26 Jun 2011

03.4 - Sistem Alamat dan Nama

Sistem alamat dan nama Internet amat penting diketahui untuk membolehkan Internet diguna dengan berkesan.

Alamat Protokol Internet

Setiap komputer dalam Internet mempunyai identity unik yang dipanggil sebagai alamat protokol Internet ( Internet Protocol address atau IP address ). Alamat yang unit membolehkan komputer dalam Internet berkomunikasi di antara satu sama lain dengan menghantar dan menerima data tanpa sebarang kekeliruan. Alamat IP adalah satu nombor empat bait. Nilai yang boleh diambil oleh setiap bait adlah dari 0 hingga 255. Berikut adalah beberapa contoh alamat IP.
121.16.231.7
161.142.16.62
224.171.7.80

Setiap titik disebut sebagai dot. Contohnya, 192.228.128.18 disebut sebagai 192 dot 228 dot 128 dot 18.

Pengagihan alamat IP kepada organisasi yang ingin bersambung ke Internet dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab menguruskannya. Di Malaysia, ia dilakukan oleh MyNIC. Organisasi yang telah menerima alamat-alamat IP ini kemudiannya boleh mengagihkan kepada ahlinya secara statik atau dinamik bergantung kepada keadaan.

Dr Ahmad Zaharim bin Abdul Aziz

Tiada ulasan: