26 Jun 2011

Pembangunan Internet 5

Faktor yang Mendorong Perkembangan Internet

Terdapat banyak factor yang mendorong Internet berkembang dengan begitu pesat sehingga ke hari ini.
Antara factor utama ialah:

  • Keputusan ARPA membenarkan TCP/IP digunakan dengan percuma

Ini membolahkan organisasi yang berminat untuk menubuhkan rangkaian menggunakan TPC/IP sebagai protocol rangkaian mereka tanpa perlu membangunkan protocol yang berasingan. Ini telah memendekkan proses mendirikan rangkaian.

  • Internet dibentuk dengan menggunakan protocol yang berdasarkan konsep system terbuka

Ini membolahkan semua syarikat yang terlibat dalam industri komputer melibatkan diri kerana semau computer bolah berkomunikasi di antara satu sama lain tanpa mengira jenis dan jenama.

  • Kecanggihan TPC/IP itu sendiri

Kecanggihan TPC/IP membolehkan rangkaian yang kecil atau besar dibina dan disambung tanpa sebarang masalah yang serius.

  • Internet ternyahpusat dikawal dengan longgar dan birokrasinya sangat minima

Birokrasi yang minima membolehkan individu dan organisasi memperolehi sambungan ke Internet dengan segera. Ini membolehkan Internet berkembang dengan pesat.

Tiada ulasan: