26 Jun 2011

05.41 - Bagaimana E-Mel berfungsi 2

Menghantar Fail Binari

Utusan yang sesuai boleh dihantar melalui e-mel adalah utusan yang dibina dengan menggunakan aksara ASCII. Ini menyebabkan e-mel tidak boleh digunakan untuk menghantar fail selain daripada fail ASCII. Bagaimanapun, kebanyakan fail yang digunakan untuk bekerja terdiri daripada fail grafik, fail pemprosesan perkataan dan program, fail audio dan fail video. Semua ini adalah fail binari. Untuk membolehkan sebuah fail binary dihantar bersama e-mel, ia perlu dikodkan kepada fail ASCII terlebih dahulu sebelum dihantar kepada penerima. Apabila telah diterima, fail ASCII yang mewakili fail binary asal ini perlu dinyahkodkan bagi membina fail binary asal. Berikut adalah kandungan sebuah fail binary yang telah dikodkan kepada fail ASCII dengan menggunakan program pengkodan yang dipanggil UUENCODE.

102

Terdapat beberapa piawai atau skema yang boleh digunakan untuk mengkod fail binari kepada fail ASCII untuk dihantar melalui e-mel. Antara piawai yang paling kerap digunakan adalah MIME dan Unix-to-Unix Code-UUCODE. Dalam piawai UUCODE, pengkodan fail binary kepada fail ASCII boleh dilakukan oleh program yang dipanggil UUENCODE. Manakala penyahkodan fail ASCII yang telah dikodkan dengan menggunakan UUENCODE boleh dilakukan oleh program yang dipanggil UUDECODE. Apa yang penting dalam proses pengkodan dan penyahkodan ialah kedua-duanya mesti dilakukan dengan menggunakan piawai yang sama.

Kebanyakkan perisian pelanggan e-mel seperti Eudora dan Pine menggunakan piawai MIME untuk menghantar fail binary. Bagaimanapun, kebanyakan program pelanggan e-mel kini membolehkan penggunanya memilih piawai yang sesuai untuk memastikan supaya penghantar dan penerima mempunyai pilihan untuk menggunakan piawai yang sesuai.

Tiada ulasan: