26 Jun 2011

03.31 - Protokol-protokol Utama dalam TCP/IP

Protokol-protokol Utama dalam TCP/IP

TCP/IP merupakan gabungan beberapa protokol. TCP/IP berfungsi dengan bantuan protokol-protokol lain yang menjalankan fungsi yang khusus di lapisan komunikasi yang berbeza-beza.

Setiap protokol dalam TCP/IP dianggap sebagai satu modul bebas yang mempunyai peranannya yang tersendiri. Dengan menggunakan konsep modul ini, maka ciri-ciri fleksibel dan reliable yang diperlukan oleh TCP/IP boleh dilaksanakan dengan mudah.

Perkaitan di antara protokol-protokol di TCP/IP

Rajah 3.6 Perkaitan di antara protokol-protokol di TCP/IP

Semua protokol dalam TCP/IP adalah penting, tetapi yang terpenting adalah TCP dan IP. TCP memastikan komunikasi berjalan dengan baik dan bungkusan komunikasi yang dihantar sampai tanpa sebarang kerosakan. IP pula adalah protokol yang digunakan oleh semua protokol yang di atasnya untuk menyalurkan bungkusan komunikasi (datagram IP) ke destinasinya. Dengan itu, ia menjadi tunggak kepada TCP/IP. IP tidak memastikan sama ada bungkusan sampai ke destinasinya atau tidak. Ia cuma menyalurkan bungkusan ke laluan yang seterusnya dengan harapan ia sampai. Ataupun dengan kata lain, TCP membekalkan TCP/IP dengan ciri-ciri reliable yang diperlukan. IP pula memberikannya kefleksibelan dalam menghantar bungkusan komunikasi. Itulah sebabnya TCP/IP dinamakan dengan protokol TCP dan IP. Fungsi beberapa protokol utama dalam TCP/IP ditakrifkan dalam jadual berikut.

Protokol-protokol Utama dalam Lapisan Pengangkutan

Protokol Fungsi Rujukan
TCP Transmission Control Protocol adalah protokol yang membolehkan aliran data secara dua hala, memastikan data sampai dengan selamat dan betul dan mengawal pengaliran data di antara dua hos. RFC 793
UDP User Datagram Protocol adalah protokol yang menghantar data ke sesebuah hos tanpa menghiraukan sama ada data itu sampai atau tidak. UDP tidak reliabel seperti TCP. RFC 768

Protokol-protokol Utama dalam Lapisan Aplikasi

Protokol Fungsi Rujukan
SMTP Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol yang menyatakan bagaimana sebuah hos menghantar e-mail ke hos lain, iaitu bagaimana penghantar dan penerima harus berkomunikasi semasa penghantaran e-mail. RFC 821

RFC 822

TELNET Protokol yang membolehkan sebuah hos disambungkan ke sebuah hos multi-pengguna sebagai terminal RFC 854
FTP File Transfer Protocol adalah protokol yang menyatakan bagaimana fail harus dipindahkan dari satu hos ke hos lain. RFC 959
TFTP Trivial File Transfer Protocol adalah protokol yang pada asasnya sama seperti TP tetapi tidak reliabel seperti FTP. RFC 1350

Protokol-protokol Utama dalam Lapisan Rangkaian

Protokol Fungsi Rujukan
IP Internet Protocol adalah protokol yang menyatakan bagaimana datagram IP harus dibina dan bagaimana datagram IP disalurkan dari satu hos ke hos yang lain sehingga sampai ke destinasinya. IP memahami mesej ralat dan kawalan yang dihasilkan oleh ICMP. RFC 791
ICMP Internet Control Message Protocol adalah protokol yang boleh digunakan bagi melaporkan masalah yang berkaitan dengan penghantaran datagram IP ke hos yang menghantarnya seperti pembuangan datagram IP semasa berlaku kesesakan. ICMP sering dianggap sebagai sebahagian dari IP RFC 792
IGMP Internet Group Management Protocol adalah protokol yang digunakan oleh hos dan penghala yang menyokong system multicasting untuk menyatakan keahlian kumpulan multicast. RFC 1112

Protokol-protokol Utama dalam Lapisan Fizikal

Protokol
Fungsi
Rujukan
ARP
Address Resolution Protocol adalah protokol yang mengikat alamat fizikal kad rangkaian dengan alamat logical yang dipanggil alamat IP.
RFC 826
RARP
Reverse Address Resolution Protocoladalah protokol yang digunakan oleh sesebuah hos untuk mendapatkan alamat IP daripada hos lain berdasarkan alamat fizikal yang ada padanya. Ia lazimnya digunakan oleh hos yang tidak mempunyai cakera keras untuk menyimpan alamat IP.
RFC 903

Tiada ulasan: