26 Jun 2011

Perkembangan Internet

Dalam masa yang singkat, Internet telah berjaya membawa pelbagai perubahan kapada masyarakat. Banyak perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang timbul akibat kewujudan Internet. Perubahan ini tidak mungkin dapat difahami dan ditangani dengan berkesan jika kita mengenepikan sama sekali sejarah penubuhan dan pembangunan Internet itu sendiri.

ms17

Oleh itu,adalah menjadi matlamat tapak ini untuk mendedahkan pembaca tentang pelbagai aspek penting dalam sejarah penubuhan dan pembangunannye supaya isu-isu seperti kesukaran mengawal pengguna Internet dapat difahami asal usulnya dan seterusnye ditangani dengan pendekatan yang wajar. Dalam tapak ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana falsafah, semangat dan budaya ini telah diterapkan ke dalam Internet oleh penyelidik yang membangunkannya. Tapak ini juga akan memperkenalkan kepada pembaca tokoh-tokoh penting yang telah membangunkan Internet.

Tiada ulasan: