26 Jun 2011

Pembangunan Internet 1

Pembangunan Internet secara keseluruhan berlaku dalam empat lapisan, iaitu pembangunan rangkaian, protokol, aplikasi dan perkhidmatan. Setiap lapisan yang dibawah menyokong lapisan di atas. Tanpa rangkaian, Internet tidak boleh wujud dan rangkaian yang tidak mempunyai protokol bagi melaksanakan komunikasi juga tidak bermakna. Dengan kata lain, lapisan atas tidak dapat dibangunkan dengan sekiranya lapisan bawah tidak dapat sepenuhnya. Apabila protokol telah dibangunkan, maka banyak aplikasi asas seperti mel elektronik, capaian jauh dan permindahan fail boleh dibina. Berasaskan kepada aplikasi-aplikasi inilah, maka peelbagai perkhidmatan yang ada sekarang seperti perbankan elektronik, perdagangan elektronik, capaian catalog perpustkaan dan sebagainya boleh diwujudkan melalui Internet.

ms28

Perkhidmatan
Aplikasi
Protokol
Rangkaian

Rajah 2.5 lapisan pembangunan dan struktur logikal Internet

Corak pembangunan seperti ini adalah sama bagi semua jenis rangkaian termasuk yang tidak mengunakan TPC/IP. Bagi membangunkan rangkaian yang mengunakan seperti Koridor Raya Multimedia, hanya prasarana rangkaian dan perkhidmatan sahaja yang perlu dibangunkan kerana protokol TPC/IP dan aplikasi Internet, sudah siap dibangunkan

Tiada ulasan: