iDAN

19 Mei 2016

Azim & UPSI


UPSI Proton City Tg Malim, Tanjung Malim

Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan (Calon Sains dan Sastera)

mungkinkah boleh sambung >>> Ijazah  Rekabentuk Animasi Ijazah >>> Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk (Pengiklanan)

Memenuhi Syarat Am dan
Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian 6C/Gred C dalam mata pelajaran berikut pada peringkat SPM :

1. Matematik dan
2. Teknologi Maklumat dan Komunikasi/Produksi Multimedia/Grafik Berkomputer/ Sains/Kimia/Fizik atau ;
3. Salah satu (1) subjek Kejuruteraan:
    a. Pengajian Kejuruteraan Mekanikal;
    b. Pengajian Kejuruteraan Awam;
    c. Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
    d. Teknologi Kejuruteraan

dan Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran  Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.

Dekan
Dr. Maizatul Hayati binti Mohamad Yatim
Tel : +605-450 5882
E-Mel : maizatul@fskik.upsi.edu.my / dekan@fskik.upsi.edu.my

Timbalan Dekan (Akademik dan Pembangunan Pelajar)
Dr. Ramlah binti Mailok
Tel : +605-450 5693... 2x engage 2x engage lagi
 mramlah@fskik.upsi.edu.my / tda@fskik.upsi.edu.my

Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah)
Dr. Azniah bt. Ismail
Tel : Tel: +605-450 5053... 1x tiada jawapan
1x tiada jawapan...
E-Mel : azniah@fskik.upsi.edu.my / tdp@fskik.upsi.edu.my

Tiada ulasan: