26 Jun 2011

03.42 - Sistem Nama Domain

Sistem Nama Domain

Sistem nama domain (domain name system-DNS) adalah satu system menamakan alamat IP dengan nama domain yang dibina dengan mengabungkan nama domain paras tinggi dan nama subdomain yang terdapat di bawahnya. Di dalam system nama domain, setiap domain paras tinggi dibahagikan kepada beberapa domain paras rendah dan begitulah seterusnya mengikut satu sistem yang berhirarki.

Setiap domain paras tinggi mempunyai pentadbir yang bertanggungjawab mewujudkan dan mendaftarkan subdomain di bawahnya. Dengan demikian, pengurusan domain adalah ternyahpusat dan DNS boleh juga dianggap sebagai sebuah pangkalan maklumat tersebar yang menyimpan nama-nama domain di bawahnya. Contohnya, JPJ akan berbincang dengan MyNIC bagi mendapatkan nama domain di bawah domain kerajaan (domain GOV). Jabatan ini kemudiannya boleh mewujudkan subdomainnya sendiri seperti domain WWW dan domain FTP.

Tiada ulasan: