26 Jun 2011

Mencari Maklumat Dalam WWW

WWW

WWW secara keseluruhannya mengandungi banyak maklumat yang boleh dijadikan bahan penyelidikan. Bagaimanapun, mencari maklumat dalam WWW bukanlah perkara yang mudah kerana ia merupakan ruangan maklumat yang sangat besar dan tidak tersusun. Oleh yang demikian mencari maklumat dalam WWW memerlukan pengalaman dan kemahiran yang tinggi dalam mengatur strategi pencarian yang berkesan. Adalah menjadi objektif utama tapak ini untuk mendedahkan pembaca dengan teknik-teknik pencarian maklumat yang berkesan.

Tiada ulasan: