar-Rifa’i (W. 578 H), Syekh Abdul Qadir al Jilani (W. 561 H) dan semua Imam tasawwuf sejati, mereka selalu memperingatkan masyarakat akan orang-orang yang berdusta sebagai pengikut tarekat tasawwuf dan meyakini aqidah Wahdah al Wujud dan Hulul.

Al Imam ath-Thahawi juga mengatakan:

“Barangsiapa menyifati Allah dengan salah satu sifat manusia maka ia telah kafir”.
Di antara sifat-sifat manusia adalah bergerak, diam, turun, naik, duduk, bersemayam, mempunyai jarak, menempel, berpisah, berubah, berada pada satu tempat dan arah, berbicara dengan huruf, suara dan bahasa dan sebagainya. Maka orang yang mengatakan bahwa bahasa Arab atau bahasa-bahasa selain bahasa Arab adalah bahasa Allah atau mengatakan bahwa kalam Allah yang azali (tidak mempunyai permulaan) dengan huruf, suara atau semacamnya, dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Dan barang siapa yang menyifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat manusia seperti yang tersebut di atas atau semacamnya ia telah terjerumus dalam kekufuran.

Begitu juga orang yang meyakini Hulul dan Wahdah al Wujud telah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya.

Aqidah Imam Abul Hasan al Asy’ari
Al Imam Abu al Hasan al Asy’ari (W. 324 H) –semoga Allah meridlainya- berkata: “Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat” (diriwayatkan oleh al Bayhaqi dalam al Asma wa ash-Shifat).1 Beliau juga mengatakan:
1 Ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kitab al Ibanah yang dicetak dan tersebar sekarang dan dinisbatkan kepada al Imam Abu al Hasan al Asy’ari telah banyak dimasuki sisipan-sisipan palsu dan penuh kebohongan, maka hendaklah dijauhi kitab tersebut.

“Tidak boleh dikatakan bahwa Allah ta’ala di satu tempat atau di semua tempat”. Perkataan al Imam al Asy’ari ini dinukil oleh al Imam Ibnu Furak (W. 406 H) dalam karyanya al Mujarrad.

Ayat Muhkamat dan Mutasyabihat


Al Imam Ahmad ar-Rifa’i (W. 578 H) dalam al Burhan al Muayyad berkata: “Jagalah aqidah kamu sekalian dari berpegang kepada zhahir ayat al Qur’an dan hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alayhi wasallam yang mutasyabihat sebab hal ini merupakan salah satu pangkal kekufuran”.

Mutasyabihat artinya nash-nash al Qur’an dan hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alayhi wasallam yang dalam bahasa arab mempunyai lebih dari satu arti dan tidak boleh diambil secara zhahirnya, karena hal tersebut mengantarkan kepada tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya), akan tetapi wajib dikembalikan maknanya sebagaimana perintah Allah dalam al Qur’an pada ayat-ayat yang Muhkamat, yakni ayat-ayat yang mempunyai satu makna dalam bahasa Arab, yaitu makna bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluk-Nya.

Ayat Istiwa’
Di antara ayat-ayat Mutasyabihat yang tidak boleh diambil secara zhahirnya adalah firman Allah ta’ala (surat Thaha: 5):

Ayat ini tidak boleh ditafsirkan bawa Allah duduk (jalasa) atau bersemayam atau berada di atas ‘Arsy dengan jarak atau bersentuhan dengannya. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah duduk tidak seperti duduk kita atau bersemayam tidak seperti bersemayamnya kita, karena duduk dan bersemayam termasuk sifat khusus benda sebagaimana yang dikatakan oleh al Hafizh al Bayhaqi (W. 458 H), al Imam al Mujtahid Taqiyyuddin as-Subki (W. 756 H) dan al Hafizh

Ibnu Hajar (W. 852 H) dan lainnya. Kemudian kata istawa sendiri dalam bahasa Arab memiliki 15 makna. Karena itu kata istawa tersebut harus ditafsirkan dengan makna yang layak bagi Allah dan selaras dengan ayat-ayat Muhkamat.

Berdasarkan ini, maka tidak boleh menerjemahkan kata istawa ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya karena kata istawa mempunyai 15 makna dan tidak mempunyai padan kata (sinonim) yang mewakili 15 makna tersebut. Yang diperbolehkan adalah menerjemahkan maknanya, makna kata istawa dalam ayat tersebut adalah qahara (menundukkan atau menguasai).

Dengan ini diketahui bahwa tidak boleh berpegangan kepada “al Qur’an dan Terjemahnya” yang dicetak oleh Saudi Arabia karena di dalamnya banyak terdapat penafsiran dan terjemahan yang menyalahi aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah seperti ketika mereka menerjemahkan istawa dengan bersemayam, padahal Allah maha suci dari duduk, bersemayam dan semua sifat makhluk. Mereka juga menafsirkan Kursi dalam surat al Baqarah:255 dengan tempat letak telapak kaki-Nya, padahal Allah maha suci dari anggota badan, kecil maupun besar, seperti ditegaskan oleh al Imam ath-Thahawi dalam al ‘Aqidah ath-Thahawiyyah.
Al Imam Ali –semoga Allah meridlainya- mengatakan:

“Sesungguhnya Allah menciptakan ‘Arsy untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikannya tempat bagi Dzat-Nya”.
Maka ayat tersebut di atas (surat Thaha: 5) boleh ditafsirkan dengan qahara (menundukkan dan menguasai) yakni Allah menguasai ‘Arsy sebagaimana Dia menguasai semua makhluk-Nya. Karena al Qahr adalah merupakan sifat pujian bagi Allah. Dan Allah menamakan dzat-Nya al Qahir dan al Qahhar dan kaum muslimin menamakan anak-anak mereka ‘Abdul Qahir dan ‘Abdul Qahhar. Tidak seorangpun dari umat Islam yang menamakan anaknya ‘Abd al jalis (al jalis adalah nama bagi yang duduk). Karena duduk adalah sifat yang sama-sama dimiliki oleh manusia, jin, hewan dan malaikat. Penafsiran di atas tidak berarti bahwa Allah sebelum itu tidak menguasai ‘arsy kemudian menguasainya, karena al Qahr adalah sifat Allah yang azali (tidak
mempunyai permulaan) sedangkan ‘arsy adalah merupakan makhluk yang baru (yang mempunyai permulaan). Dalam ayat ini, Allah menyebut ‘arsy secara khusus karena ia adalah makhluk Allah yang paling besar bentuknya. Riwayat yang Sahih dari Imam Malik tentang Ayat Istiwa’ Al Imam Malik ditanya mengenai ayat tersebut di atas, kemudian beliau menjawab:

Maknanya: “Dan tidak boleh dikatakan bagaimana dan al kayf /bagaimana (sifat-sifat benda) mustahil bagi Allah”. (diriwayatkan oleh al Hafizh al Bayhaqi dalam kitabnya al Asma wa ash-Shifat)

Maksud perkataan al Imam Malik tersebut, bahwa Allah maha suci dari semua sifat benda seperti duduk, bersemayam dan sebagainya. Sedangkan riwayat yang mengatakan wal Kayf Majhul adalah tidak benar.

Penegasan Imam Syafi’i tentang Orang yang Berkeyakinan Allah duduk di atas ‘Arsy
Ibn al Mu’allim al Qurasyi (W. 725 H) menyebutkan dalam karyanya Najm al Muhtadi menukil perkataan al Imam al Qadli Najm ad-Din dalam kitabnya Kifayah an-Nabih fi Syarh at-Tanbih bahwa ia menukil dari al Qadli Husayn (W. 462 H) bahwa al Imam asy-Syafi’I menyatakan kekufuran orang yang meyakini bahwa Allah duduk di atas ‘arsy dan tidak boleh shalat (makmum) di belakangnya.

Ulama Ahlussunnah yang Mentakwil Istiwa’
Kalangan yang mentakwil istawa dengan qahara adalah para ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah. Di antaranya adalah al Imam ‘Abdullah ibn Yahya ibn al Mubarak (W. 237 H) dalam kitabnya Gharib al Qur’an wa Tafsiruhu, al Imam Abu Manshur al Maturidi al Hanafi (W. 333 H) dalam kitabnya Ta’wilat Ahlussunnah Wal Jama’ah, az-Zajjaj, seorang pakar bahasa Arab (W. 340 H) dalam kitabnya Isytiqaq Asma Allah, al Ghazali asy-Syafi’i (W. 505 H) dalam al Ihya, al Hafizh Ibn al Jawzi al Hanbali (W. 597 H) dalam kitabnya Daf’u Syubah at-Tasybih, al Imam Abu ‘Amr ibn al Hajib al Maliki (W. 646 H) dalam al Amaali an-Nahwiyyah, Syekh Muhammad Mahfuzh at-Termasi al Indonesi asy-Syafi’i (W. 1285-1338 H) dalam Mawhibah dzi al Fadll, Syekh Muhammad Nawawi al Jawi al Indonesi asy-Syafi’i (W. 1314 H-1897) dalam kitabnya at-Tafsir al Munir dan masih banyak lagi yang lainnya.

Inkonsistensi Orang yang Memahami Ayat Istiwa’ secara Zhahirnya Dan orang yang mengambil ayat mutasyabihat ini secara zhahirnya, apakah yang akan ia katakan tentang ayat 115 surat al Baqarah:
Jika orang itu mengambil zhahir ayat ini berarti maknanya: “ke arah manapun kalian menghadap, di belahan bumi manapun, niscayaAllah ada di sana”. Dengan ini berarti keyakinannya saling bertentangan.

Akan tetapi makna ayat di atas bahwa seorang musafir yang sedang melakukan shalat sunnah di atas hewan tunggangan, ke arah manapun hewan tunggangan itu menghadap selama arah tersebut adalah arah tujuannya maka – فثم وجه الله – di sanalah kiblat Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid (W. 102 H) murid Ibn Abbas. Takwil Mujahid ini diriwayatkan oleh al Hafizh al Bayhaqi dalam al Asma’ Wa ash-Shifat.

Ibnu katsir membungkam wahhaby (2) : Tafsir ayat “istiwa”


Ibnu katsir membungkam wahhaby (2) : Tafsir ayat “istiwa”
Bagaimana cara ulama ahli sunnah waljamaah dalam memahami masalah asma wa sifat atau yang sering di sebut dngan ayat-aya dan hadit-haditst sifat?ayat-ayat sifat disini adalah ayat Alquran atau Hadits Nabi yang menyebutkan tentang aggota tubuh seperti mata ,tangan,naik turun yang di sandarkan kepada Allah dll yang jika salah dalam memahamimya seseorang bisa masuk dalam kesesatan aqidah mujassimah(yang megatakan bahwa Allah SWT mempunyai aggota badan yang menyerupai dengan hambanya).Atau akan terjerumus dalam ta’thil (yang menolak sifat-sifat Allah SWT ).Begitu penting dan bahaya permasalahan ini maka ulama benar-benar telah membahasnya dengan detail dan rinci agar ummat ini tidak salah dalam memahami ayat –ayat dan hadits-hadits sifat .

Ada dua catara yang di ambil oleh ulama ahli sunnah waljamaah dalam memahami ayat-ayat sifat ini :
Pertama adala tafwidh, maksudnuya menyerahkan pemahaman makna tersebut kepada Allah SWT karena khawatir jika di fahami sesuai dhohir lafatnya akan merusak aqidah. Misanya disaat Allah menyebut tangan yang di nisbatkan kepada Allah, maka maknanya tidak di bahas akan tetapi dilalui dan diserahkan kepada Allah SWT.   Ibnu katsir adalah salah satu ulama yang menggunkan methode ini.
Kedua adalah dengan cara mentakwili ayat tersebut dengan makna yang ada melalaui dalil lain. Seperti tangan Allah di artikan dengan kekuasaan Allah yang memang makna kekuasaa itu sendiri di tetapkan dengan dalil yang pasti dari Alquran dan hadits.
Perhatian
1-Dua cara ini yakni attafwid dan attakwil adalah cara yang di ambil oleh ulama salaf dan kholaf,sungguh tidak benar jika tafwid adalah metode tyang di ambil oleh ulama salaf dan ta’wil adalah yang di ambil oleh ulama kholaf saja.
2-Ada sekelompok orang di akhir zaman ini menfitnah para ulama terdahulu(salaf) dan menyebut mereka sebagai ahli bidah dan sesat karena telah mentakwili ayat-ayat sifat ini.maka kelompok yang membid’ahkan ulama terdahulu karena takwil ,sungguh mereka adalah orang –orang yang tidak mengerti bagaimana mentakwil dan mereka uga tidak kenal dengan benar dengan ulama terdahulu karena banyak riwayat ta’wil yang dating dari para salaf..

3-ada sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai ahli tafwid akan tetapi telah terjerumus dam kesesatan takwil yang tidak mereka sadari.misalnya disaat mereka mengatakan bahwa Allah berada di atas ‘ars ,mereka mengatakan tidak boleh ayat tentang keberadaan Allah di ars ini di ta’wili.akan tetapi dengan tidak di sadari mereka menjelaskan keberadan Allah di ars dengan penjelasan bahwa ars adlah makhluq terbesar(seperti bola dan semua mkhluk yang lain di dalamnya.kemudian mereka mengatakkan dan Allah swt berada di atas Arsy nag besar itu di tempat yang namany makan ‘adami(tempat yang tidak ada).Lihat dari mana mereka mengatakan ini semua. Itu adalah takwil fasid dan ba’id(takwil salah mereka yang jauh dari kebenaran.

Adapun ulama ahli kebenaran, ayat tentang Allah dan ars,para ahli tafwid menyerahkan pemahaman maknanya kepada Allah swt,adapu ahli ta’wil mengatakan Alah menguasai Ars dan tidaklah salah karena memang Allah dzat yang maha kuasa terhadap makhluk terbesar Ars, sebab memang Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu.wallhu a’lam bishshowab

A.  Tafsir Ayat Mutasyabihat ISTIWA
I. Tafsir Makna istiwa Menurut Kitab Tafsir Mu’tabar
lihat dalam tafsir berikut :

1. Tafsir Ibnu katsir menolak makna dhahir (lihat surat al -a’raf ayat 54, jilid 2 halaman 295)

Tarjamahannya (lihat bagian yang di line merah)  :

{kemudian beristawa kepada arsy} maka manusia pada bagian ini banyak sekali perbedaan pendapat , tidak ada yang memerincikan makna (membuka/menjelaskannya)  (lafadz istiwa) dan sesungguhnya kami menempuh dalam bagian ini seperti apa yang dilakukan salafushalih, imam malik, imam auza’I dan imam atsuri, allaits bin sa’ad dan syafi’I dan ahmad dan ishaq bin rawahaih dan selainnya dan ulama-ulama islam masa lalu dan masa sekarang. Dan lafadz (istawa) tidak ada yang memerincikan maknanya seperti yang datang tanpa takyif (memerincikan bagaimananya) dan tanpa tasybih (penyerupaan dgn makhluq) dan tanpa ta’thil(menafikan)  dan (memaknai lafadz istiwa dengan)  makna dhahir yang difahami (menjerumuskan) kepada pemahaman golongan musyabih yang menafikan dari (sifat Allah)  yaitu Allah tidak serupa dengan makhluqnya…”
Wahai mujasimmah wahhaby!!

lihatlah ibnu katsir melarang memaknai ayat mutasyabihat  dengan makana dhohir karena itu adalah pemahaman mujasimmah musyabihah!

bertaubatlah dari memaknai semua ayat mutasyabihat dengan makna dhahir!!
Kemudian Ibnu katsir melanjutkan lagi :

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat” [al-Syura: 11]. Bahkan perkaranya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para imam, diantaranya Nu’aim bin Hammad al-Khuza’i, guru al-Bukhari, ia berkata: “Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, ia telah kafir, dan siapa yang mengingkari apa yang Allah mensifati diri-Nya, maka ia kafir, dan bukanlah termasuk tasybih (penyerupaan) orang yang menetapkan bagi Allah Ta’ala apa yang Dia mensifati diri-Nya dan Rasul-Nya dari apa yang telah datang dengannya ayat-ayat yang sharih (jelas/ayat muhkamat) dan berita-berita (hadits) yang shahih dengan (pengertian) sesuai dengan keagungan Allah dan menafikan dari Allah sifat-sifat yang kurang; berarti ia telah menempuh hidayah.”

Inilah selengkapnya dari penjelasan Ibnu Katsir.Berdasarkan penjelasan ibnu katsir :

- Ayat mutasyabihat harus di tafsir dengan ayat syarif (ayat muhkamat) atau ayat yang jelas maknanya/Bukan ayat mutasyabihat!! Tidak seperti wahhaby yang menggunakan ayat mutasyabihat utk mentafsir ayat mutasyabihat yang lain!!!! ini adalah kesesatan yang nyata!

- ibnu katsir mengakui ayat ‘istiwa’ adalah ayat mutasyabihat yang tidak boleh memegang makna dhahir dari ayat mutasyabihat tapi mengartikannya dengan ayat dan hadis yang – jadi ibnu katsir tidak memperincikan maknanya tapi juga tidak mengambil makna dhahir ayat tersebut.

- disitu imam ibnu katsir, imam Bukhari dan imam ahlsunnah lainnya  tidak melarang ta’wil.
“…dan  selain mereka dari para imam kaum muslimin yang terdahulu maupun kemudian, yakni membiarkan (lafadz)nya seperti apa yang telah datang (maksudnya tanpa memperincikan maknanya)tanpa takyif  (bagaimana, gambaran), tanpa tasybih (penyerupaan), dan tanpa ta’thil (menafikan)….”

sedangkan wahaby melarang melakukan tanwil!

2.    Sekarang akan disebutkan sebahagian penafsiran lafaz istawa dalam surah ar Ra’d:
1- Tafsir al Qurtubi
(ثم استوى على العرش ) dengan makna penjagaan dan penguasaan
2- Tafsir al-Jalalain
(ثم استوى على العرش ) istiwa yang layak bagi Nya
3- Tafsir an-Nasafi Maknanya:
makna ( ثم استوى على العرش) adalah menguasai Ini adalah sebahagian dari tafsiran , tetapi banyak lagi tafsiran-tafsiran ulamak Ahlu Sunnah yang lain…
4- Tafsir Ibnu Kathir , darussalam -riyadh, Jilid 2 , halaman 657, surat ara’ad ayat 2):
(ثم استوى على العرش ) telah dijelaskan maknanya sepertimana pada tafsirnya surah al Araf,  sesungguhnya ia ditafsirkan sebagaimana lafadznya yang datang (tanpa memrincikan maknanya) tanpa kaifiat(bentuk) dan penyamaan, tanpa permisalan, maha tinggi
Disini Ibnu Katsir mengunakan ta’wil ijtimalliy iaitu ta’wilan yang dilakukan secara umum dengan menafikan makna zahir nas al-Mutasyabihat tanpa diperincikan maknanya.


II. Makna istiwa yang dikenal dalam bahasa arab dan dalam kitab-kitab Ulama salaf
Di dalam kamus-kamus arab yang ditulis oleh ulama’ Ahlu Sunnah telah menjelaskan istiwa datang dengan banyak makna, diantaranya:

1-masak (boleh di makan) contoh:

قد استوى الطعام—–قد استوى التفاح maknanya: makanan telah masak—buah epal telah masak
2- التمام: sempurna, lengkap
3- الاعتدال : lurus
4- جلس: duduk / bersemayam,
contoh: – استوى الطالب على الكرسي : pelajar duduk atas kerusi -استوى الملك على السرير : raja bersemayam di atas katil
5- استولى : menguasai,
contoh:
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق
Maknanya: Bisyr telah menguasai Iraq, tanpa menggunakan pedang dan penumpahan darah.
Al Hafiz Abu Bakar bin Arabi telah menjelaskan istiwa mempunyai hampir 15 makna, diantaranya: tetap,sempurna lurus menguasai, tinggi dan lain-lain lagi, dan banyak lagi maknannya. Sila rujuk qamus misbahul munir, mukhtar al-Sihah, lisanul arab, mukjam al-Buldan, dan banyak lagi. Yang menjadi masalahnya, kenapa si penulis memilih makna bersemayam. Adakah makna bersemayam itu layak bagi Allah?, apakah dia tidak tahu bersemayam itu adalah sifat makhluk? Adakah si penulis ini tidak mengatahui bahawa siapa yang menyamakan Allah dengan salah satu sifat daripada sifat makhluk maka dia telah kafir?
sepertimana kata salah seorang ulama’ Salaf Imam at Tohawi (wafat 321 hijrah):

ومن وصف الله بمعنى من معانى البشر فقد كفر
Maknanya: barang siapa yang menyifatkan Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia maka dia telah kafir. Kemudian ulama’-ulama’ Ahlu Sunnah telah menafsirkan istiwa yang terkandung di dalam Al quran dengan makna menguasai arasy kerana arasy adalah makhluk yang paling besar, oleh itu ia disebutkan dalam al Quran untuk menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wata’ala sepertimana kata-kata Saidina Ali yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Mansur al-Tamimi dalam kitabnya At-Tabsiroh:
ان الله تعالى خلق العرش اظ

17 Februari 2014

Mohamed Salah
Ringkasan

Mohamed Salah menyertai Chelsea dari Swiss sebelah FC Basel pada 26 Januari 2014. Pemain Mesir antarabangsa diikat kontrak selama  lima setengah tahun. Beliau mengambil baju  jersi nombor 15.


Tangkas, berdaya cipta pemain tengah menyerang , Salah berpindah ke Stamford Bridge setelah bermain menentang
Chelsea dua kali untuk Basel di peringkat kumpulan Liga Juara-Juara musim ini , apabila dia menjaringkan gol pada kedua-dua perlawanan, dan juga di musim lalu Europa Liga , apabila beliau juga pada sasaran dalam perlawanan kedua separuh akhir.
 Serba boleh yang berusia 21 tahun ini memastikan dia selesa bermain di sama ada sayap atau menduduki peranan yang lebih penting di belakang penyerang.Salah adalah yang pemain Mesir yang pertama untuk bermain dengan Chelsea.Pra- Chelsea

Dilahirkan di Gharbeya , Mesir , kerjaya Salah bermula di El Mokawloon, selepas berjalan melalui barisan kelab itu , ia membuat perubahan pasukan pertama pada bulan Mei 2010 di seri 1-1 dengan Mansoura .Kempen 2010/11 menyaksikan Salah menyiapkan dirinya sebagai pemain tetap dan dia menjaringkan gol hebat yang pertama, sempena seri 1-1 dengan Al Ahly .Dia terus menarik perhatian musim berikutnya, tetapi berikutan bencana Stadium Port Said pada bulan Februari 2012 , di mana ramai penyokong kehilangan nyawa mereka , Mesir Liga Perdana lekapan telah ditahan.Bulan berikutnya, Basel menganjurkan persahabatan menentang Mesir bawah 23 pasukan , dan permainan ini membantu membentuk peringkat seterusnya dalam kerjaya; kerana dia menjaringkan dua gol dalam kemenangan 4-3 , mendapat jemputan untuk berlatih dengan sebelah Switzerland.Tempoh percubaan berjaya dan tidak lama selepas itu telah diumumkan beliau telah menandatangani untuk kelab pada perjanjian kekal.Masa di El Mokawloon berakhir dengan Salah setelah menjaringkan 11 gol dalam 35 penampilan. Beliau dinamakan Gabungan Bakat Harapan Bola Sepak Afrika Afrika of the Year bagi tahun 2012.Dia membuat perubahant untuk Basel di pusingan awal musim lalu Liga Juara-Juara , muncul sebagai pengganti terhadap Molde. Empat hari kemudian dia membuat busur liga dalam permainan menentang Thun , dengan gol pertamanya berikut tidak lama selepas dengan kemenangan 2-0 ke atas Lausanne.Dalam Liga Europa , Salah menjaringkan gol Eropah pertama sebagai mereka menewaskan Tottenham Hotspur dalam suku akhir, menubuhkan sebuah pertembungan separuh akhir dengan Chelsea.Selepas Blues memperoleh 2-1 di tempat lawan dalam perlawanan pertama , Salah pada sasaran dalam penyata itu di Stamford Bridge, tetapi matlamat yang dibuat perbezaan sedikit kepada hasil seperti yang berlari keluar 5-2 pemenang agregat untuk mara ke perlawanan akhir.Musim domestik berakhir pada nota yang lebih positif apabila Basel dinobatkan sebagai juara Switzerland Super League. Salah dinamakan Swiss Player of the Year bagi kempen 2012/ 13.Apabila Basel melawat Stamford Bridge untuk pembukaan  permainan kumpulan Liga Juara-Juara pada bulan September, ia adalah mogok Salah itu yang dibatalkan pembuka Oscar dengan pelawat kehabisan 2-1 pemenang, dan dia menjaringkan gol tunggal permainan dalam perlawanan terbalik di Switzerland.Salah membuat penampilan Basel akhir kompetitif dalam permainan menentang Lucerne pada bulan Disember. Beliau mengakhiri masa di kelab itu selepas menjaringkan 20 gol dalam 79 penampilan.kerjaya antarabangsa


Setelah diwakili Mesir pada 2011 FIFA Under- 20 FIFA , dan membantu beliau selesai ketiga negara pada 2011 Afrika Bawah 23 Kejohanan , Salah membuat kemunculan senior menentang Sierra Leone pada September tahun yang sama.Musim panas berikut dia adalah sebahagian daripada skuad Mesir yang mengambil bahagian pada Sukan Olimpik London 2012 , dan walaupun mereka keluar di peringkat suku akhir, ia adalah satu kejohanan di mana Salah menjaringkan gol dalam semua tiga perlawanan kumpulan .Dia menjaringkan gol pertamanya untuk pasukan senior dalam kemenangan 3-0 menentang Niger, dan dalam kemenangan 4-2 ke atas Zimbabwe pada bulan Jun dia menjaringkan pertama hatrik di peringkat antarabangsa. Beliau mempunyai 27 caps dan 17 gol antarabangsa.

12 Februari 2014

Ratu tidur...

Ratu tidur...
BINTANG cantik, Song Ji Hyo tidur dengan nyenyak ketika penggambaran, Running Man.Namun, aksi ini dilakukan hanya untuk mendapatkan hadiah untuk pertandingan tidur paling lama dalam rancangan itu.

"Saya tidur dengan nyenyak tanpa mempedulikan persekitaran ketika itu," kata aktres berusia 32 tahun ini.

Pun begitu, ini bukanlah kali pertama bintang, Princess Hours ini tidur ketika penggambaran. Sebelum ini, dia pernah tertidur di atas menara permainan.

Baju dikritik: Neelofa kunci mulut!

Baju dikritik: Neelofa kunci mulut!  
  • FOTO SINAR HARIAN OLEH : SUHAIZUL IZHAR

SEBELUM ini, Neelofa tidak pernah gagal menarik perhatian ramai menerusi fesyen yang cantik persis seorang puteri.

Bagaimanapun pemilihan busana bekas juara Dewi Remaja 2010/2011 ini menjadi perbualan hangat ramai.

Ia sekali gus membuatkan nama Neelofa Mohd Noor dikritik hebat oleh peminatnya kerana kelihatan pelik dengan busana yang digayakan pada Anugerah MeleTOP Era (AME) sehingga dipersendakan dalam laman sosial.

Dia yang bertindak sebagai pengacara pada majlis berkenaan mengenakan jump suit rona merah jambu disamakan dengan karakter adiwira Power Rangers.

Lebih memburukkan lagi, pakaian itu turut dikecam kerana didakwa seksi apabila menampakkan bentuk tubuh pelakon dan pengacara Nona itu.

Tidak setakat itu, gaun neon hijau yang digayakan bintang Azura 2012 pada majlis itu turut disamakan dengan karakter animasi sekali gus menambahkan lagi kutukan terhadapnya.

Difahamkan, jump suit itu direka oleh Wanpa manakala Hatta Dolmat mereka gaun neon hijau.

Walaupun mendapat kecaman hebat, Neelofa atau lebih mesra disapa Lofa mengambil 'jalan selamat' apabila enggan komen mengenai isu ini dengan lebih lanjut.

"Saya tak mahu komen dengan lebih lanjut lagi sebab ia membabitkan banyak pihak. Jadi, banyak hati yang perlu dijaga.

"Lagipun, lebih baik begitu kerana saya tak nak memburukkan lagi keadaan sedia ada," katanya.

Tambah Lofa lagi, dia memilih untuk tidak membaca segala kritikan  yang dipaparkan di media sosial.

"Saya tak baca langsung, saya dapat lihat apabila orang hantar di WhatsApp," katanya.

Nabil merajuk?

Nabil Ahmad  
  • Nabil Ahmad. - Foto Sinar Harian

PELAWAK, pelakon dan pengacara, Nabil Ahmad atau Nabil mengakui tidak akan memasuki apa-apa pertandingan lawak selepas ini melainkan program tersebut memerlukan pelawak-pelawak bersaing secara solo.

Katanya, keputusan itu diambil bukan kerana merajuk atau dicemuh peminat tempoh hari susulan tindakannya membuat lawak mengenai Luna Maya.

"Seperti saya cakap sebelum ini, saya tidak akan masuk pertandingan lagi melainkan program itu memerlukan semua bertanding secara solo, kalau tak, saya tak akan sertai lagi.

"Lagipun sebelum ini saya pernah masuk secara berkumpulan dengan Boboi dan dapat nombor tiga, kali ini secara solo," katanya.

Nabil berkata, sejak akhir-akhir ini penilaian orang pada dirinya tidak adil kerana dia dibandingkan dengan kumpulan yang mempunyai dua atau tiga ahli.

"Bagi saya penilaian orang lain pada saya agak tidak adil kerana saya satu kepala lawan tiga kepala dan bila saya buat lawak mereka rasa tak kelakar.

"Jadi selepas ini bila ada pertandingan solo, barulah orang boleh menilai secara individu, siapa yang lebih hebat," katanya.

Mengulas mengenai persembahannya yang sedikit hambar pada malam itu, Nabil berkata, dia sudah cuba membuat yang terbaik dalam tempoh yang agak terhad.

"Sebaik pulang ke Kuala Lumpur, saya telah lakukan sesi latihan berulang kali dan saya memang cuba buat yang terbaik.

"Saya menangis bukan kerana sedih, tetapi apa yang saya rasa atas pentas, saya harap penonton juga dapat rasa," katanya yang mengakui sudah memohon maaf kepada Luna Maya secara peribadi di belakang pentas sebelum pertandingan akhir tersebut.

Berkongsi perkembangan terkininya, Nabil berkata, filemnya di bawah arahan Aaron Aziz, Kriptik dijangka akan ditayangkan tidak lama lagi. Selain itu, single terbaharunya, duet bersama Tegar juga bakal diperdengarkan sedikit masa lagi.

"Beberapa projek saya seperti telefilem untuk Astro Ceria yang menjalani penggambaran di Paris, juga akan ditayangkan tidak lama lagi. Selain itu, saya juga merancang untuk menambah anak dalam masa terdekat ini," katanya.

iDAN: Masuk ke final dah kira HEBAT; ramai pelawak lain kecundang; tak jadi juara tak apa Nabil tapi Nabil telah buktikan biarpun berlawak seorang ianya telah dapat mencuit hati penonton malahan memeriahkan MLM.

Kerana RM100, isteri dikapak

 MURNI ABDUL RASHID

KOTA BHARU - Seorang  ibu yang masih berpantang mendakwa dijerut leher dan dihentak dengan kapak di bahagian kepala gara-gara gagal memberikan wang yang minta suaminya dalam kejadian di Kampung Temusu, Limbat, petang kelmarin.

Mangsa, Nor Anis Mohamad Nor, 21, ditemui ketika menerima rawatan di Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) memberitahu masih trauma dengan kejadian tersebut memandangkan baru sahaja melahirkan anak kedua, November lalu.

Menurutnya, kejadian berlaku apabila dia gagal memberikan wang RM100 yang diminta suaminya dengan alasan tidak mempunyai pendapatan.

“Selepas itu dia mengarahkan saya ke rumah rakan dan saudara perempuan untuk meminjam wang untuknya tetapi gagal.

“Berang terlalu lama menunggu suami saya menjadi marah dan datang membawa kapak, kerana bimbang diapa-apakan, saya terjun melalui tingkap tetapi dia terus mendapatkan saya dan bawa pulang ke rumah,” katanya semalam.

Tambahnya, apabila tiba di rumah suspek bertindak di luar kawalan lalu mengasarinya dengan menjerut leher menggunakan rantai besi namun bersyukur tidak diperlakukan lebih teruk kerana ketika itu polis sampai tepat pada masanya.

Ibu kepada dua anak itu yang masih trauma untuk kembali ke rumahnya menganggap hubungan antara dia dan suami sudah berakhir memandangkan sebelum ini suspek sering bertindak kasar kepadanya.

Mangsa yang sudah tiga tahun mendirikan rumah tangga dengan suspek kini mahu menumpukan perhatian sepenuhnya bagi membesarkan dua anaknya dan berharap perkara ini tidak berlaku lagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Bharu, Asisten Komisioner Azham Othman mengesahkan kejadian tersebut dan mendapati suspek didakwa merupakan seorang penagih.

“Suspek bertindak memukul isteri dengan menggunakan kapak sebelum di rantai dan dikunci dengan mangga di bahagian leher namun gagal ditahan kerana melarikan diri dengan terjun melalui tingkap setelah sedar kehadiran pihak polis.

“Tindakan mengesan dan menangkap suspek mempunyai dua kes kesalahan lampau iaitu memiliki dadah dan kes ugutan jenayah itu sedang dijalankan dan polis menasihatkan lelaki tersebut serah diri untuk bantu siasatan,” tegasnya.

Katanya, kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga tiga tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman berkenaan sekiranya disabitkan kesalahan.

'Mereka dera kakak saya'

 SYAIRI SHAARI

SHAH ALAM – “Saya kesal apabila kakak saya diperlakukan tanpa belas kasihan sedangkan dia hanya memerlukan perhatian yang lebih,” luah Zaidatul Haslinda Mohamad Arif, ketika menceritakan keadaan kakaknya yang didakwa didera oleh sebuah pusat jagaan di Rawang.

Menurut  Zaidatul, kakaknya  yang berusia 38 tahun, juga orang kurang upaya (OKU) dihantar ke sebuah pusat jagaan di Kuala Lumpur tetapi dipindahkan ke sebuah pusat jagaan lain di Rawang tanpa pengetahuan keluarganya.

Katanya, dia menghantar kakaknya di sebuah pusat jagaan di Kuala Lumpur pada 15 Oktober 2013 tetapi dipindahkan ke Rawang bersama penghuni OKU perempuan yang lain tanpa diberitahu sehinggalah mengetahui perkara tersebut ketika hendak mengambil kakaknya pada hujung minggu.

“Bagaimanapun, saya terkejut apabila kakak saya dilayan bukan seperti manusia biasa di pusat jagaan di Rawang. Saya tengok ada kesan cubitan dan luka di bawah bahagian mata, belakang telinga dan badan.

“Lebih teruk lagi, kakak saya merintih kepedihan ketika saya memandikannya apabila dibawa pulang pada cuti perayaan Tahun Baharu Cina baru-baru ini,” katanya kepada Sinar Harian.

Beliau mengakui membayar yuran RM500 kepada pusat jagaan tersebut.

Zaidatul berkata, kakaknya ada bercerita penjaganya mencucuk jari ke badannya dan memberitahu tidak mahu kembali lagi ke pusat jagaan itu kerana takut dipukul.

Kakaknya juga pernah menyatakan mahu membunuh penjaga tersebut sekiranya dia masih dihantar ke sana.

“Kakak juga kata mulutnya pernah diramas. Walaupun tiada kecederaan teruk tetapi tindakan penjaga pusat jagaan itu melampau kerana penghuni yang tinggal adalah insan istimewa,” katanya.

Menurutnya, penjaga pusat jagaan itu turut mengelak berjumpa dengannya apabila dia mahu berbincang dan mengetahui perkara sebenar.

Dalam masa yang sama, Zaidatul turut bimbang keadaan penghuni lain yang masih tinggal di situ kerana kebanyakannya tiada waris.

Dia berharap ada pihak bertanggungjawab membuat pemantauan dan tidak terlepas pandang kerana tidak mahu ada pihak lain yang mengeksploitasi insan kurang upaya.

10 Februari 2014

Cara menghilangkan pecah-pecah pada tumitTumit yang pecah-pecah terasa mengganggu anda di saat bergaul bersama rakan-rakan anda, jangan sampai perasaan minder anda alami hanya karena kulit tumit anda yang pecah-pecah. Pada artikel kali ini mari kita bahas bagaimana cara menghilangkan pecah-pecah pada tumit anda. Bagian telapak kaki memang jarang sekali menjadi perhatian kita dalam hal merawatnya, selama ini kita hanya merawat bagian wajah atau bagian yang dapat terlihat dari luar saja namun apa yang terjadi apabila anda mengabaikan merawat bagian tubuh kita yang satu ini, pecah-pecah pada tumit itu yang seringkali ditemui oleh semua orang. Terdapat berbagai penyebab yang menjadikan kulit tumit anda menjadi pecah-pecah hal ini kerana kulit tumit anda mengalami kekeringan sehingga kulitpun mengeras dan terjadilah pecah-pecah.

Kulit pada tumit memang lebih tebal dari bagian kulit manapun hal ini kerana kaki terutama tumit anda menerima beban anda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dimulai dari cara jalan anda yang salah, penggunaan sepatu hak tinggi, terlalu banyak terkena debu, kelebihan berat badan hingga infeksi jamur pada kaki anda menjadi faktor penentu timbulnya pecah-pecah pada tumit anda.

Bagaimana cara menghilangkan pecah-pecah pada tumit anda berikut tips yang perlu anda semak:

Rendam Kaki anda dengan air hangat berikan sedikit garam kasar tambahkan dengan irisan lemon, cara ini berguna untuk mengangkat dan membersihkan kotoran yang menempel pada kaki anda serta mampu melembutkan tumit kasar anda. Rendam kaki anda pada pagi hari sebelum beraktiviti atau malam hari setelah selesai beraktiviti.

Gosoklah tumit anda dengan menggunakan batu apung, gosokannlah dengan arah memutar pada tumit anda. Selain menggunakan batu apung ini anda juga dapat menggunakan bawang putih, gosokan bawang putih pada tumit anda setelah mengering dari proses perendaman tadi.

Gunakan lotion pelembab kulit Oleskan Lotion yang mengandung AHA untuk menambhakan kelembaban pada tumit anda.

Setelah mengoleskan lotion pada kaki anda gunakanlah kaus kaki, hal ini agar nutrisi yang terdapat pada lotion tadi mampu menyerap kedalam pori-pori kulit kaki anda sehingga mampu menambah kelembaban kulit kaki


Cara alami menghilangkan tumit pecah-pecah - khasiat daun alami - Tumit pecah-pecah, ini tentu akan membuat kita merasa tidak pede, terutama saat berada diruangan yang mengharuskan anda untuk melepaskan sepatu atau sandal yang kita gunakan, karena keadaan tersebut membuat tumit kita akan terlihat lebih jelas. Tumit pecah-pecah dengan warna hitam tentu akan membuat tumit kita menjadi tidak indah dan akan terlihat terlihat kotor.

Cara mengatasi tumit pecah-pecah sebenarnya banyak alternatif yang dapat kita ambil, dan dewasa ini telah banyak dijual lotion pelembab yang fungsinya mampu untuk membantu meningkatkan kelembaban tumit sehingga tidak kering dan pecah-pecah. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebab tumit pecah-pecah karena kurangnya kelembaban tumit yang berkurang. Namun dalam kesempatan kali ini admik khasiat daun sirih akan mencoba membahas cara alami menghilangkan tumit pecah-pecah, yaitu :
  1. Buah pisang
    Pisang merupakan salah satu buah-buahan yang kaya akan manfaat, selain rasanya yang enak kaya akan vitamin juga bermanfaat untuk mengatasi tumit yang pecah-pecah. Cara mengolahnya, ambil beberapa buah pisang (tergantung dari berapa banyak tumit yang ingin kita rawat) haluskan dengan cara ditekan. Setelah halus gunakan adunan pisang tersebut untuk melumuri tumit yang ingin kita rawat dan biarkan selama kurang lebih 15 minit, namun sebelum melakukan perawatan tersebut cuci tumit sampai bersih. 
  2. Air hangat dan garam Air adalah salah satu zat yang sangat dibutuhkan dalam hidup, fungsi air juga sangat banyak, selain untuk minum, mandi dan mencuci fungsi yang tak kalah pentingnya adalah untuk mengobati tumit pecah-pecah. Caranya rebus air seperlunya, sampai mendidih, angkat lalu masukkan kedalam ember dan biarkan sampai suam-suam kuku. Tambahkan garam dapur secukupnya gunakan air tersebut untuk merendam kaki yang tumitnya pecah-pecah, lakukan perendaman kurang lebih 30 minit. Sebelum melakukan perendaman tersebut cuci kaki sampai bersih. Lakukan terapi tersebut dengan rutin.
  3. Alpukat Mungkin selama ini kita hanya sering mendengar tentang jus alpukat, namun pernahkah anda membayangkan bahwa khasiat alpukat selain dibuat jus juga dapat kita manfaatkan untuk menghilangkan tumit yang pecah-pecah caranya : Ambil satu buah alpukat, belah menjadi dua bahagian, ambil isi dagingnya kemudian lumatkan dengan cara ditumbuk. Setelah lumat gunakan untuk melumuri tumit dan biarkan selama 20 menit, yang sebelumnya tumit sudah kita cuci sampai bersih. Dan sesudah itu kita cuci kembali sampai bersih. Lakukan terapi tersebut dengan rutin.
  4. Batu apung Batu apung selain dapat kita manfaatkan sebagai bahan bangunan juga mempunyai fungsi untuk menghilangkan pecah-pecah pada tumit anda, cara mengunakannya juga cukup mudah, yaitu gunakan batu apung untuk mengosok tumit yang pecah-pecah, lakukan terapi tersebut pada saat anda mandi.
  5. Minyak zaitun Minyak zaitun yang kita ketahui merupakan minyak yang kaya akan manfaat, khasiat minyak zaitun yang tak kalah hebatnya adalah untuk menghilangkan tumit yang pecah atau menghaluskannya, cara mengunakannya, sapu tumit dengan minyak zaitun sebelum tidur dan gunakan sarung kaki saat tidur supaya kaki semakin lembab. Lakukan terapi tersebut setiap tidur, dan bila tumit anda sudah bersih dapat melakukan penjagaan dengan melakukannya seminggu sekali.