26 Jun 2011

Koridor Raya Multimedia 1

Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Coridor Msc) merupakan usaha kerajaan untuk menyediakan presarana dan persekitaran yang sesuai bagi membawa Malaysia masuk bagi abad ke-21. Jika jalan dan lebuh raya merupakan prasarana yang sangat penting dalam era perindustrian, maka era maklumat memerlukan lebuh raya maklumat.

ms33

MSC merupakan sebuah pelantar ujian (test-bed). Ia dibina dengan prasarana rangkaian yang berkelajuan tinggi bagi menyokong perjalanan aplikasi multimedia yang melibatkan pengaliran data yang banyak pada kadar serta kelajuan yang tinggi. Aplikasi-aplikasi multimedia ini merupakan aplikasi yang akan mencorak cara kita menjalankan aktiviti pada abad ke-21. Jika Internet lahir daripada ARPANET, maka MSC diharapkan akan dapat melahirkan sebuah ‘Internet’ masa depan yang jauh lebih canggih daripada Internet yang ada sekarang. MSC adalah lebih unik berbanding dengan ARPANET kerana ia mendapat sokongan yang lebih padu daripada pihak pemerintah. Isu-isu yang kritikal kepada kejayaan MSC, seperti keperluan terhadap undang-undang siber yang boleh melindungi semua pihak yang terlibat dalam MSC, sudah ditangani. MSC juga dibina berasaskan teknologi Internet yang sudah terbukti kemampuan dan kecanggiahannya.

Apakah MSC?

Seperti Internet, apa juga yang berkaitan dengan MSC boleh digunakan untuk menyatakan apakah MSC. Untuk memahami MSC secara koprehensif dan menyeluruh maka satu pendekatan yang lebih sistematik diperlukan untuk mendefenisikan MSC.Ini boleh dibuat berpandukan kepada struktur logical Msc itu sendiri. Seperti Internet, lapisan terbawah MSC merupakan lapisan prasarana rangkaian yang menghubungkan satu rangkaian dengan rangkaian yang lain. Dlam konteks lapisan ini, MSC merupankan rangkaian kelajuan tinggi yang menghubungkan segi tiga KLIA, Putrajaya dan KLCC serta kaawasan di sekitarnya. Oleh kerana MSC menggunakan teknologi Internet maka lapisan yang seterusnya adalah lapisan protocol TPC/IP atau protocol yang sesuai dengan TPC/IP. Dalam konteks lapisan ini, tidak ada perbezaan di antara MSC dan Internet. Di atas lapisan protocol adalah lapisan aplikasi yang terdiri daripada aplikasi Internet yang piawai seperti World Wide Web dan aplikasi tedak piawai yang berasaskan TPC/IP seperti aplikasi siding video (video conferencing). Seperti lapisan dibawahnya, lapisan ini tidak membezakan diantara Internet dan MSC. Berasaskan kepada aplikasi Internet atau aplikasi khusus yang berasaskan TPC/IP, maka pelbagai perkhidmatan boleh diberikan kepada pengguna. Dalam konteks MSC, terdapat tujuh perkhidmatan yang diberikan tumpuan yang khusus. Tujuh perkhidmatan khusus ini juga dipanggil sebagai aplikasi perdana MSC

Aplikasi Perdana MSC
Aplikasi Internet dan TCP/IP
TCP/IP
Rangkaian yang menghubungkan kawasan sekitar KLIA, Putrajaya dan KLCC

Rajah 2.6 Struktur Logikal MSC

Tiada ulasan: