Translate

||| Tentang Aku |||

Foto saya
Jenaris, Kajang Selangor, Malaysia
¤¤ Penyair nan tidak akan berhenti memaparkan sesuatu. Berkata benar biar pahit sekali pun. Kata kata biarlah membawa makna. Makna jangan berbau hina.¤¤

Perlu Baca

masalah tanah pusaka Md Sesh masih tidak selesai Klik Label: Pusaka Mengambil hak milik orang lain tanpa mengikut panduan Islam adalah HARAM; akta tanah yang dipinda oleh manusia hanya perangkap NERAKA bagi mereka yang tamak akan harta dunia

26 Jun 2011

Teknik Mencari Maklumat

Mencari maklumat dalam Internet bukanlah satu tugas yang mudah terutamanya bagi mendapatkan maklumat yang khusus. Ini kerana Internet mengandungi terlalu banyak maklumat dan maklumat ini tidak disusun secara sistematik mengikut mana satu konvensyen yang dipersetujui. Oleh yang demikian, proses pencarian maklumat harus dilakukan dengan seberapa sistematik yang boleh. Secara amnya, proses mencari maklumat boleh dibahagikan kepada lima fasa, iaitu:
  • Fasa 1 : Menentukan objektif dan skop pencarian
  • Fasa 2 : Membuat strategi pencarian
  • Fasa 3 : Malakukan pencarian
  • Fasa 4 : Mengumpul dan menilai hasil pencarian
  • Fasa 5 : Pengubahsuaian strategi

Rajah 4.18 Fasa pencarian maklumat

Adalah menjadi satu tabiat yang baik untuk menyimpan buku log supaya segala pengalaman yang diperoleh semasa mencari maklumat dapat direkodkan. Tabiat ini dapat membantu si pencari memperbaiki teknik mencari maklumatnya, di samping mempertingkatkan keberkesanan pencarian dari aspek ketepatan maklumat yang dijumpai dan masa yang diperlukan.

Tiada ulasan: