26 Jun 2011

Sejarah Permulaan Internet 7

Ketika NPC siap dibina, bilangan nod dalam ARPANET telah meningkat lebih daripada 12. Sementara itu, pelbagai jenis perisian komunikasi dan aplikasi termasuk versi percubaan NPC juga telah dibina dan digunakan Apabila NPC telah diterima pakai oleh ARPANET sebagai protokol komunikasi asas yang standat, maka pembangunan aplikasi ARPANET seperti permindahan fail e-mel menjadi lebih mudah dan teratur. Setelah pelbagai aplikasi dibangunkan, ARPA pada Oktober 1972 telah mengganjurkan satu demontrasi aplikasi ARPANET untuk dicuba oleh orang awam. Demontrasi ini telah berlangsung dengan jayanya. Rangkaian ARPANET telah berjaya menampung bungkusan komunikasi yang sangat banyak ketika demontrasi berlangsung tanpa mengalami sebarang masalah. Ini menyakinkan penyelidik yang terlibat bahawa rangkaian pensuisan bungkusan benar-benar boleh berfungsi.

ms24

Apabila bilangan nod dalam ARPANET terus meningkat dan lokasi nod semakin terbesar maka keperluan untuk menggunakan sebuah protokol yang lebih fleksibel dan reliable untuk beroperasi dengan lebih baik dalam rangkaian yang semakin tersebar. Berasaskan kepada dua keperluan utama inilah maka sebuah protokol yang kini dikenali sebagai TPC/IP seharusnya boleh digunakan untuk menyambungkan rangkaian-rangkaian yang berasingan diantara satu sama sekali. Setelah lebih sembilan tahun ia diuji dan diperbaiki akhirnya TPC/IP telah diterima pakai oleh ARPANET sebagai satu-satunya protocol rasmi rangkaian pada tahun 1983.

Tiada ulasan: