iDAN

06 Januari 2012

Qunut nazilah dalam solat bersendirian

Pertanyaan:

Assalamualaikum ustaz,
Bolehkah dilakukan qunut nazilah sewaktu solat seorang diri? Adakah qunut nazilah hanya boleh dilakukan di dalam solat fardhu sahaja?

Jawapan:

Maksud nazilah ialah umat Islam ditimpa ketakutan, kemarau, wabak penyakit dan sebagainya. Qunut Nazilah adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. Antara hadith yang menceritakan Nabi s.a.w melakukan qunut nazilah ialah:

1. Riwayat Ibnu Abbas:

قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال " سمع الله لمن حمده " من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه . 1445 – sunan Abu Dawud

Terjemahan:
Rasulullah S.A.W. melakukan qunut satu bulan berturut-turut pada solat Zhuhur, Ashar, Maghrib, ‘Isya dan Subuh di akhir setiap solat, yakni apabila baginda telah membaca “Sami’allaahu liman hamidah dari raka’at terakhir, baginda S.A.W. mendo’akan kecelakaan atas mereka, satu kabilah dari Bani Sulaim, Ri’il, Dzakwan dan Ushayyah sedangkan orang-orang yang di belakang beliau mengaminkannya

2. Riwayat Anas Ibn Malik:

دَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Terjemahan:
Rasulullah s.a.w berdoa (keburukan dan kecelakaan) ke atas mereka yang membunuh sahabat-sahabat dalam peristiwa Bi’r Ma`unah tiga puluh pagi. Baginda s.a.w berdoa (keburukan dan kecelakaan) kepada kabilah Ri’il, Dzakwan, Lihyan dan Ushayyah yang mengingkari Allah SWT dan RasulNya s.a.w.

Berdasarkan hadis di atas jelas bahawa Rasulullajh s.a.w melakukan qunut nazilah dalam solat fardu dan berjamaah. Namun timbul persoalan bolehkah qunut`nazilah dilakukan selain solat fadhu dan ketika solat seorang diri? Ulama berselisih pandangan dalam masalah qunut nazilah kepada beberapa pandangan. Pandangan yang rajih boleh membaca qunut nazilah selain solat fardhu dan ketika solat seorang diri. Untuk melihat hujahnya sila lihat di alamat berikut: http://www.islamadvice.com/nasiha/nasiha197.htm

Sekian Wallahu A’lam

Rujukan:
1) sunan Abu Dawud
2) Sahih Muslim Syarah Nawawi 5/ 178, Kaherah: al-Rayyan li al-Turath
3) Subul al-Salam 1/ 376, Beirut: Dar al-Kitab al-`Arabi
4) website: http://www.islamadvice.com/nasiha/nasiha197.htm

Disediakan oleh:
Ustaz Razali Musa
Ahli Panel MUIS