26 Jun 2011

Mengumpul dan Menilai Hasil Pencarian

Fasa 4 : Mengumpul dan Menilai Hasil Pencarian

Setelah maklumat yang dikehendaki diperoleh dan dinilai secara ringkas, maka sampailah masanya untuk menilai keseluruhan maklumat yang diterima dalam konteks mencapai keseluruhan objektif yang dikehendaki. Dalam pencarian yang mempunyai objektif yang ringkas, fasa ini lazimnya tidak perlu dilakukan. Penilaian boleh dibuat apabila maklumat dihasilkan oleh enjin pencari maklumat di akhir setiap pencarian. Bagaimanapun, dalam penyelidikan yang serius di mana objektifnya lebih kompleks, seperti menyediakan kertas polisi atau teks ucapan, penilaian yang teliti harus dibuat.

Dalam membuat penilaian, terdapat beberapa perkara yang harus diteliti untuk memastikan kesahihan dan kebenaran maklumat yang diterima sebelum ia boleh digunakan sebagai bahan penyelidikan. Antaranya adalah :

  • Latar belakang organisasi yang mengendalikan lokasi
  • Berapa lama lokasi sudah wujud
  • Individu yang menulis artikel
  • Latar belakang individu yang menulis artikel dalam Internet (cuba gunakan DejaNews)

Tiada ulasan: