26 Jun 2011

Indeks Kata Kunci

Pengelasan maklumat menggunakan indeks kata kunci tidak semestinya bergantung kepada perkataan kunci yang terdapat dalam artikel yang hendak diindekskan. Malah, perkataan lain yang merujuk kepada kategori maklumat seperti politik, sukan, sains hiburan dan lain-lain sering digunakan dalam pengelasan. Jadual disebelah adalah contoh indeks kata kunci. Walaupun perkataan ‘perpustakaan siber’ tidak terdapat dalam artikel tetapi ia digunakan kerana dapat menggambarkan kandungan artikel itu dengan baik. Kebaikan indeks kata kunci ialah maklumat dalam Internet boleh dicari dengan menggunakan terminology yang standard seperti arts, education, science, internet dan sebagainya. Bagaimanapun, kelemahannya ialah ia hanya boleh dibentuk dengan bantuan manusia. Pakar-pakar dalam bidang yang tertentu akan membaca dan menilai maklumat sebelum mengelaskannya mengikut kategori tertentu. Enjin yang menggunakan pengelasan indeks kata kunci mempunyai pengkalan maklumat yang kecil kerana proses pengelasan yang memakan masa.

Tiada ulasan: