26 Jun 2011

03.35 - TCP/IP dan Komunikasi Pelanggan Pelayan

TCP/IP dan Komunikasi Pelanggan Pelayan

Semasa pelanggan dan pelayan berkomunikasi di antara satu sama lain, komunikasi berlaku dalam bentuk lapisan dengan lapisan iaitu lapisan aplikasi pelanggan akan berhubung dengan lapisan aplikasi pelayan, lapisan pengangkutan dengan lapisan pengangkutan dan seterusnya. Dalam kata lain, hanya lapisan yang sama sahaja boleh memahami antara satu sama lain.

Data yang hendak dihantar melalui Internet ke destinasinaya dipecahkan kepada unit yang lebih kecil (bungkusan) supaya komunikasi dalam rangkaian yang tersebar boleh berjalan dengan lebih lancar. Jika ada bungkusan yang rosak atau hilang, ia tidak akan menjejaskan keseluruhan komunikasi. Ia juga boleh diganti dengan mudah. Proses pemecahan data ini dilakukan sejajar dengan apa yang dikehendaki dalam melaksanakan komunikasi berasaskan teknologi pensuisan bungkusan.

Unit terkecil sebelum data ditukarkan kepada gelombang elekgromagnet untuk disalurkan ke dalam rangkaian Internet ialah datagram IP. Setiap datagram IP mempunyai alamat IP bagi komputer yang akan menerima data. IP ini akan membolehkan penghala menyalurkanya ke laluan tertentu untuk sampai ke destinasinya. Datagram IP juga mengandungi alamat IP bagi komputer yang menghantar data. Penghala yang terdapat dalam laluan datagram IP akan melihat alamat penerima yang ada pada datagram IP dan menyalurkannya ke laluan berasaskan kepda jadual laluan yang ada padanya.

Isyarat elektrik yang diterima akan ditukar kepada datagram IP dan kemudiannya ke segmen TC. TCP pula akan mengatur segmen TCP mengikut label yang ada padanya untuk membentuk data asal.

Datagram IP yang sampai tidak semestinya sampai mengikut turutan asal. Ini kerana penghala yang menyalurkan datagram IP di dalam Internet mungkin menyalurkannya ke laluan yang berbeza menyebabkan ia tidak sampai dengan turutan yang sepatutnya. Apabila IP menukar datagram IP ke segmen TCP, maka menjadi tugas TCP untuk menyusunya dalam turutan yang betul sebelum ia ditukar kepada data asal yang boleh digunakan oleh aplikasi. TCP juga memastikan komunikasi berjalan lancar. Sekiranya ada segment TCP yang rosak, TCP bagi komputer yang menerima (TCP penerima) akan meminta TCP bagi komputer yang menghantar (TCP penghantar) untuk menghantar semula segmen yang rosak itu. Jika ia lewat sampai, maka TCP penerima akan menganggap ia hilang dan akan meminta TCP penghantar untuk menghantar semula segmen yang terlibat. Jika banyak segmen yang rosak atau hilang, maka komunikasi tidak boleh berjalan lancar kerana TCP penerima akan terus meminta TCP penghantar menghantar semula segmen tersebut.

Komunikasi antara lapisan-lapisan dalam TCP/IP

Rajah 3.9 Komunikasi antara lapisan-lapisan dalam TCP/IP

Proses pemecahan data

Rajah 3.10 Proses pemecahan data

Proses penyatuan data

Rajah 3.11 Proses penyatuan data

Tiada ulasan: