26 Jun 2011

MetaCrawler

MetaCrawler (www.metacrawler.com)

MetaCrawler adalah enjin pencari yang agak berbeza daripada enjin pencari yang lain kerana ia mencari maklumat bukan di dalam internet tetapi di dalam pangkalan maklumat enjin pencari yang lain seperti Alta Vista, Excite, Lycos, Infoseek dan WebCrawler. Ia juga turut mencari maklumat dalam Yahoo!

Antaramuka MetaCrawler amat mudah digunakan. Ia mengandungi menu bagi memilih ruangan pencarian, petak untuk memasukkan kata kunci dan petak untuk opsyen pencarian. MetaCrawler boleh membuat pencarian maklumat di dalam Web atau USENET atau mencari produk computer dan fail. Bagi opsyen pencarian pula, MetaCrawler akan mendapatkan dokumen mengikut opsyen yang dipilih seperti berikut:

  • all – bagi mendapatkan dokumen yang mengandungi kesemua kata kunci yang digunakan
  • any – bagi mendapatkan dokumen yang mengandungi mana-mana satu kata kunci yang digunakan
  • as a phrase – bagi mendapatkan dokumen yang mengandungi frasa yang terdiri daripada kata kunci yang dimasukkan.

Rajah 4.8 Antaramuka pencarian mudah MetaCrawler.

MetaCrawler akan melakukan 10 pencarian setiap satu dalam Alta Vista, Excite, Lycos, Infoseek, WebCrawler dan Yahoo! apabila butang Search diklikkan.

MetaCrawler juga membenarkan pengguna membuat pencarian yang lebih kompleks dengan memasuki pautan

yang dipanggil Power Search. Di sini pengguna boleh mengarahkan MetaCrawler membuat pencarian mengikut lokasi geografi (melalui petak Results from:) dan bilangan pencarian yang perlu dibuat dalam Alta Vista, Excite, Lycos, Infoseek, WebCrawler dan Yahoo! (petak Results per source:)

Tiada ulasan: