26 Jun 2011

Prasarana Rangkaian

Rangkaian fizikal merupakan asas kepada segalanya. Tanpa rangkaian fizikal, Internet tidak boleh wujud. Rangkaian Internet, seperti mana-mana rangkaian yang lain, dibina dengan menggabungkan perkakasan asas rangkaian yang terdiri daripada pengulang, jambatan, penghala dan get laluan. Perkakasan ini membentuk lebuh raya maklumat apabila ia disambungkan di antaranya bagi membolehkan hos-hos berkomunikasi.

Rangkaian Kawasan Setempat

Rangkaian dan komponen-komponen asas rangkaian

Rajah 3.1 Rangkaian dan komponen-komponen asas rangkaian.

Rangkaian Kawasan setempat (Local Area Network-LAN ) adalah rangkaian komputer yang dibina meliputi satu kawasan kerja yang kecil seperti dalam satu ruang pejabat atau bangunan yang sama. Di dalam LAN, seperti rangkaian A1, A2 dan A3 (Rajah 3.1), komputer yang membentuk rangkaian boleh disambungkan di antara satu sama lain secara langsung dengan menggunakan kad antaramuka rangkaian yang dimasukkan ke dalam slot tambahan yang terdapat dalam computer. Rangkaian yang sedemikian mempunyai saiz fizikal yang terhad kerana komputer dalam rangkaian tidak boleh melebihi jarak maksimum yang di tetapkan. Jika rangkaian seperti ini perlu dibina bagi meliputi satu kawasan yang luas, seperti rangkaian A2 (Rajah 3.1), maka pengulang perlu digunakan untuk menyambungkan dua bahagian atau segmen yang berjauhan di dalam rangkaian yang sama.

Dua rangkaian bebas, dekat atau jauh, boleh di sambungkan di antara satu sama lain bagi membentuk sebuah LAN yang lebih besar dengan menggunakan jambatan seperti yang dilakukan pada rangkaian A1, dan A2 (Rajah 3.1). Jambatan berbeza daripada pengulang kerana ia boleh menyambungkan dua LAN yang berasingan manakala pengulang pula hanya menyambungkan dua bahagian LAN yang sama yang berada jauh di antara satu sama lain.

Membina Rangkaian

Dua rangkaian bebas juga boleh disambungkan di antara satu sama lain dengan menggunakan penghala seperti yang dilakukan pada rangkan A dan C, B dan C serta C dan D (Rajah3.1). Penghala lazimnya digunakan untuk menyambungkan rangkaian-rangkaian yang lebih besari dikenali sebagai rangkaian kawasan luas (Wide Area Network –WAN). Penghala berbeza daripda jambatan kerana kebolehannya menyambungkan dua rangkaian bebas melalui talian yang menggunakan protokol komunikasi yang berbesa daripada protokol rangkaian.

Penghala merupakan komponen rangkaian yang sangat penting dalam Internet kerana ia adalah perkakasan yang menyambungkan rangkaian di antara satu sama lain bagi membentuk rangkaian Internet yang sangat besar. Sambungan di antara satu penghala dengan penghala yang lain boleh dianggap sebagai satu laluan. Oleh itu, sebuah penghala yang disambungkan ke dua penghala yang berasingan mempunyai dua laluan yang berasingan. Apabila dua komputer dalam Internet berkomunikasi di antara satu sama lain maka lazimnya bungkusan komunikasi dari kedua-dua buah komputer akan dihantar oleh penghala-penghala yang terlibat dari satu laluan ke laluan yang lain sehingga ia sampai ke destinasinya. Jumlah laluan (hop) dari satu penghala ke penghala yang lain ini bergantung kepada bilangan rangkaian yang terdapat di antara kedua buah komputer tersebut. Jika mana-mana satu daripada penghala yang terlibat tidak menghantar bungkusan komunikasi ke laluan yang betul, maka bungkusan tidak akan sampai ke destinasinya. Dengan itu dua komputer yang terlibat tidak boleh berkomunikasi.

Adakalanya rangkaian tersebut perlu disambung dengan menggunakan bahasa komunikasi yang berbeza-beza. Oleh yang demikian, penghala yang digunakan mesti boleh memahami dan menterjemahkan bahasa-bahasa komunikasi yang digunakan. Penghala yang sedemikian dipanggil get laluan (gateway).

Tiada ulasan: