26 Jun 2011

Sejarah Permulaaan Internet 9

Dari ARPANET ke Internet

ARPANET terus berkambang daripada empat nod pada tahun 1969 hingga menjadi lebih 1000 nod pada tahun 1984. Dalam masa yang sama, beberapa rangkaian computer lain telah diitubuhkan oleh beberapa universiti di Amerika Syarikat seperti THEORYNRT, USENET, BITNET,CSNET dan lain-lain lagi.

Sejurus setelah ARPANET menerima pakai TPC/IP sebagai protocol rangkaiannya pada tahun1983, TPC/IP telah digunakan untuk menyambungkan ARPANET dan CSNET melalui sebuah get laluan. Disinilah dikatakan titik sebenar permulaan Internet,iaitu pembentukan sebuah atau rangkaian atau inter-network yang dibina untuk menyambungkan satu rangkaian dengan rangkaian yang lain menggunakan TPC/IP. Kini TPC /IP adalah protocol yang sudah terbukti kecangihannya. Kalau tidak masakan Interrnet yang begitu besar bilangan komputer dan saiz fizikalnya boleh dibina tanpa sebarang masalah yang rumit.

ms26

Keputusan ARPA membenarkan TPC/IP digunakan dengan percuma membolehkan banyak lagi rangkaian yang lebih kecil dibina dan disambungkan diantara satu sama lain. Perkembangan Internet yang begitu pesat dan keperluan untuk berkongsi komputer berkuasa tinggi bagi menampung penyelidikan yang semakin canggih menyebabkan Nasional Science Foundation(NSF) membina sebuah rankaian yang dipanggil sebagai NSFNET dibina pada tahun 1986. Ia dibina bagi tujuan menghubungkan lima buah superkomputer yang terdapat di seluruh Amerika Syarikat yang digunakan bagi pelbagai tujuan penyelidikan.Lima nod superkomputer ini kemudian nya telah menjadi pusat pertumbuhan kepade rangkaian yang lebih kecil yang tidak dapat disambungkan kepada ARPANET secara tidak langsung. Penggunaan NSFNET terus meningkat kerana ia menggunakan tulang belakang yang berkelajuaan yang lebih tinggi berbanding dengan ARPANET.Ini menyababkan penggunaan ARPANET menurun dan akhirnya pada tahun 1990 perkhidmatan ARPANET ditamatkan setelah lebih 20 tahun beroperasi. NSFNET mula menjadi rangkaian antarabangsa pada tahun 1988 apabila ia disambungkan dengan rangkaian di Kanada, Perancis, Norway dan beberapa rangkaian lain di Eropah. Kini NSFNET juga sudah tidak wujud lagi. Ia telah digantikan dengan banyak rangkaian yang lebih laju yang diwujudkan secara kormersil oleh syarikat telekomunikasi seperti MCI, AT&T dan Sprint.

Malaysia telah memasuki era Internet dengan penubuhan Jaring pada tahun 1992. Jaring telah disambungkan ke Internet pada tahun yang sama.

Tiada ulasan: