26 Jun 2011

Sejarah Permulaan Internet 4

ms210

Rajah 2.2 ARPANET berkembang menjadi 15 nod dan 23 hos (september 1971)

Rangkaian Pensuisan Bungkusan

Idea untuk membina sebuah rangkaian komunikasi tahan lasak yang mampu berfungsi dalam scnario peperangan nuclear yang dahsyat timbul ketika peperangan dingin di antara Amerika Syarikat dan Soviet Union mula memuncak. Atas tajaan angkatan tentera Amerika Syarikat, satu kajian tentang penubuhan rangkaian ini telah dibuat oleh RAND Corporation. Kajian itu tidak banyak diketahui oleh umum, termasuk ARPA. Pada tahun 1962, satu laporan tentang konsep rangkaian ini telah dikemukakan oleh penyelidik utama RAND, Paul Baran. Dalam laporannya, Baran berpendapat bahawa sebuah rangkaian komputer yang tahan lasak sekurang- kurangnya mesti mempunyai dua ciri-ciri berikut:

  • tidak mempunyai pusat, iaitu bersifat ternyahpusat (decenteralised)
  • mempunyai sambungan yang berlebihan antara satu nod yang lain (redundancy)

ms211

Rajah 2.3 Topologi rangkaian terpusat ternyahpusat dan tersebar

Sebuah rangkaian yang berpusatkan kepada mana-mana satu nod ternyata tidak tahan lasak ialah rangkaian yang tidak mempunyai pusat sama sekali di mana setiap nod mempunyai sambungan ke semua nod yang lain. Rangkaian yang sedemikian dipanggil rangkaian ternyahpusat. Bagi rangkaian ternyahpusat, setiap nod mempunyai status yang sama pada nod yang lain. Tidak ada mana-mana satu nod yang lebih penting dari yang lain sehinggakan kerosakan yang berlaku kepadanya boleh melumpuhkan komunikasi di antara nod-nod yang lain. Rangkaian yang sedemikian boleh dikatakan tahan lasak. Keadaan ini berbeza jika dibandingkan dangan rangkain terpusat di mana nod yang menjadi pusat sudah tentu mempunyai status dan kepentingan yang lebih tinggi dari nod yang lain kerana kerosakan yang berlaku kapadanya akan menjejaskan komunikasi antara semua nod lain. Walaupun ia tahan lasak, rangkaian ternyahpusat yang ideal ini adalah sangat kompleks untuk diurus dan memerlukan belanja yang besar untuk dibina. Oleh yang demikian, sebuah rangkaian yang lebih murah dan praktikal boleh dibina dengan menggabungkan cirri-ciri rangkaian terpusat dan ternyahpusat bagi membentuk sebuah rangkaian yang dikenali sebagai rangkaian (distributed network)

Tiada ulasan: