26 Jun 2011

03.3 - Bahasa Komunikasi

TCP/IP merupakan bahasa dan tatacara komunikasi (protokol) yang digunakan oleh komputer yang terdapat dalam Internet. Protokol ini digunakan untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, perkakasan rangkaian yang membentuk rangkaian Internet seperti penghala juga memahami TCP/IP.

Lapisan Komunikasi TCP/IP
Jika dilihat dalam konteks model komunikasi, TCP/IP merupakan protokol yang dibina berasaskan kepada model komunikasi empat lapisan. Setiap lapisan TCP/IP mempunyai peranan dan fungsinya yang tersendiri.

Lapisan yang teratas adalah lapisan aplikasi. Perisian e-mail dan perisian FTP berfungsi di lapisan ini. Di bawah lapisan aplikasi adalah pengangkutan. Ia bertanggungjawab mengawal pengaliran data dan kesahihan data. Jika terdapat kesesakan dalam rangkaian, maka lapisan ini akan cuba melambatkan pengaliran data supaya kesesakan dapat dikurangkan.

Lapisan komunikasi TCP/IP dan fungsinya

Rajah. 3.5 Lapisan komunikasi TCP/IP dan fungsinya.

Dibawah lapisan pengangkutan pula adalah lapisan rangkaian. Lapisan ini Cuma berfungsi menyalurkan data ke laluan yang telah ditentukan berdasarkan kepada destinasi data. Lapisan yang terbawah sekali ialah lapisan fizikal. Lapisan ini bertanggungjawab menukarkan data yang hendak dihantar ke destinasinya kepada isyarat elektronik untuk disalurkan melalui talian tembaga, gentian optik dan sebagainya.

Tiada ulasan: