26 Jun 2011

03.37 - SLIP dan PPP

SLIP dan PPP

Serial Line Internet Protocol – SLIP dan Point –to- Point Protocol –PPP adalah dua protokol yang membolehkan komputer yang menggunakan talian bersiri (serial line) seperti talian telefon berkomunikasi dengan komputer dalam Internet yang menggunakan protokol TCP/IP.

Dengan bantuan modem dan SLIP atau PPP, komputer pengguna bole disambungkan terus ke Internet melalui talian telefon. Ini membolehkan pengguna mengguna aplikasi-aplikasi Internet seperti e-mail, FTP, TELNET, Gopher dan lain-lain dari rumah.

SLIP/PPP menghubungkan komputer pengguna dengan Internet melalui talian telefon

Rajah 3.13 SLIP/PPP menghubungkan komputer pengguna dengan Internet melalui talian telefon

Tiada ulasan: