26 Jun 2011

03.36 - Pelayan Proksi

Pelayan Proksi

Pelayan proksi diwujudkan bagi mengurangkan beban atau mengurangkan kesesakkan sesebuah talian yang menyambungkan dua rangkaian. Penggunaannya amat kritikal terutamanya bila keadaan talian sudah hamper dengan had kemampuanya.

Didalam sebuah rangkaian yang mempunyai pelayan proksi, semua komputer yang terdapat dalam rangkaian tersebut akan menghubungi proksi sebelum ia mendapatkan sesuatu dari luar rangkaian seperti fail dari pelayan FTP atau halam WWW. Jika fail atau halaman yang hendak diambil terdapat pada proksi, maka komputer yang meminta boleh mengambilnya dari proksi tanpa perlu mengambilnya dari luar rangkaian. Oleh itu, penggunaan talian ke luar rangkaian dapat dikurangkan.

Pelayan proksi mengawal penggunaan talian ke luar rangkaian

Rajah 3.12 Pelayan proksi mengawal penggunaan talian ke luar rangkaian

Sekiranya fail yang hendak diambil tidak terdapat pada pelayan proksi, maka ia akan mengambil fail tersebuit dan menyimpannya di dalam cakera keras dan menyalurkanya ke komputer yang meminta. Apabila fail yang sama diminta, proksi akan menghantar fail tersebut kepada komputer yang memintanya dan ini akan mengurangkan penggunaan sambungan ke luar.

Tiada ulasan: