26 Jun 2011

Yahoo!

Yahoo! (www.yahoo.com)

Yahoo! merupakan direktori Internet yang pertama sekali diperkenalkan. Ia dilancarkan pada awal tahun 1994. Ia juga merupakan yang terbesar dan yang paling popular. Maklumat yang terdapat dalam Yahoo! dikelaskan mengikut kategori atau subjek yang disusun dalam struktur pokok. Antara kategori maklumat yang teratas adalah Seni dan Kemanusiaan (Arts and Humanities), Pendidikan (Education), Rekreasi dan Sukan (Recreation and Sports) dan lain-lain lagi. Hampir semua kategori ini adalah kategori umum dan popular yang berkaitan dengan aktiviti harian pengguna Internet.

Rajah 4.10 Halaman pengenalan Yahoo

Penyusunan maklumat mengikut kata kunci yang diketahui dan difahami umum menjadikan Yahoo! Mudah dijelajahi. Sebagai contoh, pengguna yang ingin mencari resepi macaroni (macaroni) boleh mencarinya dalam kategori Recreation and Sports di mana di dalamnya terdapat subkategori Cooking yang tentu sekali mengandungii pelbagai jenis resepi di dalamnya.

Rajah4.11 Sub-kategori Recreation&sports

Di dalam subkategori Cooking terdapat beberapa kategori yang berkaitan dengan makanan. Resepi yang berkaitan dengan macaroni (sejenis pasta) boleh diperoleh dengan memasuki subkategori Recepies di mana di dalamnya terdapat banyak sambungan ke halaman Web yang mempunyai resepi macaroni. Oleh kerana direktori Yahoo! sendiri merupakan sebuah direktori yang sangat besar, maka mencari maklumat di dalamnya dengan memasuki kategori satu persatu akan memakan masa yang lama. Tambahan pula satu subjek yang sama boleh di masukkan ke dalam dua atau lebih kategori yang berbeza. Untuk mengatasi masalah ini maka Yahoo! ada menyediakan enjin pencari dalaman (Alta Vista) bagi mencari sesuatu yang dikehendaki di dalamnya. Sekiranya pengguna tahu dengan jelas apa yang hendak dicari, maka kemudahan ini adalah yang terbaik untuk digunakan. Jika tidak pengguna boleh memasukkan kata kunci yang tidak umum bagi menghasilkan keputusan pencarian yang agak luas. Sekiranya pengguna tidak menjumpai apa yang dicari, maka Yahoo! boleh menyalurkan pencarian ke Internet dengan menggunakan Alta Vista.

Rajah 4.12 Beberapa resepi makaroni

Yahoo! Juga memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mencari sesuatu di dalamnya dengan menggunakan indeks. Di samping memberikan perkhidmatan direktori, Yahoo! juga membekalkan pengguna dengan maklumat semasa seperti berita, cuaca, pasaran saham dan sebagainya. Ia juga membekalkan pengguna dengan perkhidmatan mencari alamat e-mail dan alamat rumah seseorang. Kini Yahoo! bukan sahaja mengelaskan maklumat yang terdapat dalam keseluruhan Internet tetapi juga maklumat yang khusus kepada sesebuah negara dan bandaraya-bandarayanya.

Di dalam subkategori Cooking terdapat beberapa kategori yang berkaitan dengan makanan. Resepi yang berkaitan dengan macaroni (sejenis pasta) boleh diperoleh dengan memasuki subkategori Recepies di mana di dalamnya terdapat banyak sambungan ke halaman Web yang mempunyai resepi macaroni. Oleh kerana direktori Yahoo! sendiri merupakan sebuah direktori yang sangat besar, maka mencari maklumat di dalamnya dengan memasuki kategori satu persatu akan memakan masa yang lama. Tambahan pula satu subjek yang sama boleh di masukkan ke dalam dua atau lebih kategori yang berbeza. Untuk mengatasi masalah ini maka Yahoo! ada menyediakan enjin pencari dalaman (Alta Vista) bagi mencari sesuatu yang dikehendaki di dalamnya. Sekiranya pengguna tahu dengan jelas apa yang hendak dicari, maka kemudahan ini adalah yang terbaik untuk digunakan. Jika tidak pengguna boleh memasukkan kata kunci yang tidak umum bagi menghasilkan keputusan pencarian yang agak luas. Sekiranya pengguna tidak menjumpai apa yang dicari, maka Yahoo! boleh menyalurkan pencarian ke Internet dengan menggunakan Alta Vista.

Rajah 4.12 Beberapa resepi makaroni

Yahoo! Juga memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mencari sesuatu di dalamnya dengan menggunakan indeks. Di samping memberikan perkhidmatan direktori, Yahoo! juga membekalkan pengguna dengan maklumat semasa seperti berita, cuaca, pasaran saham dan sebagainya. Ia juga membekalkan pengguna dengan perkhidmatan mencari alamat e-mail dan alamat rumah seseorang. Kini Yahoo! bukan sahaja mengelaskan maklumat yang terdapat dalam keseluruhan Internet tetapi juga maklumat yang khusus kepada sesebuah negara dan bandaraya-bandarayanya.

Tiada ulasan: