26 Jun 2011

Melakukan Pencarian

Fasa 3 : Melakukan Pencarian

Untuk mendapatkan hasil pencarian yang baik, pencari harus tahu selok belok kandungan direktori dan bagaimana melakukan pencarian maklumat di dalam direktori yang hendak digunakan. Pengguna juga harus tahu menggunakan operator pencari maklumat yang terdapat dalam sesebuah enjin pencari maklumat bagi menggunakan enjin pencari maklumat yang berkesan.
Terdapat beberapa panduan umum menggunakan enjin pencari maklumat.

  • Gunakan kata kunci yang unik bagi mewakili sesuatu subjek yang hendak dicari dan elak dari menggunakan kata kunci yang umum.
  • Gunakan sinonim, iaitu perkataan sama erti atau perkataan yang berkaitan dengan maklumat asal yang hendak dicari dan buat pencarian menggunakan perkataan tersebut.
  • Buat pencarian dengan melihat maklumat yang hendak dicari dari aspek yang berbeza-beza.
  • Gunakan operator logik atau operator yang boleh menapis maklumat bagi menghasilkan pencarian yang tepat.
  • Gunakan tanda petikan (frasa) di mana mungkin.
  • Cari maklumat dalam kumpulan berita USENET untuk mengetahui perkembangan yang terbaharu mengenai sesuatu subjek.

Satu cara lain yang boleh digunakan untuk mencari maklumat adalah dengan bertanyakan kepada kumpulan berita USENET atau senarai mel yang terlibat dengan perbincangan mengenai maklumat yang hendak dicari. Setelah mendapat maklumat daripada ahli perbincangan, adalah baik dikumpul dan disusun maklumat yang telah diterima untuk disebarkan semula kepada kumpulan perbincangan sebagai tanda penghargaan. Tabiat berkongsi maklumat seperti ini adalah sangat baik dan harus dipupuk.

Tiada ulasan: