26 Jun 2011

Pembangunan Internet 3

ms29

Pembangunan Protokol

Pembangunan protokol bermula hampir serentak dengan pembangunan rangkaian. ARPANET pada mulanya beroperasi dengan mengunakan Protocol Kawalan Rangkaian (Network Control Protocol-NCP). Bagi mendapatkan sebuah protokol yang lebih canggih, protokol kawalan yang lebih canggih, Protokol Kawalan Transmisi (Transmission Control Protokol-NCP) telah diperkenalkan oleh Vinton Cerf dan Bob Khan pada tahun 1974. TPC dibina dengan beranggap bahawa ARPANET itu sendiri adalah sebuah rangkaian tersebar yang tidak sesuai. Oleh itu, TCP haruslah mengandungi cirri-ciri yang fleksibel dan boleh dipercayai bagi membolehkan komputer dalam rangkaian berhubung diantara satu sama lain dengan baik. Berasaskan konsep sistem terbuka (open system), TPC terus dibina, diuji dan diperbaiki dan ahkirnya menjadi TPC/IP yang dipakai hingga ke hari ini. Era Internet bermula apabila ARPANET menggantikan NPC dengan TPC/IP pada tahun 1983. Semua rangkaian yang bergabung dengan ARPANET kemudiannya menggunakan TPC/IP. Internet telah menggunakan TPC/IP hingga ke hari ini tanpa sebarang masalah dengan serius.

Pembangunan Aplikasi

Pembangunan aplikasi Internet berlaku dalam dua era, iaitu era 70-an dan 90-an. Pada tahun 70-an pembangunan aplikasi banyak tertumpu pada aplikasi asas seperti mel elektronik, pemindahan fail dan capaian jauh. Pembangunan aplikasi era dalam 90-an pula banyak tumpu kapada pembangunan aplikasi baru yang lebih canggih seperti Archie, Gopher, Hytelnet, Veronica, WAIS dan WWW. Ini dapat dilakukan kerana kemampuan TPC/IP. WWW yang direka pada tahun 1991 merupakan aplikasi yang bertanggungjawab menjadikan Internet begitu popular hari ini.

Pembangunan Perkhidmatan

Pembangunan perkhidmatan yang menggunakan aplikasi Internet berkembang dengan pesat semenjak tahun 1994 apabila WWW berjaya menarik ramai orang untuk menggunakan Internet. Yahoo, Lycos, Infoseek dan Magellan adalah beberapa perkhidmatan p maklumat dalam Internet yang dibina berasaskan aplikasi WWW. Banyak syarikat yang menjalankan perniagaan secara tradisional beralih ke Internet untuk meningkatkan daya saing, inovasi dan menarik lebih ramai pelanggan. Konsep perdagangan elektronik, wang elektronik, pendidikan elektronik, penyiaran dan sebagainya sedang giat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Internet terutamanya WWW.

Tiada ulasan: