26 Jun 2011

03.41 - Nama Domain

Nama Domain

Nama domain (domain name) adalah nama yang digunakan untuk mewakili alamat IP. Nama domain lebih mudah diingat berbanding alamat IP. Nama domain juga boleh melambangkan latar belakang sesebuah hos, get laluan atau penghala yang diwakilinya dengan lebih tepat dan bermakna. Satu alamat IP boleh diwakili dengan lebih dari satu nama, dipanggil alias.

Contoh sebuah Struktur domain nama

Rajah 3.15 Contoh sebuah Struktur domain nama

Tiada ulasan: